Past Perfect – angielski od podstaw

cover

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect to czas gramatyczny wyrażający czynności „zaprzeszłe”, czyli takie, które wydarzyły się jeszcze wcześniej niż czynności przeszłe wyrażane przez Past Simple, czyli czas przeszły prosty. Myśląc o chronologii wydarzeń, którą przedstawiamy przy użyciu czasu przeszłego prostego, to zdarzenia, które je poprzedziły, wyrazimy właśnie w Past Perfect.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Perfect w języku angielskim, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić jeden wspólny dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej operator, czyli czasownik posiłkowy had, potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), i zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Budowa zdania twierdzącego w Past Perfect
PODMIOT (osoba) + HAD + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + left / I + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

He + had + left / He + had + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + left / She + had + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + left / It + had + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + left / We + had + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + left / You + had + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + left / They + had + arrived + before the host appeared at the party.

Skrócona forma w past perfect

Formę czasownika posiłkowego had  w czasie Past Perfect można oczywiście skrócić do ‘d, czyli:

I had left / had arrived before the host appeared at the party. → I’d left / Id arrived + before the host appeared at the party.

You have left / had arrived before the host appeared at the party. → You’d left / Youd arrived before the host appeared at the party.

He/She/It had left / had arrived before the host appeared at the party. → He’d/She’d left / He’d/She’d arrived before the host appeared at the party.

We/You/They had left / had arrived before the host appeared at the party. → We’d/You’d/They’d left / We’d/You’d/They’d arrived before the host appeared at the party.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Perfect, wystarczy po operatorze had umieścić słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat budowy przeczenia:

Budowa zdania przeczącego w Past Perfect
PODMIOT (osoba) + HAD + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

He + had+ not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

She + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

It + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

We + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

You + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

They + had + not + left / I + had + not + arrived + before the host appeared at the party.

Skrócona forma w past perfect

Formę przeczącą czasownika posiłkowego  had not w czasie Past Perfect można skrócić do hadn’t:

I hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

You hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

He/She/It hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

We/You/They hadn’t left/arrived before the host appeared at the party.

Czas Past Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem czasownik posiłkowy had z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

Budowa zdania pytającego w Past Perfect
HAD + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Had + I + left / Had + I + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + he+ left / Had + he + arrived + before the host appeared at the party?

Had + she + left / Had + she + arrived + before the host appeared at the party?

Had + it + left / Had + it + arrived + before the host appeared at the party?

Had + we + left / Had + we + arrived + before the host appeared at the party?

Had + you + left / Had + you + arrived + before the host appeared at the party?

Had + they + left / Had + they + arrived + before the host appeared at the party?

Krótkie odpowiedzi w czasie past perfect

Na pytania rozpoczynające się od operatora, czyli czasownika posiłkowego had w czasie Past Perfect zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze had zamiast czasownika głównego, czyli:

Had I left / arrived before the host appeared at the party?Yes, I had. / No, I hadn’t.

Had you left / arrived before the host appeared at the party?Yes, you had. / No, you hadn’t.

Had he/she/it left / arrived before the host appeared at the party?Yes, he/she/it had. / No, he/she/it hadn’t.

Had we/you/they left / arrived before the host appeared at the party?Yes, we/you/they had. / No, we/you/they hadn’t.

Czas Past Perfect – zastosowanie

Czas Past Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. użyjemy czasu Past Perfect do wyrażania tzw. czynności zaprzeszłych, czyli takich, które wydarzyły się wcześniej niż czynności w czasie przeszłym prostym Past Simple:

 • I had written the email before* you told me to. – Ja napisałem maila, zanim mi powiedziałeś, żeby to zrobić.
 • He realised that he had left his passport at home. – On zdał sobie sprawę, że zostawił paszport w domu.
 • When they arrived at the station, the train had already left. –  Gdy oni przybyli na dworzec, pociąg już odjechał.

