Past Continuous – angielski od podstaw

Czas Past Continuous to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności, które odbywały się, czy trwały przez określony czas w przeszłości, i jak sama nazwa sugeruje jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania być we właściwej formie oraz czasownika właściwego z końcówką –ing.

 

Czas Past Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Continuous należy trzymać się następującego schematu, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (was, were) , potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką – ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

He + was + cleaning the flat + yesterday.

She + wass + cleaning the flat + yesterday.

It + was + cleaning the flat + yesterday.

We + were + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

They + were + cleaning the flat + yesterday.

 

Dodawanie końcówki –ing do czasownika właściwego nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy od razu –ing, jak poniżej:

read + -ing = reading

watch + -ing = watching

keep + -ing = keeping

bring + -ing = bringing

work + -ing = working

 

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę przed którą występuje samogłoska, istnieje również możliwość podwojenia spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

swim + -ing = swimming

put + -ing = putting

 

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę –e końcówkę –ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu, a w przypadku –o , końcówkę –ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

write + -ing = writing

leave + -ing = leaving

have + -ing = having

go + -ing = going

do + ing = doing

 

Czas Past Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Continuous należy trzymać się następującego schematu, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (was, were) , dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką – ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

He + was + not + cleaning the flat + yesterday.

She + was + not + cleaning the flat + yesterday.

It + was + not + cleaning the flat + yesterday.

We + were + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

They + were + not + cleaning the flat + yesterday.

 

Formy przeczące z czasownikiem to be mogą mieć także wersje skrócone, czyli wasn’t lub weren’t:

I wasn’t doing my homework yesterday in the afternoon.

You weren’t checking your email box yesterday in the morning.

He wasn’t/She wasn’t/It wasn’t listening to music around 5 p.m. yesterday.

We weren’t/You weren’t/They weren’t driving the car yesterday in the evening.

 

Czas Past Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Continuous wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik być w odpowiedniej formie, czyli was lub were, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

WAS/WERE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Was + I + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Was + he + cleaning the flat + yesterday?

Was + she + cleaning the flat + yesterday?

Ws + it + cleaning the flat + yesterday?

Were + we + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Were + they + cleaning the flat + yesterday?

 

Na pytania rozpoczynające się od was, were zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę być, czyli was lub were zamiast czasownika głównego, czyli:

Was I cleaning the flat yesterday? → Yes, I was. / No, I wasn’t.

Were you cleaning the flat right yestaerday? → Yes, you were. / No, you weren’t.

Was he cleaning the flat yesterday? → Yes, he was. / No, he wasn’t.

Was she cleaning the flat yesterday? → Yes, she was. / No, she wasn’t.

Was it cleaning the flat yesterday? → Yes, it was. / No, it wasn’t.

Were we cleaning the flat yesterday? → Yes, we were. / No, we weren’t.

Were you cleaning the flat yesterday? → Yes, you were. / No, you weren’t.

Were they cleaning the flat yesterday? → Yes, they were. / No, they weren’t.

 

Czas Past Continuous – zastosowanie

Czas Past Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały przez jakiś określony czas w przeszłości:

I was jogging in the park yesterday in the morning. – Ja biegałam w parku wczoraj rano.

You were in a meeting yesterday from 2 to 3 p.m. – Ty byłeś na spotkaniu wczoraj od 14 do 15.-tej

He/She/It was riding a bike last weekend. – On/Ona/Ono jeździł/jeździła/jeździło na rowerze w zeszły weekend.

We/You/They were finishing the project last week. – My/Wy/Oni/One kończyliśmy/kończyliście/kończyli/kończyły projekt w zeszłym tygodniu

 

Zwroty określające czas wykonania, czy trwania czynności, czyli np. yesterday, last weekend, last week, umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

I was revising for my exams last weekend. / Last weekend I was revising for my exams..

She was havin guests last week. / Last week she was having guests.

We were playing cards yesterday in the evening. / Yesterday in the evening we were playing cards.

 

  1. do wyrażania dwóch równolegle odbywających się lub trwających czynności w tym samym momencie w przeszłości:

She was gardening and he was cutting the grass. – Ona pracowała w ogrodzie a on ścinał trawę.

While I was doing the crossword, they were surfing the Internet. – Podczas gdy ja rozwiązywałam krzyżówkę, oni surfowali po internecie.

 

  1. do wyrażania czynności, która trwała lub odbywała się w przeszłości, a która jednocześnie stanowiła tło dla innej:

When we were having lunch, the courier arrived. – Kiedy my jedliśmy lunch, przybył kurier.

It was raining heavily, when we reached the summit yesterday. – Mocno padało, gdy my osiągnęliśmy szczyt wczoraj.