Past Perfect Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Past Perfect Continuous to czas gramatyczny, który jest odpowiednikiem Present Perfect Continuous, ale w przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, Past Perfect Continuous łączy ze sobą elementy typowe dla perfektu, tj. past participle been, i formę ciągłą, tj. continuous, czyli końcówkę -ing przy czasowniku głównym, odnoszącym się do konkretnej czynności.

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Continuous, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić had been, niezależnie od osoby i liczby, potem dodać czasownik właściwy z końcówką -ing i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Past Perfect Continuous – zdania twierdzące

PODMIOT (osoba) + HAD + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

He + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

She + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

It + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

We + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

They + had + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

Forma skrócona

W Past Perfect Continuous formę had można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

I had been waiting for an hour before the bus arrived. → I’d been waiting for an hour before the bus arrived.

You had been waiting for an hour before the bus arrived. → You’d been waiting for an hour before the bus arrived.

He/She had been waiting for an hour before the bus arrived. → He/She’d been waiting for an hour before the bus arrived.

We/You/They had been waiting for an hour before the bus arrived. → We/You/They’d been waiting for an hour before the bus arrived.

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect Continuous, wystarczy po had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia w Past Perfect Continuous.

Past Perfect Continuous – zdania przeczące

PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)

I + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

He + had+ not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

She + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

It + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

We + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

You + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

They + had + not + been + waiting + for an hour before the bus arrived.

Wariant skrócony

W Past Perfect Continuous formę przeczącą had not można skrócić do hadn’t:

I hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

You hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

He/She/It hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

We/You/They hadn’t + waiting + for an hour before the bus arrived.

Past Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect Continuous, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem had z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy w pytaniu w Past Perfect Continuous są bez zmian, czyli potem mamy been wraz z właściwym czasownikiem z końcówką -ing, a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

Past Perfect Continuous – zdania pytające

HAD + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)

Had + I + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + he+ been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + she + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + it + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + we + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + you + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Had + they + been + waiting + for an hour before the bus arrived?

Krótkie odpowiedzi

W Past Perfect Continuous na pytania rozpoczynające się od operatora had zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

Had I been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, I had. / No, I hadn’t.

Had you been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had he/she/it been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

Had we/you/they been waiting for an hour before the bus arrived?Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

Czas Past Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Past Perfect Continuous stosuje się w języku angielskim przede wszystkim do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały w przeszłości przez pewien czas:

 • I had been trying to solve the problem for many hours before I figured out how to do it. – Próbowałem rozwiązać problem przez wiele godzin, zanim w końcu wykombinowałem, jak to zrobić.
 • He had been crying for a while before his mother put him to bed. – On płakał przez chwilę, zanim jego mama nie położyła go spać.
 • They had been studying for a few weeks but they failed their final exams. – Oni uczyli się przez kilka tygodni, ale oblali końcowe egzaminy.

Past Perfect Continuous – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. It was already 2 p.m. and the participants ………………. (play) chess since 9 a.m.
 2. We finally met at 5.30 p.m., so I …………………… (wait) for my parents-in-law for an hour.
 3. One student fainted during the school trip because he …………… (not drink) enough water.
 4. At 9 p.m. they ………………….. (watch) movies for more than 4 hours. It was too long as for me.
 5. How long ………. they ……….. (live) in Manchester before they moved here?
 6. When we arrived, it ………………. (rain) heavily and the streets were muddy.
 7. Her eyes were red and watering because she ……………… (read) the book all night long.
 8. I …………… (train) very hard for almost a year before I finally won the race.
 9. Tom ………….. (not think) long before he made up his mind about quitting his job.
 10. When Alex took the exam, he …………….. (study) German for 5 years.

