What do you do
Fish versus fishes
Podczas nauki poznajemy słowa, których forma liczby mnogiej pokrywa się z formą liczby pojedynczej. Np. Fish może oznaczać rybę (l. poj.) lub [...]