Present Perfect – angielski od podstaw

cover

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

Czas Present Perfect (zwany również Present Perfect Simple) to czas gramatyczny w języku angielskim, który znajduje się na pograniczu teraźniejszości, stąd w nazwie angielskie słowo present, oraz przeszłości, ponieważ odnosi się do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect w języku angielskim, należy trzymać się następującego schematu budowy – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić have lub has, w zależności od osoby i liczby (has tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej – he, she, it), potem dodać orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w trzeciej formie), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Budowa zdania (twierdzenie) w Present Perfect

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w trzeciej formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + written a few emails + so far. / I + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

He + has+ written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

She + has + written a few emails + so far. / She + has + checked a few emails + so far.

It + has + written a few emails + so far. / He + has + checked a few emails + so far.

We + have + written a few emails + so far. / We + have + checked a few emails + so far.

You + have + written a few emails + so far. / You + have + checked a few emails + so far.

They + have + written a few emails + so far. / They + have + checked a few emails + so far.

Miejsce określeń

W zdaniach twierdzących w Present Perfect określenia typu already, recently czy just umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem z -ed lub w trzeciej formie:

He has already cleaned his room. – On właśnie posprzątał swój pokój.

Natomiast określenia typu so far, in sb’s life lub wyrażenia z for i since, w Present Perfect zazwyczaj umieszczamy na końcu zdania:

He has cleaned only his room so far. – On jak dotąd posprzątał tylko swój pokój.

Formę have oraz has można skrócić odpowiednio do ‘ve oraz ‘s, czyli:

I have written a few emails so far. → I’ve written a few emails so far.

You have written a few emails so far. → You’ve written a few emails so far.

He/She/It has written a few emails so far. → He/She/It’s written a few emails so far.

We/You/They have written a few emails so far. → We/You/They’ve written a few emails so far.

Czas Present Perfect – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect, wystarczy po formie have lub has dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

Budowa zdania (przeczenie) w Present Perfect

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ed lub w trzeciej formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + not + written any emails + yet. / I + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

He + has+ not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

She + has + not + written any emails + yet. / She + has + not + checked any emails + yet.

It + has + not + written any emails + yet. / He + has + not + checked any emails + yet.

We + have + not + written any emails + yet. / We + have + not + checked any emails + yet.

You + have + not + written any emails + yet. / You + have + not + checked any emails + yet.

They + have + not + written any emails + yet. / They + have + not + checked any emails + yet.

Umiejscowienie yet w present perfect

W zdaniach przeczących w Present Perfect słowo yet umieszczamy na końcu i tłumaczymy jako polskie „jeszcze”:

He has not cleaned his room yet. – On jeszcze nie posprzątał swojego pokoju.

Skracanie form przeczących w present perfect

Formy przeczące have not oraz has not w Present Perfect mogą być skrócone do haven’t lub hasn’t:

I haven’t written any emails yet. / I haven’t checked any emails yet.

You haven’t written any emails yet. / You haven’t checked any emails yet.

He/She/It hasn’t written any emails yet. / He/She/It hasn’t checked any emails yet.

We/You/They haven’t written any emails yet. / We/You/They haven’t checked any emails yet.

Present Perfect – ćwiczenie

Czas Present Perfect jest używany do opisywania działań, które zaczęły się w przeszłości i wciąż trwają lub miały wpływ na teraźniejszość. Jest to kluczowy czas gramatyczny do mówienia o doświadczeniach i zmianach, które miały miejsce, ale bez konkretnego odniesienia czasowego. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Present Perfect z podanych słów:

 1. she / write / five emails / today
 2. they / not / visit / us / this year
 3. I / read / the book / you recommended
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Present Perfect, używając podanych słów:

 1. how many times / you / see / that movie
 2. have / they / ever / been / to Japan
 3. why / she / not / finish / her work
Ćwiczenie 3: Wybór – T / F

Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F), jeśli mówimy o znanych faktach przeszłych, które mają wpływ na teraźniejszość:

