Present Perfect – angielski od podstaw

cover

Czas Present Perfect to czas gramatyczny, który znajduje się na pograniczu teraźniejszości, stąd w nazwie angielskie słowo present, oraz przeszłości, ponieważ odnosi się do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect, należy trzymać się następującego schematu budowy – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w III osobie liczby pojedynczej – he, she, it), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + written a few emails + so far. / I + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

He + has+ written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

She + has + written a few emails + so far. / She + has + checked a few emails + so far.

It + has + written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

We + have + written a few emails + so far. / We + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

They + have + written a few emails + so far. / They + have + checked a few emails + so far.

Miejsce określeń

W zdaniach twierdzących określenia typu already, recently czy just umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem z -ed lub w III formie:

He has already cleaned his room. – On właśnie posprzątał swój pokój.

Natomiast określenia typu so far, in sb’s life lub wyrażenia z for i since, zazwyczaj umieszczamy na końcu zdania:

He has cleaned only his room so far. – On jak dotąd posprzątał tylko swój pokój.

Formę have oraz has można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have written a few emails so far. → I’ve written a few emails so far.

You have written a few emails so far. → You’ve written a few emails so far.

He/She/It has written a few emails so far. → He/She/It’s written a few emails so far.

We/You/They have written a few emails so far. → We/You/They’ve written a few emails so far.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect, wystarczy po formie have lub has dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + not + written any emails + yet. / I + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

He + has+ not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

She + has + not + written any emails + yet. / She + has + not + checked any emails + yet.

It + has + not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

We + have + not + written any emails + yet. / We + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

They + have + not + written any emails + yet. / They + have + not + checked any emails + yet.

Umiejscowienie yet

W zdaniach przeczących słowo yet umieszczamy na końcu i tłumaczymy jako polskie „jeszcze”:

He has not cleaned his room yet. – On jeszcze nie posprzątał swojego pokoju.

Skracanie form przeczących

Formy przeczące have not oraz has not mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t written any emails yet. / I haven’t checked any emails yet.

You haven’t written any emails yet. / You haven’t checked any emails yet.

He/She/It hasn’t written any emails yet. / He/She/It hasn’t checked any emails yet.

We/You/They haven’t written any emails yet. / We/You/They haven’t checked any emails yet.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Have + I + written any emails + yet? / Have + I + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Has + he+ written any emails + yet? / He + has + checked any emails + yet?

Has + she + written any emails + yet? / She + has + checked any emails + yet?

Has + it + written any emails + yet? / Has + it + checked any emails + yet?

Have + we + written any emails + yet? / Have + we + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Have + they + written any emails + yet? / Have + they + checked any emails + yet?

Miejsce określeń

W zdaniach pytających słowo yet zawsze umieszczamy na końcu i tłumaczymy je jako polskie „już”:

Have you cleaned your room yet? – Czy już posprzątałeś swój pokój?

W zdaniach pytających słowo ever („kiedykolwiek”) stawiamy po podmiocie:

Have you ever tried sushi? – Czy ty kiedykolwiek próbowałaś sushi?

Odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I written any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have I checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you written any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Have you checked any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it written any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Has he/she/it checked any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they written any emails yet?Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

Have we/you/they checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Czas Present Perfect – zastosowanie

Czas Present Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania czynności dopiero co zakończonych:

I have just finished work. – Ja właśnie skończyłam pracę.

He has completed a driving course. – On ukończył kurs prawa jazdy.

She has already left the office. – Ona właśnie wyszła z biura.

2. do wyrażania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają nadal w teraźniejszości:

I have lived here for 15 years. – Ja mieszkam tutaj od 15 lat.

We have known each other since our childhood. – My się znamy od dzieciństwa.

They have been close friends for many years. – Oni są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat.

3. do wyrażania czynności, których skutek jest widoczny w teraźniejszości:

I have lost my car keys. – Ja zgubiłem kluczyki do samochodu.

He has recently gained a lot of weight. – On ostatnio sporo przytył.

They have repainted the house. – Oni pomalowali od nowa dom.

4. do wyrażania doświadczeń życiowych, bez umiejscawiania ich w czasie:

I have visited 35 countries so far. – Ja odwiedziłam 35 krajów do tej pory.

She has never* eaten an octopus in her life. – Ona nigdy w życiu nie jadła ośmiornicy.

You have finished the meeting a bit earlier. – Wy skończyliście spotkanie trochę wcześniej.

* Określenie never umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem właściwym z -ed lub w III formie i nie stosujemy podwójnego przeczenia, czyli:

She has never eaten an octopus. lub She has not ever eaten an octopus.

5. do podawania informacji, np. w nagłówkach, czy do „plotkowania”:

The Prince has died after a long illness. – Książę zmarł po długiej chorobie.

Have you heard the latest news? – Czy słyszeliście najnowsze wiadomości?