Future Simple – angielski od podstaw

cover

Czas Future Simple

Czas Future Simple to czas gramatyczny, który przede wszystkim służy do przewidywania przyszłości, i jak sama nazwa wskazuje, bo angielskie simple tłumaczymy jako polskie „prosty”, z założenia jest stosunkowo prosty zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania.

Czas Future Simple – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim stworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Simple, należy rozpocząć od podmiotu (czyli osoby), następnie umieścić operator will (jednakowy dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej oraz mnogiej), następnie wstawić orzeczenie (czyli właściwy czasownik w formie podstawowej), a zakończyć dopełnieniem (czyli resztą zdania), jak poniżej:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

  Firma / Imię i Nazwisko (wymagane) Numer telefonu Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości captcha

  Twierdzenia – BUDOWA FUTURE SIMPLE

  PODMIOT (osoba) + WILL + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  I + will + be twenty + next year.

  You + will  + become a doctor + in the nearest future.

  He/She/It + will +take over the company + soon.

  We + will + win the lottery + one day.

  They + will + get married + in August 2025.

  Skrócona forma czasu future simple

  Słowo pomocnicze will można w Future Simple skracać do formy ‘ll w każdej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, np.:

  I’ll be twenty next year.

  He’ll become a doctor in the nearest future.

  They’ll get married in August 2025.

  Czas Future Simple – tworzenie zdań przeczących

  Aby w języku angielskim stworzyć zdanie przeczące w czasie Future Simple, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, należy rozpocząć od podmiotu, następnie użyć operatora will, następnie zastosować słowo przeczące not, a potem umieścić czasownik w formie podstawowej i dodać resztę zdania. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

  Przeczenia – BUDOWA FUTURE SIMPLE

  PODMIOT (osoba) + WILL + NOT + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

  I + will + not + be twenty + next year.

  You + will + not + become a doctor + in the nearest future.

  He/She/It + will + not + take over the company + soon.

  We + will +not + win the lottery + one day.

  They + will + not + get married + in August 2025.

  Forma skrócona czasu future simple

  Forma przecząca will not może być we wszystkich osobach Future Simple skrócona do won’t np.:

  I will not be twenty next year. → I won’t be twenty next year.

  He will not take over the company soon. → He won’t take over the company soon.

  We will not win the lottery one day. → We won’t win the lottery one day.

  Czas Future Simple – tworzenie zdań pytających

  Aby w języku angielskim utworzyć zdanie pytające w czasie Future Simple, wystarczy kierować się następującą zasadą, która sprowadza się do prostego wzoru: zaczynamy od operatora will (w przypadku wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej), potem stawiamy podmiot, następnie czasownik w formie podstawowej (tzn. w pierwszej formie) i dodajemy resztę zdania:

  Pytania – BUDOWA FUTURE SIMPLE

  WILL + PODMIOT (osoba) + ORZECZENIE (czasownik właściwy w formie podstawowej) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania)?

  Will + I + be twenty + next year?

  Will + you + become a doctor + in the nearest future?

  Will + he/she/it + take over the company + soon?

  Will + we + win the lottery + one day?

  Will + they + get married + in August 2025?

  Odpowiedź

  Na pytania rozpoczynające się od operatora will w Future Simple zazwyczaj udzielamy krótkich odpowiedzi twierdzących (Yes) lub przeczących (No) zgodnie z regułą, która mówi, że stosujemy w nich tylko słowo pomocnicze will zamiast czasownika głównego, czyli:

  Will I be twenty next year?Yes, I will. / No, I won’t.

  Will you become a doctor in the nearest future?Yes, you will. / No, you won’t.

  Will he/she/it take over the company soon?Yes, he/she/it will. / No, he/she/it won’t.

  Will we win the lottery one day?Yes, we will. / No, we won’t.

  Will they get married in August 2025?Yes, they will. / No, they won’t.

  Zastosowanie czasu future simple

  Czas Future Simple stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. czas przyszły stosujemy do przewidywania przyszłości:

  • I will be very rich one day. – Będę bardzo bogata/bogaty pewnego dnia.
  • He will become a millionaire at the age of 40. – On stanie się milionerem w wieku 40 lat.
  • She will win the competition next week. – Ona wygra zawody w przyszłym tygodniu.
  • It will be tomorrow, the big day. – To będzie jutro, ten wielki dzień.
  • We will buy our own house in September 2021. – Kupimy swój własny dom we wrześniu 2021 roku.
  • People will live much longer in the future. – Ludzie będą żyć o wiele dłużej w przyszłości.

  2. czas przyszły stosujemy do wyrażania czynności, które zapewne lub nieuchronnie wydarzą się w przyszłości:

  • I will be twenty next month. – Skończę 20 lat w przyszłym miesiącu.
  • The conference will take place in Madrid in May 2024. – Konferencja odbędzie się w Madrycie w maju 2024.
  • My father will retire soon. – Mój ojciec przejdzie wkrótce na emeryturę.
  • We will be in Paris tomorrow. – Będziemy w Paryżu jutro.
  • They will have twins. – Będą mieli bliźniaki.