 1. He has lost his keys. (T / F)
 2. They have never visited that museum. (T / F)
 3. She has just finished her homework. (T / F)
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. She has written five emails today.
 2. They have not visited us this year.
 3. I have read the book you recommended.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. How many times have you seen that movie?
 2. Have they ever been to Japan?
 3. Why hasn’t she finished her work?
Odpowiedzi do ćwiczenia 3:
 1. True
 2. True
 3. True
present perfect
present perfect
present perfect

Czas Present Perfect – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect, wystarczy dokonać drobnej zmiany w budowie twierdzenia, a mianowicie zamienić miejscem have lub has z podmiotem, czyli osobą. Pozostałe elementy zdania w Present Perfect są bez zmian, czyli potem mamy orzeczenie (czyli właściwy czasownik regularny z -ed lub nieregularny w III formie), a na końcu umieszczamy dopełnienie (czyli resztę zdania), jak poniżej:

Budowa zdania (pytanie) w present perfect

HAVE/HAS + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z –ed lub w III formie) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Have + I + written any emails + yet? / Have + I + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Has + he+ written any emails + yet? / He + has + checked any emails + yet?

Has + she + written any emails + yet? / She + has + checked any emails + yet?

Has + it + written any emails + yet? / Has + it + checked any emails + yet?

Have + we + written any emails + yet? / Have + we + checked any emails + yet?

Have + you + written any emails + yet? / Have + you + checked any emails + yet?

Have + they + written any emails + yet? / Have + they + checked any emails + yet?

Miejsce określeń w present perfect

W zdaniach pytających w Present Perfect słowo yet zawsze umieszczamy na końcu i tłumaczymy je jako polskie „już”:

Have you cleaned your room yet? – Czy już posprzątałeś swój pokój?

W zdaniach pytających słowo ever („kiedykolwiek”) stawiamy po podmiocie:

Have you ever tried sushi? – Czy ty kiedykolwiek próbowałaś sushi?

Odpowiedzi w Present Perfect

Na pytania rozpoczynające się od operatora have lub has w Present Perfect zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowa pomocnicze have lub has zamiast czasownika głównego, czyli:

Have I written any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have I checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Have you written any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Have you checked any emails yet?Yes, you have. / No, you haven’t.

Has he/she/it written any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Has he/she/it checked any emails yet?Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they written any emails yet?Yes, we/you/they have. / No, we/you/they haven’t.

Have we/you/they checked any emails yet?Yes, I have. / No, I haven’t.

Czas Present Perfect – zastosowanie

Czas Present Perfect stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. używamy czasu Present Perfect Simple do wyrażania czynności dopiero co zakończonych:

 • I have just finished work. – Ja właśnie skończyłam pracę.
 • He has completed a driving course. – On ukończył kurs prawa jazdy.
 • She has already left the office. – Ona właśnie wyszła z biura.

2. używamy czasu Present Perfect Simple do wyrażania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają nadal w teraźniejszości:

 • I have lived here for 15 years. – Ja mieszkam tutaj od 15 lat.
 • We have known each other since our childhood. – My się znamy od dzieciństwa.
 • They have been close friends for many years. – Oni są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat.

3. używamy czasu Present Perfect do wyrażania czynności, których skutek jest widoczny w teraźniejszości:

 • I have lost my car keys. – Ja zgubiłem kluczyki do samochodu.
 • He has recently gained a lot of weight. – On ostatnio sporo przytył.
 • They have repainted the house. – Oni pomalowali od nowa dom.

4. używamy czasu Present Perfect do wyrażania doświadczeń życiowych, bez umiejscawiania ich w czasie:

 • I have visited 35 countries so far. – Ja odwiedziłam 35 krajów do tej pory.
 • She has never* eaten an octopus in her life. – Ona nigdy w życiu nie jadła ośmiornicy.
 • You have finished the meeting a bit earlier. – Wy skończyliście spotkanie trochę wcześniej.

* Określenie never umieszczamy pomiędzy have/has a czasownikiem właściwym z -ed lub w III formie i nie stosujemy podwójnego przeczenia, czyli:

 • She has never eaten an octopus. lub She has not ever eaten an octopus.

5. używamy czasu Present Perfect do podawania informacji np. w nagłówkach czy do „plotkowania”:

 • The Prince has died after a long illness. – Książę zmarł po długiej chorobie.
 • Have you heard the latest news? – Czy słyszeliście najnowsze wiadomości?

