Kursy stacjonarne

Zależy Ci na swobodnej komunikacji w międzynarodowym środowisku?

Język obcy jest niezbędym narzędziem w Twojej pracy?

Chcesz rozmawiać z klientem w jego języku?

INDYWIDUALNIE

Nauka zgodnie z haromonogramem, podczas regularnych spotkań z lektorem. Wszystkie założenia (program nauczania, materiały, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki) w 100% dostosowane są do oczekiwań kursanta.

To dobry wybór dla osób:

które najlepiej koncentrują się podczas indywidualnej nauki z lektorem,

ceniących możliwość indywidualnego doboru tematów zajęć oraz pracy z własnymi materiałami,

wymagających skupienia na jej wyzwaniach oraz zadaniach.

GRUPOWO

Nauka zgodnie z harmonogramem, podczas regularnych spotkań z lektorem. Wszystkie założenia (program nauczania, materiały, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki) wynikają z celów pracodawcy. Jednocześnie jednak staramy się na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby kursantów.

To dobry wybór dla osób:

ceniących możliwość interakcji i współpracy
z innym uczestnikami,

czują się motywowane dzięki regularnym
spotkaniom w grupie,

lubią się uczyć, słuchając innych.

WARSZTATY JĘZYKOWE

Praktyczny trening i rozwój konkretnych kompetencji w ramach danego stanowiska. Warsztaty realizowane są w określonym czasie. Materiał i zakres tematów jest zawsze dobierany zgodnie z oczekiwaniami danej osoby lub grupy szkoleniowej.

To dobry wybór dla osób:

chcących rozwijać lub wzmocnić umiejętności językowe niezbędne do skutecznej komunikacji w konkretnych sytuacjach zawodowych,

które chcą poszerzyć zasób słownictwa o terminologię specjalistyczną,

wymagających szybkiego efektu w określonym terminie.

Kursy stacjonarne

Współpraca z partnerem bądź klientem zagranicznym bywa jednym z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się firmy wkraczające na arenę międzynarodową. Dla globalnych współpracowników biznesowych niejednokrotnie najważniejszym czynnikiem, decydujących o podjęciu współpracy jest umiejętność szybkiej, jasnej i zrozumiałej komunikacji. Bariery językowe oraz różnice kulturowe to podstawowe przeciwności, które trzeba przezwyciężyć, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Kluczem do biznesowego sukcesu w globalnym świecie jest posługiwanie się językiem obcym na poziomie swobodnej komunikacji.

Szkolenie dopasowane do potrzeb

Wybór języków zależy od specyfiki działalności firmy oraz nawiązywanych kontaktów. Niezależnie jednak od tego z jakiego kraju pochodzą Państwa współpracownicy, dla skutecznej komunikacji istotne jest zrozumienie kultury oraz mentalności danego kraju. W sytuacjach zawodowych na Państwa pracowników czeka również szereg rozmów i spotkań, w trakcie których niezbędne będzie także swobodne posługiwanie się specyficznym dla Państwa branży słownictwem.

W szkole językowej Skrivanek wierzymy, że praktyka czyni mistrza. Rocznie szkolimy ponad 3000 kursantów, u których doskonalimy podstawowe umiejętności komunikacyjne, które z powodzeniem wykorzystują w różnych aspektach działalności zawodowej, w szczególności:

 • podczas spotkań online i na żywo;
 • w czasie przeprowadzania prezentacji;
 • na potrzeby negocjacji;
 • przy wymianie e-maili;

 • w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • na poczet socjalizacji i budowania relacji;
 • w związku z pisaniem raportów;
 • podczas swobodnej rozmowy o pracy i firmie.

Każdorazowo doradzamy w zakresie wyboru najefektywniejszej formy i przedmiotu szkolenia, żeby w pełni odpowiadały oczekiwaniom firmy,
jak i indywidualnym potrzebom pracowników oraz aby były dopasowane do specyfiki branży.

