Present Perfect Continuous – angielski od podstaw

Czas Present Perfect Continuous to czas gramatyczny, którego struktura łączy w sobie elementy typowe dla Present Perfect z formą ciągłą czasownika właściwego, czyli continuous, w postaci charakterystycznej końcówki – ing.

 

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect Continuous należy trzymać się następującego schematu budowy, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w III osobie liczby pojedynczej – he, she, it), dalej niezależnie od osoby postawić been, a potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką – ing, i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

 

Formę have oraz has można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have been waiting for the bus for half an hour. → I’ve been waiting for the bus for half an hour.

You have been waiting for the bus for half an hour. → You’ve been waiting for the bus for half an hour.

He/She/It has been waiting for the bus for half an hour. → He’s/She’s/It’s been waiting for the bus for half an hour.

We/You/They have been writing for the bus for half an hour. → We’ve/You’ve/They’ve been waiting for the bus for half an hour.

 

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect Continuous wystarczy po formie have been lub has been dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z – ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ not + been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

 

Formy przeczące have not oraz has not mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t been writing for the bus for half an hour. / I haven’t been writing for the bus for half an hour.

You haven’t been writing for the bus for half an hour. / You haven’t been writing for the bus for half an hour

He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour. / He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour.

We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour. / We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour.

 

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect Continuous wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem , czyli osobą, pozostawiając been w pierwotnym miejscu oraz pozostałe elementy bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik z – ing), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Have + I + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hou?

Has + he+ been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + she + been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + it + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + we + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + they + been + waiting for the bus + for half an hour?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I been waiting for the bus for half an hour? → Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you been waiting for the bus for half an hour? → Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it been waiting for the bus for half an hour? → Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they been waiting for the bus for half an hour? → Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

 

Czas Present Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Present Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. do wyrażania czynności, które odbywały się przez jakiś czas do tej pory:

I have been running for 2 hours. – Ja biegałem przez 2 h.

He has been washing his car since 2 p.m. – On mył swój samochód od 14-tej.

They have been painting the flat all day long. – Oni przez cały dzień malowali mieszkanie.

 

  1. do wyrażania czynności, które trwają nadal lub właśnie się skończyły:

I have been working for this company for 5 years. – Ja pracuję dla tej firmy od 5 lat.

She has been painting lanscapes since she was 25. – Ona maluje krajobrazy od 25 roku życia.

You have been listening to the news. – Słuchali państwo wiadomości.