Present Continuous – angielski od podstaw

cover

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności odbywających się w teraźniejszości w chwili obecnej lub w momencie, gdy o nich mówimy (czyli w chwili mówienia), i jak sama nazwa sugeruje, jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania czasownika w formie podstawowej z końcówką -ing, a który trwa przez jakiś określony czas.

Czas Present Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Continuous, należy trzymać się następującego schematu – rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are), potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik w formie podstawowej z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych kursów językowych lub sprawdzić, czy spełniają Twoje cele? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Present Continuous budowa twierdzeń
PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + watching a film + now.

You + are + watching a film + right now.

He + is + watching a film + just now.

She + is + watching a film + at the moment.

It + is + watching a film + now.

We + are + watching a film + right now.

You + are + watching a film + just now.

They + are + watching a film + at the moment.

Formy krótkie

W przypadku odmiany czasownika to be przez osoby w czasie Present Continuous można stosować formy krótkie, czyli skrócone I’m, You’re, He’s, She’s, It’s, We’re, You’re, They’re:

I’m watching a film now.

You’re watching a film right now.

He’s/She’s/It’s watching a film just now.

We’re/You’re/They’re watching a film at the moment.

Dodawanie -ing

Dodawanie końcówki -ing do podstawowej formy czasownika właściwego w czasie Present Continuous nie sprawia żadnej trudności, i nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska, czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę w Present Continuous dodajemy od razu -ing, jak poniżej:

 • read + -ing = reading
 • watch + -ing = watching
 • keep + -ing = keeping
 • bring + -ing = bringing
 • work + -ing = working

Podwojenie spółgłoski

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę, przed którą występuje samogłoska, w czasie Present Continuous istnieje również możliwość podwojenia ostatniej spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

 • swim + –ing = swimming
 • put + -ing = putting

Czasowniki zakończone na -e

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę -e w Present Continuous końcówkę -ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu, a w przypadku -o, końcówkę -ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

 • write + -ing = writing
 • leave + -ing = leaving
 • have + -ing = having
 • go + –ing = going
 • do + ing = doing

Czas Present Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Continuous, należy trzymać się następującego schematu: rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are), dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką -ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Present Continuous budowa przeczeń
PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + not + watching a film + now.

You + are + not + watching a film + right now.

He + is + not + watching a film + just now.

She + is + not + watching a film + at the moment.

It + is + not + watching a film + now.

We + are + not + watching a film + right now.

You + are + not + watching a film + just now.

They + are + not + watching a film + at the moment.

Wersje skrócone

Formy przeczące z czasownikiem to be w czasie Present Continuous mogą mieć także wersje skrócone, czyli isn’t lub aren’t:

I’m not watching a film now.

You aren’t watching a film right now.

He isn’t/She isn’t/It isn’t watching a film just now.

We aren’t/You aren’t/They aren’t watching a film at the moment.

Present Continuous
Present Continuous
Present Continuous

Czas Present Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Continuous, wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik „być” w odpowiedniej formie, czyli am, is lub are, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

Present Continuous budowa pytań
AM/IS/ARE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Am + I + watching a film + now?

Are + you + watching a film + right now?

Is + he + watching a film + just now?

Is + she + watching a film + at the moment?

Is + it + watching a film + now?

Are + we + watching a film + right now?

Are + you + watching a film + just now?

Are + they + watching a film + at the moment?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od am, is, are w czasie Present Continuous zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę być, czyli am, is lub are zamiast czasownika głównego, czyli:

Am I watching a film now?Yes, I am. / No, I’m not.

Are you watching a film right now?Yes, you are. / No, you aren’t.

Is he watching a film just now?Yes, he is. / No, he isn’t.

Is she watching a film at the moment?Yes, she is. / No, she isn’t.

Is it watching a film now?Yes, it is. / No, it isn’t.

Are we watching a film right now?Yes, we are. / No, we aren’t.

Are you watching a film just now?Yes, you are. / No, you aren’t.

Are they watching a film at the moment?Yes, they are. / No, they aren’t.