Transkrypcja filmu na temat Present Perfect

Cześć, Tu Inga! Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Skrivanek, gdzie w łatwy i przystępny sposób przedstawiam Ci gramatykę języka angielskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dosyć nietypowym czasie, czasie Present Perfect. Dlaczego nietypowym? A no dlatego, że w języku polskim nie mamy jego odpowiednika.

Present Perfect to czas teraźniejszy dokonany, to taka mieszanka czasu Present Simple i Past Simple.

No dobra, ale może zacznijmy od początku.

Present Perfect zastosujesz aż w czterech sytuacjach!!

 1. W tym czasie nie skupiamy się na tym, jak długo cos trwało albo kiedy miało miejsce, a na tym jaki to miało skutek i jak oddziałuje na teraźniejszość. I pomimo tego, że ten czas ma w nazwie PRESENT, czyli teraźniejszość – najczęściej przetłumaczymy go w czasie przeszłym.

Może jakiś przykład?

He has made breakfast for the whole family – Zrobił śniadanie dla całej rodziny.

Skutek? Każdy jest najedzony I może rozpocząć dzień.

 1. Zastosowanie numer dwa mówi o czynnościach, które wydarzyły się dosłownie przed chwilą.

I tutaj pomocnym słówkiem, będzie słówko JUST – właśnie.

I have just left the supermarket – właśnie wyszłam z supermarketu.

I have bought bread, cheese and bacon, and I’m going to make toasts – kupiłam chleb, ser I bekon, I zamierzam zrobić tosty.

Mmm, prawdziwe brytyjskie śniadanko!

No dobra, to może zanim przejdziemy dalej, przybliżę Ci budowę zdań w czasie Present Perfect.

Oto zdanie twierdzące:

Podmiot + have / has + czasownik w trzeciej formie + reszta zdania

 

I have made a pizza before  lub w skrócie  I’ve made a pizza before – robiłam już wcześniej pizze

She has just made us some tea lub w skrócie she’s just made us some tea – ona właśnie przygotowała nam herbatę.

 

Zdania pytające, jak zawsze tworzymy przez inwersję:

Have / has + podmiot + czasownik w trzeciej formie + reszta zdania

Have you been to the doctor? – Czy byłaś u lekarza?

Has you ever been to Morocco? – Czy kiedykolwiek byłeś w Maroko?

I havent but I would love to go! – Nie byłem, ale chciałbym pojechać.

 

I tutaj, jak widzisz mieliśmy przeczenie, które swoją drogą wygląda następująco:

Podmiot + have / has + not + czasownik w trzeciej formie + reszta zdania

 

I havent seen her in a very long time – Nie widziałam jej bardzo długi czas.

He hasn’t cofessed yet – on jeszcze nie przyznał się.

 

Okej, skoro konstrukcje zdań mamy już za sobą, to teraz czas na zastosowanie numer trzy.

 1. Kiedy opowiadasz o doświadczeniach życiowych i tutaj przydadzą Ci się dwa magiczne słówka – Ever, czyli kiedykolwiek i Never, czyli nigdy.

I have never been to Rihanna’s concert before – nidgy wcześniej nie byłam na koncercie Rihanny.

Have you ever been to any music festival? – czy kiedykolwiek byłeś na jakimś festiwalu muzycznym?

 

Zastosowanie numer 4:
 1. Kiedy chcesz podkreślić, od kiedy i podkreślić, że trwa aż do teraz. Skorzystasz tutaj z FOR i SINCE – i oba te słówka oznaczają tak naprawdę to samo, czyli OD, ale jest jedna mała różnica.

Po FOR dasz przedział czasowy – My friend hasn’t played basketball for 5 years.

A po SINCE konkretną datę – My friend Hasn’t played basketball since 2017.

 

Więcej ciekawych treści  i darmowej wiedzy znajdziesz na naszym kanale, ale Odwiedź również naszą stronę (link w opisie) i koniecznie sprawdź kursy, które oferujemy, bo to one pomogą Ci korzystać z języka z łatwością. Tak na maxa!

A my widzimy się już niebawem z koleją dozą wiedzy, CZEŚĆ!

chatsimple