Zespół Szkoły Językowej Skrivanek

Naszą szkołę tworzą pasjonaci, dla których celem
jest współtworzenie rynku usług językowych w Polsce.

Wiemy doskonale, że nie wystarczy mówić w językach,
by dobrze się rozumieć, dlatego każdy projekt
traktujemy jako osobne wyzwanie.

W naszej szkole, prócz lektorów, audytorów oraz tłumaczy, pracuje cały zespół specjalistów,
który zapewnia wsparcie na różnych etapach projektu, w zależności od Twoich potrzeb.

KEY ACCOUNT MANAGER

To osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientem, zarówno indywidualnym jak i firmowym. Key account manager udzieli niezbędnych konsultacji w zakresie doboru formy szkolenia, przedstawi dodatkowe usługi dostępne w ramach szkolenia, które mogą usprawnić projekt. Znajomość rynku szkoleniowego
to dodatkowy atut, który pozwala dobrać indywidualne rozwiązania zorientowane na potrzeby
Klienta i określonego projektu.

KOORDYNATOR PROJETKU

Każdy projekt ma przypisanego koordynatorka, który nadzoruje jego przebieg, wprowadza usprawnienia (optymalizuje koszty i procesy) a przede wszystkim czuwa nad jakością merytoryczną w porozumieniu
z metodykiem. Koordynator projektu, wspólnie
z klientem ustala założenia i realizację projektu – czuwa nad doborem odpowiedniej kadry
i przedstawia wyniki szkolenia. Koordynator projektu bada również ocenę jakości usług szkolenia
i monitoruje jego przebieg.

METODYK

Metodyk to osoba odpowiedzialna za dostęp do bazy materiałów dla lektorów, uczestników szkolenia oraz wszystkich, którzy z ramienia szkoły językowej Skrivanek są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji językowych. Metodyk doradza koordynatorom w procesie doboru kadry szkoleniowej, z którą współpracuje na co dzień.
To również osoba odpowiedzialna za budowanie relacji z bazą podwykonawców jak i wprowadzeniem usprawnień dla codziennego funkcjonowania szkoły.

Chcesz przekonać się jak działamy w praktyce? Poznaj sukcesy naszych klientów.

Jak działamy?

Jesteśmy skuteczni.

Nasz zespół metodyczny czuwa na prawidłowym przebiegiem projektu dla Ciebie lub Twojej firmy. Do bieżącego kontaktu z Tobą wyznaczamy opiekuna klienta oraz koordynatora metodycznego. Lektorzy, pod nadzorem metodyka, biorą czynny udział w przygotowywaniu programu zajęć dla danej grupy, a także decydują o doborze materiałów realizowanych na zajęciach. Takie indywidualne podejście gwarantuje wysoką skuteczność szkolenia oraz osiągnięcie założonych celów w określonym czasie.

Jesteśmy doświadczeni.

Zatrudniani przez nas lektorzy to osoby o wysokim poziomie przygotowania metodycznego, a zarazem bogatym doświadczeniu w nauczaniu osób dorosłych. Wielu z naszych lektorów posiada dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, takie jak uprawnienia egzaminatorów czy ukończone studia podyplomowe, które ułatwiają im prowadzenie zajęć w firmach z danej branży. Niejednokrotnie wśród naszych lektorów, z racji wykształcenia bądź zamiłowania, są specjaliści w różnych dziedzinach. Rekrutacja i praca naszej kadry lektorskiej jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Wszystko to sprawia, że nasi lektorzy to profesjonaliści, którzy lubią i umieją uczyć. Są oni tym samym najlepszą wizytówką organizowanych przez nas szkoleń.

Jesteśmy innowacyjni.

Rozwijamy się i obserwujemy najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych. Wśród współpracujących z nami lektorami cenimy zamiłowanie do nowinek technologicznych i chęć stosowania postępowych rozwiązań pedagogicznych. Nasi lektorzy często sprawują metodyczną opiekę nad swoimi uczniami w dwójnasób – podczas zajęć stacjonarnych oraz wirtualnie, monitorując ich postępy w nauce jako tutorzy online na platformie e-learningowej.