Future Perfect – angielski od podstaw

cover

Future Perfect

Czas Future Perfect to czas gramatyczny odnoszący się do czynności, które zostaną ukończone przed upływem pewnego konkretnego momentu w przyszłości. W swej budowie czas przyszły dokonany łączy elementy typowe dla czasu Future, stąd operator will, oraz zaczerpnięte z perfectu, czyli formę past participle.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Perfect, należy trzymać się następującego schematu budowy: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will, dalej have (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej.

Schemat zdania w Future Perfect

PODMIOT (osoba) + WILL + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He/She/It + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We/You/They + will + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Forma skrócona

Formę will w czasie Future Perfect można skrócić do ‘ll, czyli:

I will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → I’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → You’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → He/She/It’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They will have saved/spent a lot of money by the end of this year. → We/You/They’ll have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Czas Future Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Perfect, wystarczy po formie will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian.

Schemat zdania przeczącego w Future Perfect

Otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

I + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

You + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

He/She/It + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

We/You/They + will + not + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year.

Wariant skrócony

Formę przeczącą will not w czasie Future Perfect można skrócić do won’t:

I won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

You won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

He/She/It won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

We/You/They won’t have saved/spent a lot of money by the end of this year.

Future Perfect
Future Perfect
Future Perfect

Czas Future Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Future Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem will z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli have z właściwym czasownikiem regularnym z -ed lub nieregularnym w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej.

Schemat pytania w Future Perfect

WILL + PODMIOT (osoba) + HAVE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Przykłady zdań

Will + I + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + he + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + she + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will+ it + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + we+ have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + you + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Will + they + have + saved/spent a lot of money + by the end of this year?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora will zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli w czasie Future Perfect otrzymamy:

Will I have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, I will. / No, I won’t.

Will you have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, you will. / No, you won’t.

Will he/she/it have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have saved/spent a lot of money by the end of this year?Yes, we/you/they will. / No, we/you/they won’t.

Czas Future Perfect – zastosowanie

Czas Future Perfect stosuje się w języku angielskim przede wszystkim do:

1. czasu Future Perfect użyjemy do wyrażania czynności, które wyobrażamy sobie jako zakończone przed upływem pewnego konkretnego terminu w przyszłości:

 • I will have paid all my taxes *by September. – Ja zapłacę wszystkie moje podatki do września.
 • He will have graduated from university by the end of June. – On ukończy studia przed końcem czerwca.
 • By then she will have finished the project. – Do tego czasu ona skończy projekt.

* Określenia typu by then, by the end of … można umieszczać zarówno na końcu, jak i na początku zdania.

2. czasu Future Perfect użyjemy do wyrażania przypuszczeń, że dana czynność została już wykonana:

 • I am sure Tom will have finished the report by now. – Jestem pewna, że Tomek skończył raport do tej pory.

Future Perfect – ćwiczenia

Czas Future Perfect używany jest do opisywania działań, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości. Jest to bardzo przydatne do mówienia o przyszłych osiągnięciach lub zakończeniach przed innym przyszłym wydarzeniem. Poniższe ćwiczenia pomogą Ci praktycznie stosować ten czas w zdaniach afirmatywnych, negatywnych oraz pytających.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Future Perfect z podanych słów:

 1. they / finish / their homework / by 8 PM
 2. she / not / complete / the report / by tomorrow
 3. we / arrive / in Tokyo / by next week
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Future Perfect, używając podanych słów:

 1. when / he / finish / his work
 2. how many books / she / read / by the end of the year
 3. will / they / have left / by the time we get there
Ćwiczenie 3: Przekształcanie zdań

Przekształć zdania z Future Simple na Future Perfect:

 1. They will start the exam at 9 AM.
 2. She will meet us in the cafe.
 3. He will send the email.
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. They will have finished their homework by 8 PM.
 2. She will not have completed the report by tomorrow.
 3. We will have arrived in Tokyo by next week.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. When will he have finished his work?
 2. How many books will she have read by the end of the year?
 3. Will they have left by the time we get there?
Odpowiedzi do ćwiczenia 3:
 1. They will have started the exam by 9 AM.
 2. She will have met us in the cafe.
 3. He will have sent the email.

Transkrypcja filmu na temat: Future Perfect

Cześć, tu Inga ze Skrivanek, szkoły językowej, która oferuje szeroki zakres kursów językowych oraz innych usług dla firm i osób prywatnych.

Dzisiaj przybliżę Ci temat czasu Future Perfect – i za nim złapiesz się za głowę, obiecuję Ci, że ten czas jest dużo prostszy niż mogłoby się wydawać.

Więc kiedy skorzystasz z tego czasu?

Z czasu Future Perfect skorzystasz wtedy, kiedy chcesz powiedzieć, że do jakiegoś momentu w przyszłości, coś zostanie zrobione, jakaś czynność zostanie wykonana.

No dobra, załóżmy, że jutro jest piątek i chcesz powiedzieć, że do piątku, kupię telewizor i sofe – by Friday, I will have bought a TV and a sofa. OR I will have bought a TV and a sofa by Friday. – okej, czyli to nasze dopełnienie zdania, do piatku (by Friday), możesz wstawić na początku lub na końcu zdania.

Another example – następny przykład.

By next week, I will have organised the entire trip to Iceland. – Do przyszłego tygodnia, zorganizuję całą wyprawę na Islandię. Mamy już jesień, więc to najlepsza pora na to, żeby się tam wybrać.

A tak na marginesie, czy konstrukcja tego czasu, nie przypomina Ci konstrukcji innego czasu, który już omówiliśmy?

No mam nadzieję i wierzę, że tym czasem jest czas Present Perfect!

I jedyna różnica pomiędzy tymi czasomi, jeśli chodzi o konstrukcję zdania jest to słówko WILL, które znajdziemy w każdym czasie przyszłym, również w czasie Future Perfect.

To spójrzmy wspólnie na konstrukcję zdania w czasie Future Perfect. Zdanie twierdzące rozpoczynamy od podmiotu, później mamy will, have, czasownik w trzeciej formie i resztę zdania.

Zdanie pytające rozpoczynamy od inwersji, czyli na początku zdania pojawia się will, później mamy podmiot, have, czasownik w trzeciej formie i reszta zdania.

Zdanie przeczące natomiast znowu rozpoczynamy od podmiotu, następnie mamy will, not, have, czasownik w trzeciej formie i resztę zdania.

Pamiętajmy, że will plus not to w skrócie won’t i z tego skróty najczęściej skorzystasz.

I to w sumie cała esencja tego czasu. I jak? Tak trudny, jak go malują, czy łatwiejsze niż przypuszczałeś?

I w ramach przypomnienia, tak jak zawsze, pamiętaj, że więcej ciekawych treści i darmowych treści możesz znajdzieźć na naszym kanale, ale odsyłam Cię również na naszą stronę internetową, gdzie znajedziesz kursy językowe, które pomogą Ci nauczyć się języka tak na maxa,  więc korzystaj póki możesz.

A my widzimy się już niebawem, z kolejną dozą wiedzy, także do zobaczenia, cześć!

chatsimple