Naszą szkołę tworzą i budują ludzie.
Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu
zdobywamy Twoje zaufanie.

Szkołę językową Skrivanek tworzą jej pracownicy, metodycy, koordynatorzy, lektorzy, trenerzy, których różnorodność i zaangażowanie stanowią o wyjątkowości tego miejsca pracy. To zespół ponad 100 kreatywnych osób, które przede wszystkim lubią to, co robią i mają dużo pomysłów na to, by zmienić Twoje potrzeby i wyzwania w konkretne projekty, a także wspierają Cię podczas ich realizacji.
Jesteśmy skuteczni.

 

Nasz zespół metodyczny czuwa na prawidłowym przebiegiem projektu dla Ciebie lub Twojej firmy. Do bieżącego kontaktu z Tobą wyznaczamy opiekuna klienta oraz koordynatora metodycznego. Lektorzy, pod nadzorem metodyka, biorą czynny udział w przygotowywaniu programu zajęć dla danej grupy, a także decydują o doborze materiałów realizowanych na zajęciach. Takie indywidualne podejście gwarantuje wysoką skuteczność szkolenia oraz osiągnięcie założonych celów w określonym czasie.

Jesteśmy doświadczeni.

 

Zatrudniani przez nas lektorzy to osoby o wysokim poziomie przygotowania metodycznego, a zarazem bogatym doświadczeniu w nauczaniu osób dorosłych. Wielu z naszych lektorów posiada dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, takie jak uprawnienia egzaminatorów czy ukończone studia podyplomowe, które ułatwiają im prowadzenie zajęć w firmach z danej branży. Niejednokrotnie wśród naszych lektorów, z racji wykształcenia bądź zamiłowania, są specjaliści w różnych dziedzinach. Rekrutacja i praca naszej kadry lektorskiej jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Wszystko to sprawia, że nasi lektorzy to profesjonaliści, którzy lubią i umieją uczyć. Są oni tym samym najlepszą wizytówką organizowanych przez nas szkoleń.

Jesteśmy innowacyjni.

 

Rozwijamy się i obserwujemy najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych. Wśród współpracujących z nami lektorami cenimy zamiłowanie do nowinek technologicznych i chęć stosowania postępowych rozwiązań pedagogicznych. Nasi lektorzy często sprawują metodyczną opiekę nad swoimi uczniami w dwójnasób – podczas zajęć stacjonarnych oraz wirtualnie, monitorując ich postępy w nauce jako tutorzy online na platformie e-learningowej.