* before (zanim) oraz after (po) to dwa charakterystyczne słowa dla czasu Past Perfect, które wskazują na kolejność poszczególnych czynności

2. użyjemy czasu Past Perfect jako odpowiednika czasu Present Perfect w przeszłości , np. w mowie zależnej, zgodnie z zasadami następstwa czasów, np.:

Mark: I have failed two final exams this semester. – Marek: Oblałem dwa egzaminy końcowe w tym semestrze.

Mark said that he had failed two final exams that semester. – Marek powiedział, że oblał dwa egzaminy końcowe w tym semestrze.

3. użyjemy czasu Past Perfect również jako odpowiednika czasu przeszłego Past Simple w odniesieniu do czynności zakończonych w przeszłości, np. w mowie zależnej stosując zasadę następstwa czasów, np.:

Tom and Kate: We bought a new house in 2018. – Tomek i Kasia: Kupiliśmy nowy dom w 2018 roku.

Tom and Kate said that they had bought a new house in 2018. – Tomek i Kasta powiedzieli, że kupili nowy dom w 2018 roku.

4. użyjemy czasu Past Perfect do tworzenia zdań w trzecim okresie warunkowym (w części po if), np.:

If we had booked the plane tickets in advance, we would have flown to Spain. – Gdybyśmy zarezerwowali bilety lotnicze z wyprzedzeniem, to polecielibyśmy do Hiszpanii.

If I had taken an umbrella, I wouldn’t have got wet. – Gdybym wziął parasol, to bym nie zmókł.

5. użyjemy czasu Past Perfect do budowy zdań w okresach warunkowych mieszanych (II i III typ), np.:

If they had had a good rest in the summer, they wouldn’t be so tired now. – Gdyby oni dobrze wypoczęli w lecie, to teraz nie byliby tak zmęczeni.

If you had bought the car in instalments then, you wouldn’t be in debts now. – Gdybyś kupił samochów na raty wtedy, to teraz nie byłbyś w długach.

Past Perfect
Past Perfect
Past Perfect

Czas Past Perfect – ćwiczenia

Czas Past Perfect używamy do opisywania działań, które zakończyły się przed innym punktem w przeszłości. Jest to czas, który pozwala wyraźnie określić kolejność zdarzeń przeszłych. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Past Perfect z podanych słów:

 1. she / finish / her homework / before dinner
 2. they / not / see / the film / before last night
 3. Mike / leave / the party / when I arrived
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Past Perfect, używając podanych słów:

 1. how long / you / know / her / before you got married
 2. had / they / ever / been / to that restaurant / before last week
 3. why / she / not / call / him / before she left
Ćwiczenie 3: Wybór – T / F

Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F), jeśli mówimy o znanych faktach przeszłych:

 1. He had finished the project before the deadline. (T / F)
 2. They hadn’t met each other before the meeting. (T / F)
 3. She had visited the museum before it closed. (T / F)
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. She had finished her homework before dinner.
 2. They had not seen the film before last night.
 3. Mike had left the party when I arrived.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. How long had you known her before you got married?
 2. Had they ever been to that restaurant before last week?
 3. Why hadn’t she called him before she left?
Odpowiedzi do ćwiczenia 3:
 1. True
 2. True
 3. True

 

Czas Past Perfect – transkrypcja filmu

Cześć, tu Inga ze Skrivanek, witam Cię ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przybliżę Ci temat czasu,który wielu osobą sprawia sporo trudności, a mowa tutaj o czasie zaprzeszyłym, czyli czasie Past Perfect.

 

I co to tak naprawdę oznacza – czas zaprzeszły?

Ale co to tak naprawdę oznacza?

Czas zaprzeszły to taki, który opisuje czynności, które wydarzyły się w przeszłości, przed inną czynnościa również w przeszłości.

Teraz proszę skup się tak na maxa, bo to co zaraz powiem może rozwiać wszystkie Twoje  wątpliwości związane z czasem zaprzeszłym.

