5463

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług są przyznane nam akredytacje, certyfikaty i licencje:

Certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 27001

Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr ewid. 2.14/00083/2014)

Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego TELC oraz ETS.