Future Perfect Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous to czas gramatyczny, który w swej budowie łączy elementy typowe dla czasu future, stąd operator will, z charakterystycznymi dla perfectu, czyli formą past participle, oraz z continuous poprzez końcówkę -ing.

Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect Continuous, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have been (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik z końcówką -ing), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

  Firma / Imię i Nazwisko (wymagane) Numer telefonu Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności Skrivanek sp. z o.o.

  Future Perfect Continuous – zdania twierdzące

  PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  I + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  You + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  He + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  She + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  It + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  We + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  You + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  They + will + have + been + living here + for 20 years by October.

  Forma skrócona w Future Perfect Continuous

  Formę will  można skrócić do ‘ll, czyli:

  I will have been living here for 20 years by October. → I’ll have been living here for 20 years by October.

  You will have been living here for 20 years by October. → You’ll have been living here for 20 years by October.

  He/She/It will have been living here for 20 years by October. → He/She/It’ll have been living here for 20 years by October.

  We/You/They will have been living here for 20 years by October. → We/You/They’ll have been living here for 20 years by October.

  Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

  Aby w języku angielskim stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect Continuous, wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

  Future Perfect Continuous – zdania przeczące

  PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  I + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  You + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  He + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  She + will + not+ have + been + living here + for 20 years by October.

  It + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  We + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  You + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  They + will + not + have + been + living here + for 20 years by October.

  Forma skrócona przeczenia w Future Perfect Continuous

  Formę przeczącą will not można skrócić do won’t:

  I won’t have been living here for 20 years by October.

  You won’t have been living here for 20 years by October.

  He/She/It won’t have been living here for 20 years by October.

  We/You/They won’t have been living here for 20 years by October.

  Future Perfect Continuous
  Future Perfect Continuous
  Future Perfect Continuous

  Czas Future Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

  Aby w języku angielskim utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect Continuous, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy have been z właściwym czasownikiem z końcówką -ing, a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

  Future Perfect Continuous – zdania pytające

  WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  Will + I + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + you + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + he + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + she + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will+ it + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + we+ have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + you + have + been + living here + for 20 years by October?

  Will + they + have + been + living here + for 20 years by October?

  Krótkie odpowiedzi w Future Perfect Continuous

  Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

  Will I have been living here for 20 years by October?Yes, I will. / No, I won’t.

  Will you have been living here for 20 years by October?  Yes, you will. / No, you won’t.

  Will he/she/it have been living here for 20 years by October?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

  Will we/you/they have been living here for 20 years by October?Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

  Czas Future Perfect Continuous – zastosowanie

  Czas Future Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim do wyrażania czynności, których okres wykonywania minie w pewnym momencie w przyszłości:

  • I will have been learning English for 5 months*by September. – We wrześniu minie 5 miesięcy, jak uczę się angielskiego.
  • He will have been working for our company for 10 years by the end of this year. – Z końcem roku upłynie 10 lat, jak on pracuje w naszej firmie.
  • By June we will have been married for 15 years. – Do czerwca minie 15 lat, jak jesteśmy małżeństwem.

  *Określenie zawierające by… można umieścić zarówno na końcu, jak i na początku zdania.

  Czas Future Perfect Continuous jest stosunkowo rzadko używany w języku angielskim, a jego główną funkcją jest podkreślenie ciągłości trwania danej czynności:

  • By the end of the month Jack will have been training horses for twenty years. – Z końcem miesiąca minie 20 lat jak Jack trenuje konie.
  • By the end of 2021 Jill will have been climbing mountains for more than ten years. – Z końcem 2021 roku minie ponad 10 lat jak Jill wspina się po górach.

  Future Perfect Continuous – ćwiczenie

  Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

  1. By the end of September they ……………………. (plant) trees around the world for 2 years.
  2. She ………………… (not work) in our department for six months by December 2021.
  3. By the end of the year I ……………………….. (do yoga) for 12 weeks.
  4. By the end of this month we …………………. (wait) for our American visas for 5 weeks.
  5. She …………………. (date) her boyfriend Peter for 3 years by the end of 2022.
  6. Megan, by 5 p.m. you ……………………. (read) the book for three hours. Take a break.
  7. I ………………. (study) medicine for 5 years by the end of 2023.
  8. Greg ………………… (act) on stage for 8 years by the end of this month.
  9. We ……………….. (not live) in this neighbourhood for long by the end of 2021.
  10. Professor Jenkins …………………… (give) lectures for 30 years by the end of October.

  Klucz

  1. will have been planting/ ‘ll have been planting
  2. will not have been working/ won’t have been working
  3. will have been doing yoga/ ‘ll have been doing
  4. will have been waiting/ ‘ll have been waiting
  5. will have been dating/ ‘ll have been dating
  6. will have been reading/ ‘ll have been reading
  7. will have been studying/ ‘ll have been studying
  8. ‘ll have been acting/ will have been acting
  9. will not have been living/ won’t have been living
  10. ‘ll have been giving/ will have been giving