Present Perfect Continuous
– angielski od podstaw

cover

Czas Present Perfect Continuous to czas gramatyczny, którego struktura łączy w sobie elementy typowe dla Present Perfect z formą ciągłą czasownika właściwego, czyli continuous, w postaci charakterystycznej końcówki –ing.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, należy trzymać się następującego schematu budowy – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w III osobie liczby pojedynczej – he, she, it), dalej niezależnie od osoby postawić been, a potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Present Perfect Continuous – zdania twierdzące – budowa

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + been + waiting for the bus + for half an hour.

Forma skrócona

Formę have oraz has w czasie Present Perfect Continuous można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have been waiting for the bus for half an hour. → I’ve been waiting for the bus for half an hour.

You have been waiting for the bus for half an hour. → You’ve been waiting for the bus for half an hour.

He/She/It has been waiting for the bus for half an hour. → He’s/She’s/It’s been waiting for the bus for half an hour.

We/You/They have been writing for the bus for half an hour. → We’ve/You’ve/They’ve been waiting for the bus for half an hour.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, wystarczy po formie have been lub has been dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco.

Present Perfect Continuous – zdania przeczące – budowa

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

He + has+ not + been + waiting for the bus + for half an hour.

She + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

It + has + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

We + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

You + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

They + have + not + been + waiting for the bus + for half an hour.

Forma skrócona

Formy przeczące have not oraz has not czasu Present Perfect Continuous mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t been writing for the bus for half an hour. / I haven’t been writing for the bus for half an hour.

You haven’t been writing for the bus for half an hour. / You haven’t been writing for the bus for half an hour.

He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour. / He/She/It hasn’t been writing for the bus for half an hour.

We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour. / We/You/They haven’t been writing for the bus for half an hour.

Czas Present Perfect Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w języku angielskim w czasie Present Perfect Continuous, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem, czyli osobą, pozostawiając been w pierwotnym miejscu oraz pozostałe elementy bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik z -ing), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

Present Perfect Continuous – zdania pytające – budowa

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

Have + I + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + he+ been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + she + been + waiting for the bus + for half an hour?

Has + it + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + we + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + you + been + waiting for the bus + for half an hour?

Have + they + been + waiting for the bus + for half an hour?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has w czasie Present Perfect Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I been waiting for the bus for half an hour?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you been waiting for the bus for half an hour?Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it been waiting for the bus for half an hour?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they been waiting for the bus for half an hour?Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous – zastosowanie

Czas Present Perfect Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. czasu Present Perfect Continuous używamy do wyrażania czynności, które odbywały się przez jakiś czas do tej pory:

 • I have been running for 2 hours. – Ja biegałem przez 2 h.
 • He has been washing his car since 2 p.m. – On mył swój samochód od czternastej.
 • They have been painting the flat all day long. – Oni przez cały dzień malowali mieszkanie.

2. czasu Present Perfect Continuous używamy do wyrażania czynności, które trwają nadal lub właśnie się skończyły:

 • I have been working for this company for 5 years. – Ja pracuję dla tej firmy od 5 lat.
 • She has been painting lanscapes since she was 25. – Ona maluje krajobrazy od 25 roku życia.
 • You have been listening to the news. – Słuchali państwo wiadomości.

Present Perfect Continuous – ćwiczenia

Czas Present Perfect Continuous używany jest do opisywania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub właśnie się zakończyły, z naciskiem na ciągłość tych czynności. Ten czas pomaga podkreślić długość trwania czynności. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Present Perfect Continuous z podanych słów:

 1. she / study / English / for three hours
 2. they / not / sleep / well / recently
 3. we / wait / for the bus / since 8 AM
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Present Perfect Continuous, używając podanych słów:

 1. how long / you / learn / Spanish
 2. why / they / look / so tired
 3. what / she / do / all morning
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. She has been studying English for three hours.
 2. They have not been sleeping well recently.
 3. We have been waiting for the bus since 8 AM.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. How long have you been learning Spanish?
 2. Why have they been looking so tired?
 3. What has she been doing all morning?

Transkrypcja filmu na temat: Present Perfect Continuous

Cześć, tu Inga ze Skrivanek, witam Cię ponownie na kanale i mam nadzieję, że jesteś gotowy na to, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam, bo dzisiaj na tapetę bierzemy czas Present Perfect Continuous – i nie, proszę nie mylić z czasem Present Perfect (Simple), który tak swoją drogą masz już na kanale tutaj lub znajdziesz go w linku w opisie.

I może na wstępię powiem, żeby nie mylić czasu Present perfect Continuous z czasem Present Perfect Simple. Są one bardzo podobne, bardzo zbliżone do siebie natomiast jest jedna mała różnica, o której należy pamiętać. Jak sama nazwa wskazuję, czas Present Perfect Continuous jest continuous, czyli czynność jest rozciągnięta w czasie.

