Past Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Past Continuous

Czas Past Continuous to angielski czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności, które odbywały się w danym momencie czy trwały przez określony czas w przeszłości, i jak sama nazwa sugeruje, jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania to be ( „być” w czasie przeszłym, tj. was lub were) we właściwej formie oraz czasownika właściwego głównego z końcówką -ing.

Czas Past Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć w języku angielskim zdanie twierdzące w czasie Past Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika „być” (tzn. to be w czasie przeszłym, czyli was, were), potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania) – jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Past Continuous budowa – zdanie twierdzące
PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

He + was + cleaning the flat + yesterday.

She + was + cleaning the flat + yesterday.

It + was + cleaning the flat + yesterday.

We + were + cleaning the flat + yesterday.

You + were + cleaning the flat + yesterday.

They + were + cleaning the flat + yesterday.

Dodawanie końcówki –ing

Dodawanie końcówki -ing do czasownika właściwego w Past Continuous nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska, czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy od razu -ing, jak poniżej:

 • read + -ing = reading
 • watch + -ing = watching
 • keep + -ing = keeping
 • bring + -ing = bringing
 • work + -ing = working

Podwojenie spółgłoski w past continuous

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę, przed którą występuje samogłoska, w Past Continuous istnieje również możliwość podwojenia spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

 • swim + -ing = swimming
 • put + -ing = putting

Czasowniki zakończone na -e w past continuous

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę -e w Past Continuous końcówkę -ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu z czasownika głównego, a w przypadku -o, końcówkę -ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

 • write + -ing = writing
 • leave + -ing = leaving
 • have + -ing = having
 • go + –ing = going
 • do + -ing = doing

Czas Past Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (was, were), dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Past Continuous budowa – zdanie przeczące
PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

He + was + not + cleaning the flat + yesterday.

She + was + not + cleaning the flat + yesterday.

It + was + not + cleaning the flat + yesterday.

We + were + not + cleaning the flat + yesterday.

You + were + not + cleaning the flat + yesterday.

They + were + not + cleaning the flat + yesterday.

Wersje skrócone

Formy przeczące z czasownikiem to be w Past Continuous mogą mieć także wersje skrócone, czyli wasn’t lub weren’t:

I wasn’t doing my homework yesterday in the afternoon.

You weren’t checking your email box yesterday in the morning.

He wasn’t/She wasn’t/It wasn’t listening to music around 5 p.m. yesterday.

We weren’t/You weren’t/They weren’t driving the car yesterday in the evening.

Past Continuous
Past Continuous
Past Continuous

Czas Past Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Continuous, wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik „być” w odpowiedniej formie, czyli was lub were, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

Past Continuous budowa – zdanie pytające
WAS/WERE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Was + I + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Was + he + cleaning the flat + yesterday?

Was + she + cleaning the flat + yesterday?

Ws + it + cleaning the flat + yesterday?

Were + we + cleaning the flat + yesterday?

Were + you + cleaning the flat + yesterday?

Were + they + cleaning the flat + yesterday?

Krótkie odpowiedzi w past continuous

Na pytania rozpoczynające się od was, were w Past Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę „być”, czyli was lub were zamiast czasownika głównego, czyli:

Was I cleaning the flat yesterday?Yes, I was. / No, I wasn’t.

Were you cleaning the flat right yestaerday?Yes, you were. / No, you weren’t.

Was he cleaning the flat yesterday?Yes, he was. / No, he wasn’t.

Was she cleaning the flat yesterday?Yes, she was. / No, she wasn’t.

Was it cleaning the flat yesterday?Yes, it was. / No, it wasn’t.

Were we cleaning the flat yesterday?Yes, we were. / No, we weren’t.

Were you cleaning the flat yesterday?Yes, you were. / No, you weren’t.

Were they cleaning the flat yesterday?Yes, they were. / No, they weren’t.

Czas Past Continuous – zastosowanie

Czas Past Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Past Continuous do wyrażania czynności, które odbywały się lub trwały przez jakiś określony czas w przeszłości:

 • I was jogging in the park yesterday in the morning. – Ja biegałam w parku wczoraj rano.
 • You were in a meeting yesterday from 2 to 3 p.m. – Ty byłeś na spotkaniu wczoraj od 14 do 15.-tej
 • He/She/It was riding a bike last weekend. – On/Ona/Ono jeździł/jeździła/jeździło na rowerze w zeszły weekend.
 • We/You/They were finishing the project last week. – My/Wy/Oni/One kończyliśmy/kończyliście/kończyli/kończyły projekt w zeszłym tygodniu

Miejsce zwrotów

Zwroty określające czas wykonania, czy trwania czynności, czyli np. yesterday, last weekend, last week, umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

 • I was revising for my exams last weekend. / Last weekend I was revising for my exams.
 • She was havin guests last week. / Last week she was having guests.
 • We were playing cards yesterday in the evening. / Yesterday in the evening we were playing cards.

2. użycie past continuous do wyrażania dwóch równolegle odbywających się lub trwających czynności w tym samym momencie w przeszłości. Przykłady zdań:

 • She was gardening and he was cutting the grass. – Ona pracowała w ogrodzie, a on ścinał trawę.
 • While I was doing the crossword, they were surfing the Internet. – Podczas gdy ja rozwiązywałam krzyżówkę, oni surfowali po internecie.

3. użycie past continuous do wyrażania czynności, która trwała lub odbywała się w przeszłości, a która jednocześnie stanowiła tło dla innej. Przykłady zdań:

 • When we were having lunch, the courier arrived. – Kiedy my jedliśmy lunch, przybył kurier.
 • It was raining heavily, when we reached the summit yesterday. – Mocno padało, gdy my osiągnęliśmy szczyt wczoraj.

