Future Perfect Continuous – angielski od podstaw

Czas Future Perfect Continuous to czas gramatyczny, który w swej budowie łączy elementy typowe dla czasu Future, stąd operator will, z charakterystycznymi dla perfectu, czyli forma past participle, oraz z continuous poprzez końcówkę – ing.

 

Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect Continuous należy trzymać się następującego schematu budowy, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have been (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik z końcówką – ing), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + have + been + living here + for 20 years by October.

You + will + have + been + living here + for 20 years by October.

He + will + have + been + living here + for 20 years by October.

She + will + have + been + living here + for 20 years by October.

It + will + have + been + living here + for 20 years by October.

We + will + have + been + living here + for 20 years by October.

You + will + have + been + living here + for 20 years by October.

They + will + have + been + living here + for 20 years by October.

 

Formę will  można skrócić do ‘ll , czyli:

I will have been living here for 20 years by October. → I’ll have been living here for 20 years by October.

You will have been living here for 20 years by October. → You’ll have been living here for 20 years by October.

He/She/It will have been living here for 20 years by October. → He/She/It’ll have been living here for 20 years by October.

We/You/They will have been living here for 20 years by October. → We/You/They’ll have been living here for 20 years by October.

 

Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect Continuous wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

You + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

He + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

She + will + not+ have + been + living here + for 20 years by October.

It + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

We + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

You + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

They + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

 

Formę przeczącą will not można skrócić do won’t:

I won’t have been living here for 20 years by October.

You won’t have been living here for 20 years by October.

He/She/It won’t have been living here for 20 years by October.

We/You/They won’t have been living here for 20 years by October.

 

Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect Continuous wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem , czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy have been z właściwym czasownikiem z końcówką – ing, a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Will + I + have + been + living here + for 20 years by October?

Will + you + have + been + living here + for 20 years by October?

Will + he + have + been + living here + for 20 years by October?

Will + she + have + been + living here + for 20 years by October?

Will+ it + have + been + living here + for 20 years by October?

Will + we+ have + been + living here + for 20 years by October?

Will + you + have + been + living here + for 20 years by October?

Will + they + have + been + living here + for 20 years by October?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

Will I have been living here for 20 years by October? → Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have been living here for 20 years by October?  Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it have been living here for 20 years by October? → Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have been living here for 20 years by October? → Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

 

Czas Future Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Future Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim do wyrażania czynności, których okres wykonywania minie w pewnym momencie w przyszłości:

I will have been learning English for 5 months*by September. – We wrześniu minie 5 miesięcy jak uczę się angielskiego.

He will have been working for our company for 10 years by the end of this year. – Z końcem roku upłynie 10 lat jak on pracuje w naszej firmie.

*By June we will have been married for 15 years. –Do czerwca minie 15 lat jak jesteśmy małżeństwem.

 

*Określenie zawierające by … można umieścić zarówno na końcu, jak i na początku zdania.