Future in the Past – angielski od podstaw

cover

Czas Future in the Past to czas gramatyczny przede wszystkim wyrażający sytuacje, w których dana czynność była w przeszłości traktowana jako przyszła, stąd też would jako podstawa konstrukcji zdań oraz czasownik właściwy w bezokoliczniku.

Czas Future in the Past – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future in the Past, należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator would (jednakowy dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej oraz mnogiej), następnie wstawić orzeczenie, czyli właściwy czasownik w formie podstawowej, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + WOULD + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + would + be late.

You + would + be late.

He + would + be late.

She + would + be late.

It + would + be late.

We + would + be late.

You + would + be late.

They + would + be late.

Forma skrócona

Słowo pomocnicze would można skracać do formy ‘d w każdej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, np.:

I’d win the race.

He’d ring you again.

They’d call me later.

Czas Future in the Past – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future in the Past, należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora will, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

PODMIOT (osoba) + WOULD + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + would + not + be late.

You + would + not + be late.

He + would + not + be late.

She + would + not + be late.

It + would + not + be late.

We + would + not + be late.

You + would + not + be late.

They + would + not + be late.

Wariant skrócony

Forma przecząca would not może być we wszystkich osobach skrócona do wouldn’t np.:

I wouldn’t win the race.

He wouldn’t ring you again.

They wouldn’t call me later.

Czas Future in the Past – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future in the Past, wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora would, potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej, i dodajemy resztę zdania:

WOULD + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

Would + I + be late?

Would + you + be late?

Would + he + be late?

Would + she + be late?

Would + it + be late?

Would + we + be late?

Would + you + be late?

Would + they + be late?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora would zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze would zamiast czasownika głównego, czyli:

Would I win the race?Yes, I would. / No, I wouldn’t.

Would he ring you again?Yes, he would. / No, he wouldn’t.

Would they call me later?Yes, they would. / No, they wouldn’t.

Czas Future in the Past – zastosowanie

Czas Future in the Past stosuje się w języku angielskim przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania czynności, które były w przeszłości traktowane jako przyszłe:

  • I was afraid I would miss my flight. – Obawiałem się, że nie zdążę na samolot.
  • He thought he would get a promotion. – On sądził, że dostanie awans.
  • They hoped that the meeting would be postponed. – Oni mieli nadzieję, że spotkanie zostanie opóźnione.

2. do wyrażania trybu przypuszczającego:

  • I would buy a new laptop but I am short of money. – Kupiłbym nowy laptop, ale mam mało pieniędzy.
  • She would probably do that the day after tomorrow. – Ona zrobi to prawdopodobnie pojutrze.