Kolejną różnicą jest konstrukcja zdania, która notabene nie różni się aż tak drastycznie od czasu Present Perfect, natomiast jak każdy czas Continuous posiada odmieniony czasownik ‘to be’ oraz czasownik z końcówką ing.

No dobra, ale jak to wygląda w praktyce:

Zdanie twierdzące rozpoczynamy od pomiotu, później mamy have lub has,odmienony czasownik to be tutaj w trzeciej formie, czyli been, czasownik z końcówką ing i resztę zdania.

(Podmiot + have / has + been + czasownik z ing + reszta zdania)

She has been dancing for 3 hours. – Ona tańczy od trzech godzin.

Dla porówniania w czasie Present Perfect, powiedzielibyśmy:

She has danced for 3 hours – Ona tańczyła przed trzy godziny.

Can you see the difference? – widzisz różnicę?

Ona tańczy od trzech godzin, ona tańczyła przez trzy godziny.

Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli rozpoczynamy od has lub have, później mamy podmiot, później mamy been, czasownik z końcówką ing i resztę zdania

(Have / Has + podmiot + been + czasownik z ing + reszta zdania)

Has she been dancing for 3 hours? – czy ona tańczy od trzech godzin?

OR

Have you been drinking tea since 8am? – Czy pijesz herbatę od 8 rano?

Zdanie przeczące rozpoczynamy od podmiotu, później mamy have lub has, not been, czasownik z końcówką ing oraz resztę zdania.

(Podmiot + have / has + been + czasownik z ing + reszta zdania)

She hasn’t been dancing for 3 hours. – Ona nie tańczy od trzech godzin.

OR

I haven’t been drinking tea since 8 am. What are you talking about? –  Nie piję herbaty od 8 rano. O czym ty mówisz?

OR

I haven’t been studying English recently. – Nie uczyłam się ostatnio anglieskiego.

So I need to change that and sign up for Skrivanek. – Więc muszę to zmienić I zapisac się do Skrivanka.

Link znajdziesz w opisie.

A jeszcze wracając do zdań przeczących, w ramch przypomnienia

Hasn’t to nic innego, jak – HAS plus NOT

A haven’t to nic innego, jak – HAVE plus NOT

Okej, to konstrukcja za nami, kiedy możemy zastosować czas Present Perfect Continuous, kiedy on nam się przyda.

A zawsze wtedy, kiedy chcesz podkreślić trwanie jakiejś czynności, która rozpoczęła się jakiś czas temu w przeszłości i trwa do teraz coś jest rozciągnięte

Dobra, to wracając do różnic pomiędzy tymi dwoma czasami, kiedy zastosujesz czas Present Perfect Continuous.

 1. Zawsze wtedy, kiedy chcesz podkreślić trwanie jakieś czynności, która rozpoczęła się jakiś czas temu i trwa do teraz.

I have been playing basketball all morning – Grałam w koszykówkę cały poranek.

Zastosowanie numer dwa, Czynność niezakończona, która ma jakiś skutek na teraźniejszość, czyli na przykład:

I have been playing basketball all morning and I’m totally knackered! – Grałam w koszykówkę cały poranek i jestem totalnie zmęczona.

OR

I  have been painting the walls in my room – Maluję ściany w moim pokoju – one jeszcze nie są pomalowane, czynność nie jest zakończona, ale widzisz farbę na moich dłoniach i ubraniu.

I zastosowanie numer trzy, to tak naprawdę główna różnica pomiędzy Present Perfect Continuous i Present Perfect.

Present Perfect mówi nam ILE – How Much/How Many?

A Present Perfect Continuous mówi nam o ty, jak długo cos trwało – How Long?

Dla przykładu, w Present Perfect powiedzielibyśmy

I’ve drunk 2 cans of coke so far – jak dotąd wypiłam dwie puszki koli.

W Present Perfect Continuous, podkreślamy trwanie czynności, czyli

I’ve been drinking tea for 2 hours now, it must cold – Piję kawę o dwóch godzin już, jest zimna.

Te trzy zastosowania o wszystko, co musisz wiedzieć o tym czasie, i mam nadzieję, że przedstawienie tych różnic pomogło Ci zrozumieć, kiedy stosujemy Present Perfect a kiedy Present Perfect Contiunous.

Pamiętaj, że więcej ciekawych treści znajdziesz na naszym kanale, ale również odsyłam Cię na naszą stronę internetową, do której link znajdziesz w opisie, bo to tam znajdziesz kursy językowe, które pomogą Ci nauczyć się języka tak na maxa. Także korzystaj, a my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!

chatsimple