Kursy stacjonarne

Zależy Ci na swobodnej komunikacji w międzynarodowym środowisku?
Język obcy jest niezbędym narzędziem w Twojej pracy?
Chcesz rozmawiać z klientem w jego języku?
cover
INDYWIDUALNIE
1

Nauka zgodnie z harmonogramem, podczas regularnych spotkań z lektorem. Założenia kursu (program nauczania, materiały dydaktyczne, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki) w 100% dostosowane są do oczekiwań kursanta.

To dobry wybór dla osób:

 • które najlepiej koncentrują się podczas indywidualnej nauki z lektorem,
 • ceniących możliwość indywidualnego doboru tematów zajęć oraz pracy z własnymi materiałami,
 • wymagających skupienia na jej wyzwaniach oraz zadaniach.
GRUPOWO
1

Nauka zgodnie z harmonogramem, podczas regularnych spotkań z lektorem. Założenia kursów (program nauczania, materiały dydaktyczne, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki) powstają w porozumieniu z pracodawcą i są na bieżąco dopasowywane do indywidualnych potrzeb kursantów.

To dobry wybór dla osób:

 • ceniących możliwość współpracy z innym uczestnikami,
 • preferujących regularną naukę według z góry ustalonego harmonogramu,
 • uczących się efektywnie poprzez interakcję z lektorem i grupą.

Praktyczny trening i rozwój konkretnych kompetencji językowych. Warsztaty realizowane są w określonym czasie. Materiał i zakres tematów jest zawsze dobierany zgodnie z oczekiwaniami danej osoby lub grupy szkoleniowej.

To dobry wybór dla osób:

 • chcących rozwijać lub wzmocnić umiejętności językowe niezbędne do skutecznej komunikacji w konkretnych sytuacjach zawodowych,
 • które chcą poszerzyć zasób słownictwa o terminologię specjalistyczną,
 • wymagających szybkiego efektu w określonym terminie.
Kursy stacjonarne
1

Współpraca z partnerem bądź klientem zagranicznym bywa jednym z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się firmy wkraczające na arenę międzynarodową. Dla globalnych współpracowników biznesowych niejednokrotnie najważniejszym czynnikiem, decydującym o podjęciu współpracy jest umiejętność szybkiej, jasnej i zrozumiałej komunikacji. Bariery językowe oraz różnice kulturowe to podstawowe przeciwności, które trzeba przezwyciężyć, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu biznesowego w międzynarodowym środowisku jest swobodne posługiwanie się językiem obcym w każdej sytuacji.

Szkolenie dopasowane do potrzeb
1

Wybór szkolenia językowego zależy od specyfiki działalności firmy. Niezależnie jednak od tego, jakiej narodowości są współpracownicy, dla skutecznej komunikacji istotne jest zrozumienie kultury oraz mentalności danego kraju. W sytuacjach zawodowych należy być przygotowanym na rozmowy i spotkania o różnorodnej tematyce, w trakcie których niezbędne będzie także swobodne posługiwanie się specyficznym dla danej branży słownictwem. Nabyte podczas kursów umiejętności pomogą odnaleźć się w każdej sytuacji:

 • podczas spotkań biznesowych i prywatnych;
 • w trakcie połączeń konferencyjnych;
 • w czasie prezentacji;
 • podczas negocjacji handlowych;
 • w korespondencji mailowej,
 • w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • podczas swobodnej rozmowy o pracy i firmie.

Doradzimy Ci, jaką formę szkolenia wybrać, żeby w pełni odpowiadała oczekiwaniom firmy, jak i indywidualnym potrzebom pracowników.

nauka języka warszawa
nauka języka warszawa
nauka języka warszawa
Stacjonarne kursy języka obcego w grupach
1

W celu maksymalizacji efektów nauki języka obcego (angielskiego, hiszpańskiego czy innego) nasze zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym rozpoczynamy od sprawdzenia poziomu zaawansowania uczestników. Przeprowadzamy w tym celu test poziomujący online. Dzięki uzyskanym wynikom testu możemy podzielić kursantów na grupy w zależności od stopnia znajomości języka. Dla każdej z grup przygotujemy indywidualny plan nauki, dopasowany do wymagań i możliwości uczestników szkolenia.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz szkolenia z języka ogólnego (codziennego), biznesowego, czy specjalistycznego (w obrębie danej dziedziny lub branży), dołożymy wszelkich starań, aby przekazać Twoim pracownikom praktyczne strategie językowe, które będą mogli wykorzystać do efektywnej komunikacji w różnych, ważnych kontekstach biznesowych.

Głównym założeniem kursów stacjonarnych jest rozwój wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu.

Szkolenia indywidualne
1

W szkole językowej Skrivanek oferujemy również indywidualne kursy języka obcego (francuskiego, niemieckiego czy innego), które dopasowujemy do wskazanego przez klienta celu oraz potrzeb.

Nasz zespół to ponad 100 lektorów języków obcych, którzy prowadzą zajęcia na podstawie indywidualnych preferencji każdego kursanta.

Indywidualny kurs języka obcego zorganizujemy stacjonarnie, we wskazanym przez Ciebie miejscu.

W odpowiedzi na potrzeby dzisiejszych czasów prowadzimy również zajęcia indywidualne w formie spotkań online w wybranej przez kursanta formie: kursu semestralnego, kursu intensywnego lub szkolenia o indywidualnie ustalonej liczbie godzin.

Celem kursów indywidualnych jest rozwinięcie u kursantów umiejętności swobodnej komunikacji we wskazanej przez niego sferze, zarówno prywatnej, jak i zawodowej.

Rozumiemy potrzeby działów HR
1

Regularne szkolenia pracowników to nieodłączny element prowadzenia firmy. Wiemy, że odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń wraz z ich budżetowaniem oraz ewaluacja kursów spoczywa na barkach działów HR. Dlatego, z myślą o członkach zespołów kard i płac, na naszej platformie online stworzyliśmy strefę firmy, dzięki której w prosty sposób zweryfikujesz informacje związane z trwającymi kursami.

Strefa firmy umożliwia między innymi:

 • bieżącą weryfikację frekwencji uczestników szkolenia z podziałem na grupy;
 • analizę kosztów związanych z przeprowadzanymi kursami;
 • śledzenie postępów w nauce kursantów;
 • generowanie raportów zawierających dane statystyczne i finansowe dotyczące szkoleń.

Ponadto do każdego organizowanego przez nas szkolenia przydzielamy:

 • koordynatora projektu, który dobiera kadrę prowadzącą kursy językowe oraz na bieżąco monitoruje przebieg szkolenia;
 • metodyka, który zajmuje się opracowywaniem programów kursów, dobiera odpowiednie materiały dydaktyczne i dodatkowe pomoce naukowe;
 • zespół lektorów, którzy poza prowadzeniem zajęć, odpowiedzialni są za konsultację przebiegu szkolenia z kadrą odpowiedzialną za realizację projektu.

Znaczna część małych i średnich europejskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej ponosi każdego roku straty w biznesie z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych. Można jednak skutecznie uniknąć takiego scenariusza dzięki nauce języka obcego na kursach stacjonarnych szkoły językowej Skrivanek!

chatsimple