Present Continuous – angielski od podstaw

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do wyrażania czynności odbywających się w teraźniejszości w chwili obecnej lub w momencie gdy o nich mówimy, i jak sama nazwa sugeruje jest to czas ciągły (tj. continuous), który wymaga zastosowania czasownika z końcówką –ing, a który trwa przez jakiś określony czas.

 

Czas Present Continuous – tworzenie zdań twierdzących

Aby stworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Continuous należy trzymać się następującego schematu, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are) , potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką – ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + watching a film + now.

You + are + watching a film + right now.

He + is + watching a film + just now.

She + is + watching a film + at the moment.

It + is + watching a film + now.

We + are + watching a film + right now.

You + are + watching a film + just now.

They + are + watching a film + at the moment.

 

W przypadku odmiany czasownika to be przez osoby można stosować formy krótkie, czyli I’m, You’re, He’s, She’s, It’s, We’re, You’re, They’re:

I’m watching a film now.

You’re watching a film right now.

He’s/She’s/It’s watching a film just now.

We’re/You’re/They’re watching a film at the moment.

 

Dodawanie końcówki –ing do czasownika właściwego nie stanowi jakiegoś większego problemu i zależy tylko od tego, czy na jego końcu znajduje się samogłoska czy spółgłoska. I tak: do czasowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy od razu –ing, jak poniżej:

read + -ing = reading

watch + -ing = watching

keep + -ing = keeping

bring + -ing = bringing

work + -ing = working

 

W przypadku niektórych czasowników zakończonych na spółgłoskę przed którą występuje samogłoska, istnieje również możliwość podwojenia spółgłoski, choć obecnie odchodzi się od tej zasady, jak w przykładach:

swim + -ing = swimming

put + -ing = putting

 

Natomiast do czasowników zakończonych na samogłoskę –e końcówkę –ing dodajemy po uprzednim jej usunięciu, a w przypadku –o , końcówkę –ing dodajemy jak do zwykłego czasownika, czyli:

write + -ing = writing

leave + -ing = leaving

have + -ing = having

go + -ing = going

do + ing = doing

 

Czas Present Continuous – tworzenie zdań przeczących

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Continuous należy trzymać się następującego schematu, czyli rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić właściwą dla danej osoby i liczby formę czasownika być (am, is, are) , dodać słowo przeczące not, potem dodać orzeczenie, czyli właściwy czasownik z końcówką – ing, a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + not + watching a film + now.

You + are + not + watching a film + right now.

He + is + not + watching a film + just now.

She + is + not + watching a film + at the moment.

It + is + not + watching a film + now.

We + are + not + watching a film + right now.

You + are + not + watching a film + just now.

They + are + not + watching a film + at the moment.

 

Formy przeczące z czasownikiem to be mogą mieć także wersje skrócone, czyli isn’t lub aren’t:

I’m not watching a film now.

You aren’t watching a film right now.

He isn’t/She isn’t/It isn’t watching a film just now.

We aren’t/You aren’t/They aren’t watching a film at the moment.

 

Czas Present Continuous – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Continuous wystarczy jedynie zamienić kolejnością czasownik być w odpowiedniej formie, czyli am, is lub are, z podmiotem, czyli osobą, i resztę zdania pozostawić bez zmian. Otrzymamy następujący schemat pytania:

AM/IS/ARE + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy z -ing) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

Am + I + watching a film + now?

Are + you + watching a film + right now?

Is + he + watching a film + just now?

Is + she + watching a film + at the moment?

Is + it + watching a film + now?

Are + we + watching a film + right now?

Are + you + watching a film + just now?

Are + they + watching a film + at the moment?

 

Na pytania rozpoczynające się od am, is, are zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko odpowiednią formę być, czyli am, is lub are zamiast czasownika głównego, czyli:

Am I watching a film now? → Yes, I am. / No, I’m not.

Are you watching a film right now? → Yes, you are. / No, you aren’t.

Is he watching a film just now? → Yes, he is. / No, he isn’t.

Is she watching a film at the moment? → Yes, she is. / No, she isn’t.

Is it watching a film now? → Yes, it is. / No, it isn’t.

Are we watching a film right now? → Yes, we are. / No, we aren’t.

Are you watching a film just now? → Yes, you are. / No, you aren’t.

Are they watching a film at the moment? → Yes, they are. / No, they aren’t.

 

Czas Present Continuous – zastosowanie

Czas Present Continuous stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. do wyrażania czynności które odbywają się w chwili obecnej, w momencie gdy o nich mówimy:

I am cooking dinner now. – Ja gotuję teraz obiad.

He/She/It is working in the garden at the moment. – On/Ona/Ono pracuje w ogrodzie w tym momencie.

We/You/They are playing football just now. – My/Wy/Oni gramy/gracie/grają właśnie w piłkę nożną

 

Zwroty określające czas wykonania czynności, czyli now, right now, just now, at the moment, at present, today, umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania, lub czasami na początku, np.:

I am using the computer at the moment. / At the moment I am using the computer.

He is having a shower now. / Now he is having a shower.

They are working on a new project today. / Today they are working on a new project.

 

  1. do wyrażania czynności, które zostały zaplanowane i odbędą się w najbliższej przyszłości:

She is moving out next week. – Ona się wyprowadza w przyszłym tygodniu.

We are leaving tomorrow. – My wyjeżdżamy jutro.

They are getting married in September this year. – Oni się pobierają we wrześniu tego roku.