 

Tzn. kiedy opowiadasz o swoim dniu, o swojej porannej rutynie, o ćwiczeniach, które kolejno wykonujesz podczas swojego treningu, wówczas ten czas będzie Ci w ogóle niepotrzebny, a to dlatego, że te czynności wydarzyły się w kolejności chronologicznej.

Natomiast, kiedy chcesz skorzystać z czasu Past Perfect, wtedy odnosisz się do wydarzeń z przeszłości, które nie wydarzyły się w kolejności chronologicznej. I to właśnie wtedy zastosujesz ten czas zaprzeszły.

Przykład: When I got to the Cinema, the movie had already started – Kiedy dotarłam do kina, film już się zaczął.

Czynności te wydarzyły się w kolejności niechronologicznej, dlatego też, żeby podkreślić tą, która wydarzyła się wcześniej, skorzystałam z czasu Past Perfect.

Zastosowanie numer dwa.

Skorzystasz z tego czasu również wtedy, kiedy chcesz powiedzieć, że zanim cos zrobiłeś, coś innego się wydarzyło lub do kiedy coś zrobiłeś.

I bardzo pomocnym słówkiem tutaj będzie słówko BY, co oznacza właśnie zanim lub do, w zależności od kontekstu zdania.

By the time I was 20, I had moved to a different country by myself – zanim skończyłem 20 lat, przeprowadziłem się sam do innego kraju.

OR

By 2020, my business had made $1M in profit – do 2020, mój biznes wygenerował mi ponad $1M profitu.

 

No dobra, najważniejsze już chyba za nami, ale co z konstrukcja zdania?

Już pewnie zdążyłeś zauważyć, że w każdym z przykładów, które podałam wcześniej, przejawia się słówko HAD, czyli trzecia forma od czasownika HAVE, czyli mieć. Oczywiście nie tłumaczymy go w ten sam sposób, natomiast jest ono nam tutaj bardzo potrzebne i skojarz sobie to słowo właśnie z tym czasem.

 

Zdanie twierdzące rozpoczynamy od podmiotu, później mamy had, czasownik w trzeciej formie i reszta zdania.

Zdanie pytające rozpoczynamy od pytajnika, w tym wypadku naszym pytajnikiem jest had, póxniej mamy podmiot, czasownik w trzeciej formie i resztę zdania.

Zdanie przeczące, natomiast, rozpoczynamy również od podmiotu, później mamy had plus not, czasownik w trzeciej formie i resztę zdania.

Had plus not, czyli hadn’t i z tego skrótu najczęściej skorzystasz.

I na zakończenie chcę wspomnieć o dwóch bardzo ważnych słówkach i równie ważnych konstrukcjach, które mogą Ci ułatwić korzystanie z tego czasu, są to słówka before and after. Before oznacza przed tym jak, after oznacza po tym jak.

A dwa wyrażenia które bardzo ułatwią Wam korzystanie z tego czasu, właśnie przy użyciu tych dwóch słówek, jest to before Past Simple przecinek Past Perfect, i after Past Perfect przecinek Past Simple. I już wyjaśniam o co chodzi.

 

Otóż właśnie w miejsca tych czasów wstawiamy czynności, wstawiamy nasze zdania przy użyciu tych czasów, które Wam podałam.

Dla przykładu, before I moved to Australia, I had gotten a job offer – zanim przeprowadziłam się do Australii, dostałam ofertę pracy.

Or after I had bought the tickets, the festival was cancelled, czyi po tym jak kupiłam bilety, festiwal odwołali.

I to w sumie tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieje, że pomogło to Wam uporządkować nieco głowę. Po więcej ciekawych i darmowych treści zapraszam na kanał, ale również odsyłam Wam na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie kursy językowe, bo to one właśnie pomogą Wam nauczyć się języka obcego tak na maxa. Także zapraszam, a my widzimy się już niebawem z kolejną dozą wiedzy,  do zobaczenia, cześć!

chatsimple