Czas Present Continuous – zastosowanie

Czas Present Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. użyjemy czasu Present Continuous do wyrażania czynności, które odbywają się w chwili obecnej, w momencie gdy o nich mówimy:

 • I am cooking dinner now. – Ja gotuję teraz obiad.
 • He/She/It is working in the garden at the moment. – On/Ona/Ono pracuje w ogrodzie w tym momencie.
 • We/You/They are playing football just now. – My/Wy/Oni gramy/gracie/grają właśnie w piłkę nożną.

2. użyjemy czasu Present Continuous do wyrażania czynności, które zostały zaplanowane i odbędą się w najbliższej przyszłości:

 • She is moving out next week. – Ona się wyprowadza w przyszłym tygodniu.
 • We are leaving tomorrow. – My wyjeżdżamy jutro.
 • They are getting married in September this year. – Oni się pobierają we wrześniu tego roku.

Umiejscowienie zwrotów

Zwroty określające czas wykonania czynności, czyli now, right now, just now, at the moment, at present, today, w Present Continuous umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

 • I am using the computer at the moment. / At the moment I am using the computer.
 • He is having a shower now. / Now he is having a shower.
 • They are working on a new project today. / Today they are working on a new project.

Present Continuous

Present Continuous – ćwiczenia

Czas Present Continuous używany jest do opisywania czynności trwających w momencie mówienia lub ogólnie w teraźniejszym okresie, a także do wskazywania na zaplanowane przyszłe wydarzenia. Jest to kluczowy czas gramatyczny do mówienia o tym, co się dzieje teraz. Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci ćwiczyć tworzenie zdań afirmatywnych, negatywnych oraz pytających w tym czasie.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań

Ułóż poprawne zdania w czasie Present Continuous z podanych słów:

 1. she / study / for her exams / right now
 2. they / not / watch / TV / at the moment
 3. the children / play / in the garden
Ćwiczenie 2: Pytania

Utwórz pytania w czasie Present Continuous, używając podanych słów:

 1. what / you / do / right now
 2. why / she / cry
 3. where / they / go / tonight
Ćwiczenie 3: Uzupełnianie zdań

Wstaw odpowiednią formę czasownika w czasie Present Continuous do zdań:

 1. I ___ (work) on a new project.
 2. They ___ (not listen) to the teacher.
 3. We ___ (plan) our next vacation.
Ćwiczenie 4: Przekształcenie zdań

Przekształć zdania z czasu Present Simple na Present Continuous:

 1. She reads a book every night.
 2. He always eats breakfast at 7:00 AM.
 3. They play football on Saturdays.
Klucz odpowiedzi
Odpowiedzi do ćwiczenia 1:
 1. She is studying for her exams right now.
 2. They are not watching TV at the moment.
 3. The children are playing in the garden.
Odpowiedzi do ćwiczenia 2:
 1. What are you doing right now?
 2. Why is she crying?
 3. Where are they going tonight?
Odpowiedzi do ćwiczenia 3:
 1. I am working on a new project.
 2. They are not listening to the teacher.
 3. We are planning our next vacation.
Odpowiedzi do ćwiczenia 4:
 1. She is reading a book right now.
 2. He is eating breakfast right now.
 3. They are playing football right now.

 

Transkrypcja filmu

Cześć, tu Inga! Witam Cię ponownie na kanale Skrivanek i dzisiaj przybliżę Ci temat czasu Present Continuous,  czyli czasu teraźniejszego ciągłego. Ale zanim przejdziemy do tematu, pamiętaj, aby sprawdzić inne filmiki na naszym kanale, jak na przykład ten (wskazać palcem na górę ekranu, gdzie filmik będzie podlinkowany), w którym w bardzo łatwy sposób wyjaśniam czas Present Simple.

No dobra, to lecimy z tematem!

To kiedy skorzystamy z czasu Present Continuous?

Wtedy, kiedy chcesz powiedzieć, że ktoś robi coś NOW – czyli TERAZ.

I to w sumie tyle!

– dobra, żartuje, ale w zasadzie to jednym zdaniem wyjaśniłam prawie wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego czasu. Zanim ruszymy dalej, szybko przedstawię Ci jak budujemy zdania przy użyciu tego czasu, czyli konstrukcję zdań teraźniejszego, pytającego i przeczącego.