Stacjonarne kursy języka obcego w grupach

W celu maksymalizacji efektów nauki języka obcego, nasze zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym rozpoczynamy od przeprowadzenia wśród Państwa pracowników testu poziomującego. Wiemy, że nie wszyscy w Państwa zespole będą na takim samym poziomie umiejętności językowych. Dzięki uzyskanym wynikom testu możemy podzielić kursantów na grupy w zależności od stopnia znajomości języka. Dla każdej z grup zespół lektorów realizujących kurs opracowuje indywidualny plan nauki, dopasowany do wymagań i możliwości uczestników szkolenia.

Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na szkolenia z języka ogólnego (codziennego), biznesowego, czy specjalistycznego (w obrębie danej dziedziny bądź branży) dołożymy najwyższych starań, aby przekazać Państwa pracownikom praktyczne strategie językowe, które będą mogli wykorzystać do efektywnej komunikacji w różnych, ważnych kontekstach biznesowych.

Głównym założeniem kursów stacjonarnych jest rozwój u pracowników firmy wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu.

Szkolenia indywidualne

W szkole językowej Skrivanek oferujemy również indywidualne kursy języka obcego, które dopasowujemy do wskazanego przez Państwa celu i potrzeb. Nasz zespół składa się z ponad 300 lektorów i audytorów języków obcych, którzy opracują program szkolenia, poznawane słownictwo i terminologię zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Indywidualny kurs języka obcego może odbyć się w Warszawie lub innej, dogodnej lokalizacji. W odpowiedzi na potrzeby dzisiejszych czasów prowadzimy również zajęcia online w wybranej przez kursanta formie: kursu semestralnego, kursu intensywnego lub szkolenia o indywidualnie ustalonej liczbie godzin.

Celem kursów indywidualnych jest rozwinięcie u kursantów umiejętności swobodnej komunikacji we wskazanej przez niego sferze, zarówno prywatnej, jak i zawodowej.

Rozumiemy potrzeby działów HR

Regularne szkolenia pracowników to nieodłączny element prowadzenia firmy. Wiemy, że odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń wraz z ich budżetowaniem oraz ewaluację kursów spoczywa na barkach działów HR. Dlatego z myślą o członkach zespołów kard i płac na naszej platformie online powstała specjalna strefa firmy, za pomocą której mogą Państwo skutecznie zarządzać i weryfikować informacje związane z przeprowadzanymi w firmie kursami i szkoleniami. Strefa firmy została wyposażona w szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie Państwa pracy. Umożliwia między innymi:
 • bieżącą weryfikację frekwencji uczestników szkolenia z podziałem na grupy;
 • analizę kosztów związanych z przeprowadzanymi kursami;
 • śledzenie postępów w nauce kursantów z Państwa firmy;
 • generowanie raportów zawierających dane statystyczne i finansowe szkoleń.
Ponadto do każdego organizowanego przez nas szkolenia przydzielamy:
 • koordynatora projektu, który dobiera kadrę prowadzącą kursy językowe oraz na bieżąco monitoruje przebieg szkolenia i optymalizuje koszty;
 • zespół metodyków, którzy dbają o sprawne udostępnianie bazy materiałów i pozostałe kwestie merytoryczne;
 • zespół lektorów, którzy poza prowadzeniem zajęć, odpowiedzialni są za konsultacje przebiegu szkolenia z kadrą odpowiedzialną za realizację projektu.
Znaczna część małych i średnich europejskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej ponosi każdego roku straty w biznesie z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych. Można jednak skutecznie uniknąć takiego scenariusza dzięki nauce języka obcego na kursach stacjonarnych szkoły językowej Skrivanek!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursów stacjonarnych i sprawdzić,
czy są one odpowiednie dla Ciebie oraz Twoich pracowników zadzwoń lub napisz do nas!

9489

Mateusz Małachowski

Doradca klienta

5790

Aleksandra Śnitko

Key Account Manager

Ocena Google
4.9
Na podstawie 460 recenzji
×
Skontaktuj się z nami!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych, czy są one odpowiednie dla Ciebie oraz Twoich pracowników napisz do nas!

Firma/Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Telefon:

Temat

Treść wiadomości

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności
Skrivanek sp. z o.o.

X
KONTAKT