Zespół Szkoły Językowej Skrivanek


Naszą szkołę tworzą pasjonaci, dla których celem
jest współtworzenie rynku usług językowych w Polsce.
cover

W naszej szkole, prócz lektorów, audytorów oraz tłumaczy, pracuje cały zespół specjalistów,
który zapewnia wsparcie na różnych etapach projektu, w zależności od Twoich potrzeb.

KEY ACCOUNT MANAGER
1

To osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem, zarówno indywidualnym, jak i firmowym. Key account manager pomaga w doborze formy szkolenia i przedstawia dodatkowe usługi, które mogą usprawnić projekt. Znajomość rynku szkoleniowego pozwala dobrać indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta i odpowiednie w określonym projekcie.

KOORDYNATOR PROJEKTU
1

Każdy projekt ma przypisanego koordynatora. Koordynator projektu wspólnie z klientem ustala założenia i sposób realizacji projektu. Następnie pilnuje doboru odpowiedniej kadry, nadzoruje przebieg szkolenia oraz wprowadza usprawnienia (optymalizuje koszty i procesy). Przy tym w porozumieniu z metodykiem czuwa nad jakością merytoryczną. Na koniec przedstawia wyniki.

METODYK
1

Metodyk to osoba odpowiedzialna za dostęp do bazy materiałów dla lektorów, uczestników szkolenia oraz wszystkich, którzy z ramienia szkoły językowej Skrivanek są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji językowych. Metodyk dba o relacje z lektorami i doradza koordynatorom w procesie doboru kadry szkoleniowej. To również osoba odpowiedzialna za wprowadzanie usprawnień w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Jak działamy?

Jesteśmy skuteczni
1

Nasz zespół czuwa nad prawidłowym przebiegiem Twojego projektu. Do bieżącego kontaktu z Tobą wyznaczamy opiekuna klienta oraz koordynatora metodycznego. Lektorzy, pod nadzorem metodyka, biorą czynny udział w przygotowywaniu programu zajęć dla danej grupy, a także decydują o doborze materiałów realizowanych na zajęciach. Takie indywidualne podejście gwarantuje wysoką skuteczność szkolenia oraz osiągnięcie założonych celów w określonym czasie.

Jesteśmy doświadczeni
1

Zatrudniani przez nas lektorzy są doskonale przygotowani pod względem metodycznym i jednocześnie mają bogate doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych. Wielu z naszych lektorów posiada dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, takie jak uprawnienia egzaminatorów czy ukończone studia podyplomowe, które ułatwiają im prowadzenie zajęć w firmach działających w danej branży. Niejednokrotnie wśród naszych lektorów, z racji wykształcenia bądź zamiłowania, są specjaliści w różnych dziedzinach. Rekrutacja i praca naszej kadry lektorskiej jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Wszystko to sprawia, że nasi lektorzy to profesjonaliści, którzy lubią i potrafią uczyć. Są oni najlepszą wizytówką organizowanych przez nas szkoleń.

Jesteśmy innowacyjni
1

Rozwijamy się i obserwujemy najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych. We współpracujących z nami lektorach cenimy zamiłowanie do nowinek technologicznych i chęć stosowania postępowych rozwiązań pedagogicznych. Nasi lektorzy często sprawują metodyczną opiekę nad swoimi kursantami w dwójnasób – podczas zajęć stacjonarnych oraz wirtualnie, monitorując postępy w nauce jako tutorzy online na platformie e-learningowej.

chatsimple