Past Continuous – ćwiczenia

Czas Past Continuous stosujemy do opisywania czynności trwających w określonym momencie w przeszłości. Ten czas pozwala podkreślić trwanie czynności i często jest używany w połączeniu z prostym czasem przeszłym do opisywania przerywanych czynności. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Past Continuous z podanych słów:

 1. he / read / a book / when I called
 2. they / not / watch / TV / when she arrived
 3. Sarah and Mike / cook / dinner / at 6 PM yesterday
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Past Continuous, używając podanych słów:

 1. what / you / do / at 9 PM last night
 2. why / he / sleep / during the meeting
 3. were / they / talking / about the project / when you left
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. He was reading a book when I called.
 2. They were not watching TV when she arrived.
 3. Sarah and Mike were cooking dinner at 6 PM yesterday.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. What were you doing at 9 PM last night?
 2. Why was he sleeping during the meeting?
 3. Were they talking about the project when you left?

 

Transkrypcja filmu na temat czasu Past Continuous

Cześć, tu Inga! Witam Cię na kanele Skrivanek i zapraszam na kolejny seans!  Dzisiaj porozmawiamy o czasie Past Continuous, czyli czasie przeszłym ciągłym niedokonanym.

I już na wstępię powiem, że musisz tutaj pamiętać o dwóch najważniejszych regułach – numer 1 czynność ta trwała w przeszłości, numer 2, ta czynność trwała jakiś czas, niezależnie od tego czy się zakończyła, czy nie – i dlatego nazywa się niedokonany.

I was reading a book all evening yesterday – czytałam książkę cały wieczór wczoraj. Podkreślamy, ale nie musimy, jak długo trwała ta czynność.

My mum was baking a cake all morning – moja mam piekła ciasto cały poranek.

 

Czyli podmiot + odmienione ‘to be’ przez osoby + czasownik z ing + reszta zdania

Przypomina Ci to coś? Może szyk zdania Present Continuous? No właśnie tylko, jest jedna KLUCZOWA różnica. Ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z czasem przeszłym, nasze ‘to be’, które odmieniamy przez osoby, również musi być w czasie przeszłym, czyli w drugiej formie.

Pamiętasz odmiane? Jeśli nie, to w ramach przypomnienia spójrz na tę tablkę – posługujemy się tutaj WAS lub WERE – i to w sumie tyle.

Ach, no i tak właśnie wygląda zdanie twierdzące w czasie Past Continuous.

 

A zdanie pytające?  A zdanie pytające tworzymy przez inwersje:

Odmienione ‘to be’ + podmiot + czasownik z ing + reszta zdania

What were you doing between 7 and 9pm yesterday?

Were you reading the book that I borrowed you or playing video games?

 

Jeśli chodzi o zdanie przeczące, to tak jak w przypadku czasu Present Continuous, do naszego czasownika ‘to be’ najzwyczajniej dodajemy NOT:

Podmiot + was/were + not + czasownik z ing + reszta zdania

 

I wasn’t sleeping when you got home last night.

I could hear you opening the fridge. What were you looking for there?

Czyli reasumując, korzystając z Past Continuous skupiasz się na wykonywanej czynności, na jej trwaniu, robieniu.

Drugie zastosowanie tego czasu, to kiedy dwie czynności trwały w tym samym czasie.

I was cleaning the bathroom while my sister was sunbathing in our garden.

Gdzie tu sprawiedliwość?!

Ale dobra, wracając do tematu, najważniejsze jest to, że obie czynności trawy na raz, równolegle, a nie to, czy łazienka została idealnie wysprzątana, a siostra opalona.

I to słówko WHILE, czyli PODCZAS GDY, jest tutaj bardzo przydatne.

Okej, kolejne zastosowanie!

Zastosowanie numer 3 mówi o tym, że jedna czynność, która trwała, którą robiłeś, została przerwana przez inną czynność.

A teraz skup się – ultra ważna sprawa – ta czynność, która trwała to czas past continuous, a czynność, która przerwała to czas past simple.

Przykład?

I was taking a shower when the phone rang.

Brałam prysznic i delektowałam się tą czynnością, więc ona trwała i jest niedokonana, i nagle zadzwonił telefon, czyli czas past simple, czynność dokonana – zadzwonił, nie dzwonił.

 

Czyli Past Contiunuous użyjesz wtedy, gdy czynność trwa i nie jest zakończona – I was taking a shower.

A Past Simple wtedy, gdy czynność została zakończona – I took a shower.

 

A teraz szybkie podsumowanie, żeby wiedza się utrwaliło i nic Ci nie uciekło!

Past Continuous użyjesz, gdy mówisz o:

– dłuższej czynność w przeszłości – I was driving all day yesterday – Prowadziłam samochód cały dzień wczoraj.

– czynności, które trwały w tym samym czasie – Anna was eating lunch while her boyfriend was sleeping.

– czynności, która trwała została przerwana przez inną czynność – They were singing their favourite song while the microphone turned off.

 

Więcej ciekawych treści i darmowej wiedzy znajdziesz na naszym kanale, ale Odwiedź również naszą stronę (link w opisie) i koniecznie sprawdź kursy, które oferujemy, bo to one pomogą Ci korzystać z języka z łatwością. Tak na maxa!

A my widzimy się już niebawem z koleją dozą wiedzy, CZEŚĆ!

chatsimple