Drugi okres warunkowy – Second Conditional – angielski od podstaw

cover

Drugi okres warunkowy – Second Conditional

Drugi okres warunkowy, tzw. Second Conditional, lub też zdanie warunkowe typu drugiego, jest dosyć często stosowany w codziennej mowie oraz używany w piśmie, zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i mniej formalnych, i zakłada istnienie jakiegoś hipotetycznego warunku, którego spełnienie jest konieczne, aby wydarzyła się jakaś czynność.

Jego znaczenie można sprowadzić do „gdybania” na temat obecnej sytuacji, czyli do tego „co by było, gdyby…?”. Zatem prawdopodobieństwo spełnienia warunku, a tym samym zaistnienia określonej sytuacji, jest niewielkie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Tworzenie zdań w drugim okresie warunkowym (Second Conditional) – struktura zdania

Aby stworzyć zdanie z wykorzystaniem drugiego okresu warunkowego, wystarczy trzymać się bardzo prostej zasady, która mówi przede wszystkim o tym, że po słowie if („gdyby”) występuje czas przeszły, a następnie would z czasownikiem w bezokoliczniku:

IF + OSOBA + wyrażenie CZASOWNIKowe w Past Simple, OSOBA + WOULD + CZASOWNIK w formie podstawowej + reszta zdania

If + I + had more time, I + would + read + more books. – Gdybym miał więcej czasu, to bym czytał więcej książek.

If + you + were taller, you + would + play basketball + in a school team. – Gdybyś był wyższy, to byś grał w koszykówkę w szkolnej drużynie.

If + he/she/it + trained more often, he/she/it + would + be + fitter. – Gdyby on (ona, ono) częściej trenował, to on (ona, ono) byłby bardziej wysportowany.

If + we/you/they + saved money, we/you/they + would + buy + a house. – Gdybyśmy (wy, oni/one) oszczędzali pieniądze, to kupilibyśmy (wy, oni/one) dom.

Kolejność zdań

Oczywiście kolejność zdań jest dowolna, zależy tylko od osoby mówiącej, i nie wpływa na znaczenie całości. Możemy zacząć od zdania z if lub od zdania z konstrukcją z would:

If I had more time, I would read more books. lub I would read more books if I had more time.

Jedyną różnicę zauważymy w piśmie, ponieważ zaczynając od zdania z if, na jego końcu umieścimy przecinek i tym samym oddzielimy jedną część od drugiej:

 • If I had more time, I would read more books.

W drugim przypadku przecinek się nie pojawi:

 • I would read more books if I had more time.

Przeczenie lub pytanie

Zdanie z wykorzystaniem drugiego okresu warunkowego może mieć także konstrukcję przeczącą lub pytającą. Najważniejsze, aby pamiętać o budowie poszczególnych struktur, czyli że po if mamy Past Simple, a w drugiej would + czasownik w formie podstawowej:

 • If he did not ask me, I wouldn’t help him. – Gdyby on mnie nie poprosił, to bym mu nie pomógł.
 • Would you call the police if you saw a street assault? – Czy zadzwoniłbyś na policję, gdybyś zobaczył napaść uliczną?

Second Conditional – Inne konstrukcje

Zamiast czasu Past Simple po if możemy zastosować też np. czas przeszły Past Continuous, konstrukcję to be going to do sth, lub czasownik modalny, przy założeniu, że w drugiej części zachowujemy would z bezokolicznikiem, np.:

 • If they were dating, why wouldn’t they get married? – Jeśli oni randkowali, to dlaczego się nie pobrali?
 • If you were going to let me know, you would have to give me a call. – Gdybyś miał zamiar mnie poinformować, to musiałbyś do mnie zadzwonić.
 • Would she give you a hand if she could? – Czy ona by ci udzieliła pomocy, gdyby mogła?

Zastosowanie drugiego okresu warunkowego

Drugi okres warunkowy (second conditional) stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. kiedy mówimy o tym, że gdyby sytuacja była inna, niż jest obecnie, to miałaby inny skutek w przyszłości, np.:

 • We would travel around the world if we had a lot of money. – Podróżowalibyśmy dookoła świata, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy.

2. do wyrażania przypuszczeń, czyli „gdybania” na temat obecnej sytuacji, np.:

 • I would be a model if I were* taller. – Byłabym modelką, gdybym była wyższa.

3. do udzielania rad, np.:

 • If I were* in your shoes, I wouldn’t accept his proposal. – Gdybym była na twoim miejscu, to bym nie przyjęła jego oświadczyn.

*Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie formy przeszłej czasownika to be, czyli were w zdaniach warunkowych typu drugiego, zwłaszcza z zaimkiem osobowym I, dzięki czemu zmniejszamy prawdopodobieństwo zaistnienia danej sytuacji, np.:

 • If I were you = gdybym był tobą (mało prawdopodobne)
 • If I were in your shoes = gdybym był na twoim miejscu (mało prawdopodobne)

Ucz się angielskiego razem z nami!

Drugi okres warunkowy
Drugi okres warunkowy
Drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy – Ćwiczenia

Second Conditional używamy, gdy mówimy o hipotetycznych, nieprawdopodobnych lub niemożliwych sytuacjach w teraźniejszości lub przyszłości i ich potencjalnych konsekwencjach. Ta forma kondycjonalna pomaga wyrazić spekulacje lub marzenia. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i praktycznie stosować tę strukturę w zdaniach afirmatywnych, negatywnych oraz pytających.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w Second Conditional z podanych słów:

 1. I / be / a millionaire / I / buy / an island
 2. she / not be / so tired / she / not work / so hard
 3. we / live / in a warmer climate / we / go / to the beach / every day
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania używając Second Conditional, używając podanych słów:

 1. what / you / do / if / you / find / a wallet / on the street?
 2. where / they / travel / if / they / have / more money?
 3. how / he / react / if / he / know / the truth?
Ćwiczenie 3: Przekształcanie zdań

Przekształć zdania na Second Conditional:

 1. If she goes to Paris, she will see the Eiffel Tower.
 2. If they have time, they will call us.
 3. If it rains, I will stay at home.
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. If I were a millionaire, I would buy an island.
 2. If she weren’t so tired, she wouldn’t work so hard.
 3. If we lived in a warmer climate, we would go to the beach every day.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. What would you do if you found a wallet on the street?
 2. Where would they travel if they had more money?
 3. How would he react if he knew the truth?
Odpowiedzi do ćwiczenia 3:
 1. If she went to Paris, she would see the Eiffel Tower.
 2. If they had time, they would call us.
 3. If it rained, I would stay at home.
might still meet them, if she would have, past continuou
would have, would be sunbathing now, would travel the world would need
would have, would grow oranges if would need

Transkrypcja filmu na temat drugiego okresu warunkowego

Cześć, tu Inga ze Skrivanka! Witam Cię w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy ostatnio, i uzupełniać go, więc z marszu przechodzimy do trybów warunkowych, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o trybie warunkowym numer dwa.

Ale zanim Ci je przedstawię, przypomnę Ci, że widnieją już na naszym kanale dwa wcześniejsze filmiki odnoszące się do trybów warunkowych, czyli do trybu zerowego i pierwszego, i fajnie byłoby, gdybyś obejrzał je przed obejrzeniem tego materiału, bo to one pomogą Ci połączyć kropki i zrozumieć temat w całości.

Nie przedłużając, lecimy z tematem – tryb warunkowy numer dwa.

Podobnie do trybu pierwszego, mówiącego o jednorazowych sytuacjach w teraźniejszości lub przyszłości, które są prawdopodobne do spełnienia, tryb drugi również odnosi się do teraźniejszości i przyszłości, natomiast mówi o sytuacjach i czynnościach, które są bardzo mało prawdopodobne do spełnienia, czyli

If I were rich, I would buy a house in Bali – Gdybym był bogaty, kupiłbym dom na Bali.

OR

If I were you, I wouldn’t speak so badly about them. What you said was not okay! – Gdybym był Tobą, nigdy nie mówiłbym o nich tak źle. To, co powiedziałeś, nie było w porządku.

A jak wygląda drugi tryb warunkowy? Właśnie w ten oto sposób:

Rozpoczynamy od If później mamy Past Simple przecinek podmiot would czasownik w pierwszej formie i reszta zdania.

To jeszcze jeden przykład:

If I was good at maths, I would calculate this in my mind right away. But I’m not, so pass me the calculator please– Gdybym była dobra z matmy, to przekalkulowałabym to w myślach ot tak! Ale nie jestem, więc podaj mi, proszę, kalkulator!

I to byłoby tyle na dziś! Daj znać, jak Ci poszło i czy te tryby warunkowe są już dla Ciebie bardziej klarowne. Pamiętaj, że więcej darmowych i ciekawych treści już pojawiło się na naszym kanale, także klikaj, wchodź i korzystaj, bo wyjaśnione zostały wszystkie czasy oraz inne konstrukcje gramatyczne. Zapraszam Cię również na naszą stronę internetową, bo to tam znajdziesz kursy językowe, które pomaga Ci nauczyć się języka obcego tak na maksa, także korzystaj, wpadaj, link jak zawsze znajdziesz w opisie. A my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!

chatsimple