Intensywne warsztaty online

Chcesz udoskonalić swoje kompetencje językowe i usprawnić komunikację w różnych sytuacjach zawodowych?

Chcesz poczuć się pewniej podczas networkingu, prezentacji, rozmów telefonicznych czy na spotkaniach w języku angielskim?

Intensywne warsztaty online mogą być właściwą opcją dla Ciebie.

 • Najlepiej sprawdzą się dla osób, które deklarują znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, lub wyższym, a które chciałyby nabrać biegłości w posługiwaniu się nim zarówno w mowie, jak i piśmie.
 • Warsztaty realizujemy w zakresie poniższych tematów:
Celem warsztatu jest przełamanie bariery językowej utrudniającej nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami oraz zdobycie niezbędnej wiedzy językowej z zakresu skutecznej komunikacji w trakcie spotkań formalnych i nieformalnych, jak również umożliwienie kursantom stałego rozwoju podstawowych kompetencji w języku angielskim.
 

Formuła warsztatu jest oparta na w głównej mierze na konwersacji w języku angielskim oraz ćwiczeniach polegających na odgrywaniu ściśle określonych ról. Stąd też podział zajęć na część teoretyczną, w ramach której zdobywana jest konkretna wiedza i doskonalone są umiejętności językowe, i część praktyczną, w czasie której kursanci wykonują samodzielnie, w parach lub w grupach, szczegółowe zadania.

Dowiesz się:

 • co kryje się pod pojęciem życie towarzyskie (social life) i co się na nie składa, jakich aspektów dotyczy,
  i jak można się w nim realizować,
 • co oznacza hasło rozmowa towarzyska (small talk) i jak ją dobrze poprowadzić od początku do końca,
  jakie tematy wybierać, a które omijać,
 • co rozumiemy, gdy mówimy o nawiązywaniu kontaktów (networking) w różnych sytuacjach codziennych
  oraz służbowych.

Nauczysz się:

 • jak inicjować, prowadzić i kończyć rozmowę w sposób uprzejmy i grzeczny,
 • jakich zwrotów i wyrażeń używać, aby dobrze wypaść,
 • jakie techniki stosować, aby rozmowa się kleiła, a nasz rozmówca był zrelaksowany.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi organizacji, prowadzenia oraz uczestniczenia w spotkaniach biznesowych różnego typu, z uwzględnieniem sytuacji formalnych i nieformalnych, oraz zdobycie niezbędnej wiedzy językowej z zakresu skutecznej komunikacji zarówno w trakcie spotkań oficjalnych, i nieoficjalnych, jak również umożliwienie kursantom stałego rozwoju podstawowych kompetencji w języku angielskim.
 

Formuła warsztatu jest oparta na prezentacji istotnych informacji w formie zestawu materiałów szkoleniowych opracowanych dla uczestników oraz na praktycznym ich zastosowaniu w ćwiczeniach polegających na odgrywaniu ściśle określonych ról, typowych dla osób organizujących, prowadzących lub uczestniczących w spotkaniach biznesowych . Stąd też podział zajęć na część teoretyczną, w ramach której zdobywana jest konkretna wiedza i doskonalone są umiejętności językowe, i część praktyczną, w czasie której kursanci wykonują samodzielnie, w parach lub w grupach, szczegółowe zadania.

Dowiesz się:

 • co trzeba przygotować przed spotkaniem, aby było ono skuteczne,
 • co jest istotą spotkania i jak osiągnąć jego cel,
 • co zrobić, by przeprowadzić spotkanie i jak nadzorować jego przebieg.

Nauczysz się:

 • jak rozpocząć, poprowadzić i zakończyć spotkanie biznesowe,
 • jakie zwroty i wyrażenia sprawią, że spotkanie będzie owocne,
 • jakimi umiejętnościami się wykazać, aby wszystko poszło zgodnie z planem.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia poprawnej gramatycznie i stylistycznie oraz funkcjonalnej korespondencji biznesowej w zależności od jej rodzaju i przeznaczenia, a także skuteczne zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, na konkretnych przykładach i w ściśle określonych sytuacjach.
 

Formuła warsztatu jest oparta na prezentacji istotnych informacji w formie zestawu materiałów szkoleniowych opracowanych dla uczestników warsztatu oraz na praktycznym ich zastosowaniu w ćwiczeniach polegających na tworzeniu konkretnych form korespondencji biznesowej. Stąd też podział zajęć na część teoretyczną, w ramach której zdobywana jest wiedza, i część praktyczną, w czasie której kursanci wykonują samodzielnie, w parach lub w grupach, szczegółowe zadania pisemne.

Dowiesz się:

 • co składa się na szeroko pojmowaną korespondencję biznesową,
 • co rozumiemy przez styl oficjalny, a co przez nieoficjalny,
 • co powinno zostać zawarte w konkretnym rodzaju korespondencji.