Na pierwszy rzut, lecimy ze zdaniem teraźniejszym, wygląda ono następująco:

Podmiot + odmieniony przez osoby czasownik to be + czasownik z końcówką ing

A czy pamiętasz z poprzedniego filmiku, jak odmieniamy czasownik to be? Jeśli nie, to koniecznie tam zajrzyj, a tutaj pokażę Ci krótką ściągę za 3 2 1 NOW (tablica z odmianą to be)

I’m sure you’re taking notes now – Jestem pewna, że robisz notatki teraz

Hmm przynajmniej mam taką nadzieję!

A jak zbudować pytania? Pytania najczęściej tworzymy przez tzw inwersję, czyli zamianę dwóch pierwszych elementów zdania twierdzącego ze sobą.

Are you taking notes now? Czy robisz notatki teraz?

Czyli odmienione to be + podmiot + czasownik z ing

Easy, right? Łatwe, prawda?

Are you still watching my video? Czy oglądasz jeszcze mój filmik?

Mam taką nadzieję, bo przechodzimy do zdania przeczącego, który w sumie bardzo nie różni się od innych – zresztą spójrz sam:

Podmiot + odmienione to be + not + czasownik z ing

Jedyne, o czym musisz pamiętać to to, aby dodać NOT do naszego odmienionego już czasownika to be – iiii to w sumie tyle!

I’m not talking on the phone now, I’m listening to you Inga – Nie rozmawiam teraz przez telefon, słucham Ciebie Inga!

Oh thanks!

To słuchaj dalej, bo przechodzimy do zastowań czasu present continuous! READY?

Drugim zastosowaniem tego czasu, to czynności, które nie koniecznie dzieją się w tej sekundzie, ale są procesem, czy mają charakter tymczasowy. Na przykład czytanie książki albo budowa domu albo kurs, na który uczęszczasz, żeby udoskonalić swoje umiejętności.

I’m reading an interesting book about Poland. Czytam interesującą książkę o Polsce

Jak widzisz nie w tej minucie, bo właśnie do Ciebie gadam, ale proces wciąż trwa, bo jeszcze jej nie skończyłam.

I’m building a house – Buduję dom I wierzę, że zakończę budowę przed kolejnym wzrostem inflacji.

Anna is learning a new language – Anna uczy się nowego języka but she’s making lunch at the moment – ale robi lunch w tym momencie.

Czyli Anna jest w procesie nauki nowego języka, co nie oznacza, że nie może wykonywać innej czynności w międzyczasie.

Trzecie zastosowanie tego czasu to czynności, które nas irytują albo kiedy coś jest odstępstwem od tego co robisz zazwyczaj. Na przykład kiedy ktoś zabierze Ci sprzed nosa ostatni kawałek ulubionej czekolady.

What are you doing? Are you eating the last piece of my favourite chocolate? Co ty robisz? Czy ty jesz ostatni kawałek mojej ulubionej czekolady?

How dare you – Jak możesz, ty potworze!

Ostatnie zastosowanie tego czasu, czyli zastosowanie numer 4 mówi o planach w niedalekiej przyszłości, kiedy to podjąłeś już jakieś kroki w tym kierunku

I’m going to Greece next week – Jadę do Grecji w przyszłym tygodniu bo mam już bilet, nocleg i jestem gotowa, żeby odpocząć!

Tom is meeting his girlfriend this Saturday – Tom spotka się ze swoją dziewczyną w tą sobotę. They’re going to the cinema – Oni pójdą do kina.

And what are you doing at the weekend? A ty co robisz w ten weekend?

I jak? Trudny ten Present Continuous? Daj znać w komentarzu, a teraz szybki recap, czyli podsumowanie!

Z Present Continuous skorzystarz wtedy, gdy chcesz powiedzieć co robisz w tym momencie, kiedy opowiadać o czynności, które jest w procesie wykonywania, o czynnościach nas irytujących i odstępstwach od normy oraz o wydarzeniach zaplanowanych w niedalekiej przyszłości.

Easy peasy lemon squeezy! Bułka z masłem, prawda?

Więcej ciekawych treści  i darmowej wiedzy znajdziesz na naszym kanale, ale Odwiedź również naszą stronę (link w opisie) i koniecznie sprawdź kursy, które oferujemy, bo to one pomogą Ci korzystać z języka z łatwością. Tak na maxa!

A my widzimy się już niebawem z koleją dozą wiedzy, CZEŚĆ!

chatsimple