Present Simple

Przypomnijmy sobie najpierw budowę czasu Present Simple, a w szczególności konstrukcję zdania twierdzącego, przeczącego i pytającego. Obejrzyj krótki filmik i uzupełnij wzory poszczególnych zdań, a następnie uzupełnij przykłady na każdy z nich.  

Budowa zdania twierdzącego

podmiot + czasownik + reszta zdania 

Przykłady: 

I brush my teeth every morning. [Ja myję zęby codziennie rano.] 

She makes dinner for the whole family on Sundays. [Ona robi obiad dla całej rodziny w niedziele.] 

Budowa zdania pytającego 

pytajnik (DO lub DOES) + podmiot + czasownik + reszta zdania 

Przykład

Does she make dinner for the whole family on Sundays? [Czy ona robi obiad dla całej rodziny w niedziele?] 

Budowa zdania przeczącego

podmiot + DON’T lub DOESN’T + czasownik + reszta zdania 

Przykład

She doesn’t make dinner for the whole family on Sundays. [Ona nie robi obiadu dla całej rodziny w niedziele.] 

Jeśli chcesz przypomnieć sobie odmianę czasownika ‘’to be’’ (być), to obejrzyj ponownie nasz film. 

Wróćmy na moment do tych charakterystycznych określeń czasu Present Simple, czyli every day (codziennie, każdego dnia), always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), never (nigdy), from time to time (od czasu do czasu) oraz rarely (rzadko), czy hardly ever (prawie nigdy). Określają one częstotliwość wykonywanej czynności, czyli mówią nam o tym jak często się coś wydarza. A gdzie umieszczamy je w zdaniu? Otóż ‘’every day’’ i ‘’from time to time’’ zazwyczaj występuje na końcu zdania, a pozostałe stawiamy pomiędzy podmiotem (osobą) a orzeczeniem (czasownikiem). Wyjątek stanowi czasownik ‘’to be’’ (być), gdzie określenie umieszczamy po czasowniku ‘’być’’ we właściwej formie: 

I start work at 8 a.m. every day. [Ja zaczynam pracę o 8 rano każdego dnia.] 

He sometimes plays tennis at weekdays. [On czasami gra w tenisa w tygodniu.] 

You are always late for school. [Ty się zawsze spóźniasz do szkoły.] 

Present Simple – jak go używać? 

Na filmie zostały zaprezentowane 4 podstawowe zastosowania czasu Present Simple, przyjrzyjmy się im raz jeszcze. A zatem stosujemy go w następujących sytuacjach: 

  1. do wyrażania nawyków i czynności rutynowych, które powtarzają się regularnie: 

I brush my teeth every morning. [Ja myję zęby codziennie rano.] 

  1. do opisywania faktów i rzeczy niezmiennych, czyli mówiąc o prawdach naukowych, lub prawach natury: 

Water boils at 100 degrees Celsius. [Woda gotuje się w temperaturze 100 stopni Celsjusza.] 

  1. do opisywania emocji i wyrażania uczuć: 

I love you but my sister dislikes you. [Kocham cię ale moja siostra cię nie lubi.] 

  1. w rozkładach jazdy, harmonogramach czy repertuarach: 

The train leaves in 20 minutes. [Pociąg odjeżdża za 20 minut.] 

A teraz przechodzimy od teorii do praktyki rozwiązując ćwiczenia. 

chatsimple