Klucz:

 1. had been playing
 2. had been waiting
 3. had not been drinking
 4. had been watching
 5. … had … been living
 6. had been raining
 7. had been reading
 8. had been training
 9. had not been thinking
 10. had been studying

Transkrypcja filmu na temat Past Perfect Continuous

Cześć, tu Inga ze Skrivanek, szkoły językowej, które oferuje kursy oraz inne usługi i z wielką przyjemnością zapraszam Cię na naszą stronę internetową, do której link znajdziesz w opisie.

A teraz szybko przechodzimy do naszego tematu. Dzisiaj porozmawiamy sobie bardzo krótko o czasie Past Perfect Continuous, krótko dlatego, że uważam, że nie ma co się nad nimi rozwlekać i pomimo tego, ze ona może wydawać się nieco skomplikowany, w rzeczywistości on taki w ogóle nie jest. I, aby pomóc Ci zobrazować zastosowanie tego czasu, porównamy go sobie do Present Perfect Continuous. Jeśli nie pamiętasz, jak wygląda czas Present Perfect Continuous i o co w ogóle w nim chodzi, to odsyłam Cię do obejrzenia filmiku, który jest już na naszym kanale i, do którego link również znajdziesz w opisie.

W ramach przypomnienia, czas Present Perfect Continuous, mówi nam o tym, że jakaś czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do teraz. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tam słówko Present, Present, czyli teraźniejszość, czyli czynności te w jakiś sposób oddziałują na teraźniejszość.

Dla przykładu, konstrukcja zdania wygląda tak:

I’ve been waiting for you  for 2 hours – czyli czekam na Ciebie od dwóch godzin.

Czekam od dwóch godzin.

Past Perfect Continuous, czyli czas, który sobie dzisiaj omawiamy, jest to czas, który jest mega zbliżony do Present perfect continuous, dlatego też o nim wspomniałam. Natomiast nie odnosi się do teraźniejszości, a do przeszłości. W końcu w jego nazwie mamy słówko Past, czyli przeszłość. Zatem czynności, które wydarzyły się w przeszłości, musiały wydarzyć się przed inną czynnością, również w przeszłości, i to właśnie wtedy skorzystamy z tego czasu.

Dla przykładu:

When Peter came home, I had been waiting for him for 2 hours – Kiedy Peter wrócił do domu, czekałam na niego już dwie godziny.

Czyli czynność, która wydarzyła się wcześniej jest to oczekiwanie na Petera, żeby wrócił do domu, a czynność, która wydarzyła się później jest to sam fakt, że wrócił.

Or when I joined my friends at the festiwal, they had already been dancing to my favourite tunes – kiedy dołączyłam do moim znajomych podczas festiwalu, oni już tańczyli do moich ulubionych kawałków.

No dobra, to przejdźmy teraz do konstrukcji zdania. Pewnie zastanawiasz się, jak ona wygląda.

Zdanie twierdzące rozpoczynamy od osoby, później mamy had, czasownik ‘to be’ w trzeciej formie czyli been, czasownik z końcówką ing, plus reszta zdania.

Zdanie pytające rozpoczynamy od had, czyli tworzymy inwersje, zamieniamy drugą część zdania twierdzącego z podmiotem, następnie mamy podmiot, been, czasownik z końcówką ing i reszta zdania

Zdanie przeczące natomiast, rozpoczynamy od podmiotu, później mamy had, not, czasownik końcówką ing i reszta zdania.

Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku, ta wielka niewiadoma związana z czasem Past Perfect Continuious jest nieco bardziej wiadoma, i, że nie będziesz miał już większego problemu z zastosowaniem i użyciem tego czasu w praktyce.

A po więcej ciekawych i darmowych treści zapraszam na nasz kanał. Tam już znajdziesz wiele filmików, które wyjaśniają inne koncepcje i konstrukcje języka angielskiego. Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową, bo to tam znajdziesz kursy językowe, które pomogą Ci nauczyć się języka obcego tak na maxa. Także zachęcam Cię do zajrzenia na naszą stronę, link jest w opisie.  A my widzimy się już niebawem, do zobaczenia cześć.

chatsimple