Question tags – angielski od podstaw

Question tags, czyli zwroty typu ‘’nieprawdaż’’ są bardzo popularne w języku angielskim i są używane zarówno w mowie potocznej jak i sytuacjach oficjalnych. Można je tworzyć w czasach teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych, jak również z czasownikami modalnymi, a ich zastosowanie w mowie i piśmie nie stanowi większego problemu. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby posługiwać się nimi swobodnie w życiu codziennym oraz zawodowym.

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 1)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ sprowadza się do podstawowej zasady, która mówi o tym, że: jeżeli zdanie główne jest twierdzące, to question tag jest przeczący, i odwrotnie; jeżeli zdanie główne jest przeczące, to question tag jest twierdzący, np.:

Tom is a computer nerd, isn’t he? – Tomej jest maniakiem komputerowym, nieprawdaż?

Mark is not a party-goer, is he? – Marek nie jest imprezowiczem, prawda?

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 2)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ jest także oparta na założeniu, że w question tag zawsze występuje zaimek osobowy, czyli I, you, he, she, it, we lub they, np.:

Tom and Jerry are funny cartoon characters, aren’t they? – Tom i Jerry są zabawnymi bohaterami kreskówek, nieprawdaż?

My mother and I are not very pleased with you, are we? – Moja mama i ja nie jesteśmy zadowolone z ciebie, prawda?

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 3)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ wykorzystuje regułę, która zakłada, że przeczący question tag ma zawsze formę skróconą, czyli:

You are always late, aren’t you? – Ty się zawsze spóźniasz, nieprawdaż?

Anna is a reliable person, isn’t she? – Anna jest osobą, na której można polegać, prawda?

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 4)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ charakteryzuje się także stosowaniem szyku przestawnego, czyli inwersją (przestawieniem zaimka) w question tag :

Frank is a reckless driver, isn’t he? – Frank jest nieostrożnym kierowcą, nieprawdaż?

We are not sure about that, are we? – My nie jesteśmy tego pewni, prawda?

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 5)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ w czasach wymagających użycia operatora do tworzenia przeczeń rządzi się zasadą, która mówi, że w question tag, niezależnie od tego, czy jest on twierdzący czy przeczący, występuje tylko i wyłącznie operator, a nie czasownik główny, np.:

Present Simple

Kate loves teamwork, doesn’t she? – Kate uwielbia pracę zespołową, nieprawdaż?

Jack does not enjoy business trips, does he? – Jack nie przepada za wyjazdami służbowymi, prawda?

They participate in all workshops, don’t they? – Oni biorą udział we wszystkich warsztatach, nieprawdaż?

We don’t come here very often, do we? – My nie często tutaj przychodzimy, prawda?

 

Past Simple

I was* first, wasn’t I? – Byłem pierwszy, nieprawdaż?

They were really busy yesterday, weren’t they? – Oni byli bardzo zajęci wczoraj, nieprawdaż?

*Czasownik to be w czasie przeszłym ma w zależności od osoby i liczby dwie formy was lub were, które same sobą tworzą przeczenia – ta zasada obowiązuje również przy tworzeniu question tag.

Mr Fielding retired last month, didn’t he? – Pan Fielding przeszedł na emeryturę w zeszłym miesiącu, nieprawdaż?

Suzan didn’t attend the meeting yeasterday, did she? – Suzan nie brała udziału w spotkaniu wczoraj, prawda?

 

Present Perfect

Mary has gone shopping, hasn’t she? – Mary poszła na zakupy, nieprawdaż?

Max hasn’t graduated yet, has he? – Max nie skończył jeszcze szkoły, prawda?

They have finished the report, haven’t they? – Oni skończyli raport, nieprawdaż?

We have not had any doubts, have we? – Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, prawda?

 

Future Simple

I will see you soon, won’t I? – Wkrótce cię zobaczę, nieprawdaż?

You will not manage tomorrow, will you? – Nie dacie rady jutro, prawda?

 

Question tags – konstrukcja (zasada nr 6)

 

Budowa zwrotów typu ‘’nieprawdaż?’’, ‘’prawda?’’ czy ‘’czyż nie’’ z czasownikami modalnymi z założenia podlega zasadzie, która mówi, że w question tag (twierdzącym czy przeczącym) jest sam modalny zamiast czasownika określającego czynność, np.:

You can come tomorrow, can’t you? – Możesz przyjść jutro, nieprawdaż?

Students should be punctual for classes, shouldn’t they? – Studenci powinni przychodzić punktualnie na zajęcia, nieprawdaż?

We could be mistaken, couldn’t we? – Może mogliśmy się mylić, nieprawdaż?

She would help you, wouldn’t she? – On aby ci pomogła, nieprawdaż?

 

W praktyce jednak, ze względu na specyfikę czasowników modalnych oraz ich wieloznaczność, nie wszystkie z nich w sposób naturalny będą tworzyły question tag.

 

Question tags – zastosowanie

 

Zwrot typu question tag stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 

  1. do potwierdzenia lub zaprzeczenia faktów zawartych w zdaniu głównym, czyli np.:

 

You are our new IT specialist, aren’t you? – Ty jesteś naszym nowym specjalistą IT, nieprawdaż?

Yes, I am. – Tak, jestem.

lub

You are not our new IT specialist, are you? – Ty nie jesteś naszym nowym specjalistą IT, prawda?

No, I am not. – Nie, nie jestem.

 

  1. do weryfikowania informacji, np.:

 

It wasn’t you, was it? – To nie byłeś ty, prawda?

You don’t eat red meat, do you? – Ty nie jadasz czerwonego mięsa, prawda?