Nauczysz się:

 • jakie zwroty i wyrażenia stosować w określonym typie pisma,
 • jak komponować treść i co zawrzeć w poszczególnych jej częściach,
 • jakich błędów unikać, aby skutecznie przekazać konkretne informacje.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi skutecznego prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych różnego typu, z uwzględnieniem sytuacji formalnych i nieformalnych, oraz zdobycie niezbędnej wiedzy językowej z zakresu telefonowania w języku angielskim.
 

Formuła warsztatu jest oparta na prezentacji istotnych informacji w formie zestawu materiałów szkoleniowych opracowanych dla uczestników oraz na praktycznym ich zastosowaniu w ćwiczeniach polegających na odgrywaniu ściśle określonych ról, typowych dla biznesowych rozmów telefonicznych . Stąd też podział zajęć na część teoretyczną, w ramach której zdobywana jest konkretna wiedza i doskonalone są umiejętności skutecznego porozumiewania się przez telefon, i część praktyczną, w czasie której kursanci wykonują samodzielnie, w parach lub w grupach, szczegółowe zadania związane z tematem.

Dowiesz się:

 • co trzeba powiedzieć i jak to wyrazić, żeby być zrozumianym przez telefon,
 • co się składa na etykietę telefoniczną, czyli jak się zachować
  w różnych sytuacjach,
 • co różni poszczególne rodzaje rozmów telefonicznych i jak się do nich dostosować.

Nauczysz się:

 • jak rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć rozmowę przez telefon,
 • jakiego języka użyć oraz jakie umiejętności wykorzystać,
  żeby brzmieć profesjonalnie,
 • jak sobie radzić z trudnymi rozmówcami i jak się nie rozłączyć.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi opracowywania oraz wygłaszania prezentacji biznesowych różnego typu i przeznaczenia, dla zróżnicowanych grup odbiorców, z uwzględnieniem rejestru formalnego lub nieformalnego, oraz zdobycie niezbędnej wiedzy językowej ułatwiającej osiągnięcie zamierzonego celu, jak również umożliwienie kursantom stałego kształcenia kluczowych kompetencji językowych z danego zakresu tematycznego.
 

Formuła warsztatu jest oparta na przedstawieniu uczestnikom istotnych informacji w formie zestawu materiałów szkoleniowych opracowanych dla potrzeb warsztatu oraz na praktycznym ich zastosowaniu w ćwiczeniach polegających na przygotowaniu oraz wygłoszeniu konkretnej prezentacji w języku angielskim. Stąd też podział zajęć na część teoretyczną, w ramach której zdobywana jest konkretna wiedza i doskonalone są umiejętności językowe, i część praktyczną, w czasie której kursanci wykonują samodzielnie, w parach lub w grupach, szczegółowe zadania.

Dowiesz się:

 • co zrobić, żeby przygotować odpowiedni do sytuacji rodzaj prezentacji,
 • co dodatkowo stanowi o sukcesie twojej prezentacji i jak sobie pomóc,
 • co jest dozwolone, a co nie, gdy wygłaszamy prezentację.

Nauczysz się:

 • jak opracować prezentację i jak przedstawiać informacje w poszczególnych jej częściach,
 • jakie zwroty i wyrażenia stosować w zależności od przekazywanej treści,
 • jak skutecznie wygłosić prezentację i zainteresować nią słuchaczy.

Celem warsztatu jest pokonanie bariery językowej oraz zdobycie niezbędnej wiedzy językowej ułatwiającej osiągnięcie zamierzonego celu, jak również umożliwienie kursantom stałego kształcenia kluczowych kompetencji językowych z danego zakresu tematycznego.
 

Formuła warsztatu koncentruje się wyłącznie na konwersacjach w języku angielskim. Tematyka spotkań będzie dostosowana do poziomu i zainteresowań kursanta.

Dowiesz się

 • co zrobić i jak się przygotować, aby powiedzieć to,
  co naprawdę chce się wyrazić,
 • co stanowi o istocie rozmowy i jak ją poprowadzić,
  w zależności od rozmówcy,
 • co oznacza skuteczna komunikacja i jakimi środkami ją osiągnąć.

Nauczysz się:

 • jak spójnie i logicznie formułować myśli,
 • jak dobierać styl wypowiedzi w zależności od tematu rozmowy,
 • jakie techniki stosować, aby się porozumieć z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego.

 • Każdy warsztat przewidziany jest na 8h i może być realizowany jako całość lub w mniejszych blokach, np. po 2 godzinach – w trybie grupowym lub indywidualnym.
 • Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem narzędzia do lekcji online – każdy uczestnik łączy się na warsztat ze swojego komputera, rozmawia z trenerem prowadzącym i aktywnie korzysta z materiałów – tablicy, prezentacji, nagrań wideo i audio.
 • W przypadku chęci zorganizowania warsztatu z innego tematu lub dla grupy o niższym poziomie, prosimy o kontakt.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat intensywnych warsztatów online i sprawdzić,
czy są one odpowiednie dla Ciebie oraz Twoich pracowników zadzwoń lub napisz do nas!

Ocena Google
4.9
Na podstawie 459 recenzji
×

9489

Mateusz Małachowski

Doradca klienta

Firma / imię i nazwisko (wymagane) Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności Skrivanek sp. z o.o.