  3. czas przyszły stosujemy do wyrażania obietnic, propozycji oraz decyzji podejmowanych w chwili mówienia:

   • I will always love you honey. – Będę cię zawsze kochał skarbie.
   • Will you marry me darling? – Wyjdziesz za mnie kochanie?
   • So, we will meet tomorrow at 5 p.m. in front of the cinema. – Więc spotkamy się jutro o 5 po południu przed kinem.

  4. czas przyszły stosujemy także do tworzenia zdań w pierwszym okresie warunkowym, np.:

  • If the weather is fine tomorrow, we will go for a walk. – Jeśli będzie jutro ładna pogoda, to pójdziemy na spacer.
  • I will get my dream job if I gain enough work experience. – Ja dostanę moją wymarzoną pracę, jeśli zdobędę wystarczające doświadczenie zawodowe.
  Future Simple
  Future Simple
  Future Simple

  Future Simple – ćwiczenia

  Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

  1. Steve, …………. you ………….. (come) to my son’s birthday party on Saturday?
  2. Next week you …………… (turn) thirty and you’ll make a famous actor pretty soon.
  3. I’m sure that we ………. (go) to the cinema tonight and have a lot of fun together.
  4. Sally, you ……….. (not be) late for your extra classes again, will you?
  5. Amanda, ………. you ……… (help) me set the table? The guests’ll be here any moment now.
  6. I’m afraid that they ……….. never ………. (agree) with you.
  7. It ………. (take) a few minutes to fill in this form. Please sit down here.
  8. Wait a second, I ………. (open) the window. It’s hot and stuffy in here.
  9. I promise that it ………….. (not happen) again. Believe me, please.
  10. …………. Adam …………. (move) to his new flat this fall at the latest?

  Klucz

  1. will …….. come
  2. will turn
  3. will go
  4. will not be/won’t be
  5. will …… help
  6. will …. agree
  7. will take
  8. will open
  9. will not happen/won’t happen
  10. Will ……. move

  Transkrypcja filmu na temat Future Simple

  Cześć, tu Inga i witam Cię na kanale Skrivanek! Dzisiaj porozmawiamy o czasie Future Simple, czyli czasie przyszłym prostym – i uwierz mi, że jest on naprawdę SIMPLE, żadnych końcówek –ed, końcówki –ing, czy odmian czasowników. Zresztą spójrz sam:

  Zdanie twierdzące:

  Podmiot + will + czasownik w pierwszej formie + reszta zdania

   

  I will master English thanks to Skirvanek ALBO I’ll master English thanks to Skrivanek.

  And I will be able to communicate easily.

   

  ‘ll to nic innego, jak skrócona wersja słowa WILL i warto ją zapamiętać!

   

  Zdanie pytające, jak już dobrze wiesz, tworzymy przez inwersję:

  Will + podmiot + czasownik w pierwszej formie + reszta zdania

   

  Will you go shopping with me? Pójdziesz  ze mną na zakupy?

  OR

  Will you text me when you get home? Napiszesz do mnie, kiedy dojedziesz do domu?

   

  I ostatnie, zdanie przeczące, czyli

  Podmiot + will + not + czasownik w pierwszej formie+ reszta zdania

   

  I will not give you my jacket – nie dam Ci swojej kurtki (ostatnio kiedy to zrobiłam, to jej nie oddałaś!!)

  Możesz również powiedzieć I won’t give you my jacket – WILL NOT to w skórcie WON’T i to właśnie z tej skróconej wersji częściej skorzystasz.

  No dobra, konstrukcja konstrukcją, ale kiedy zastosujemy czas Future Simple? Skorzystasz z niego w trzech sytuacjach:

  1. Kiedy podejmujesz bardzo spontaniczną decyzję

  Na przykład, kiedy oglądasz ulubiony serial i nagle ktoś dzwoni, ale ty nie możesz przerwać oglądania w taki ważnym  momencie. Możesz wtedy powiedzieć: I can’t talk now, I will call you later – Nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię później.

  Zastosowanie numer 2 mówi o:

  1. Przewidzeniach i przypuszczeniach w przeszłości – kiedy czujesz, że coś się wydarzy, oczywiście nie koniecznie musisz mieć rację, ale czujesz to w kościach!

  Na przykład: She believes they will get back together – Ona wierzy, że jeszcze się zejdą.

  And that he won’t cheat on her again – I, że on juz jej nie zdradzi.

   

  Chyba póki co wszystko jasne, prawda? Pamiętasz, jak na wstępie powiedziałam, że ten czas jest prawdziwie SIMPLE? I won’t ever lie to you – Nidgy Cię nie okłamę  BUT I will help you learn English – ale pomogę Ci nauczyc się angielskiego.

   

  I tym słodkim akcentem przechodzimy do zastosowania numer 3, czyli:

  1. Prośby, groźby i obietnice.

   

  To o co chodzi i jak to działa w praktyce?

  Prośby: Will you lend me your car? Czy pożyczysz mi swój samochód? OR

  Will you book us a trip for the weekend? Czy zarezerwujesz nam wycieczkę na weekend? (Dawno nigdzie nie byłam i bardzo tego potrzebuje!!)

   

  Groźby:  I won’t tolerate such behaviour. Next time, you will get a ban. – Nie będę tolerować takiego zachowania. Następnym razem dostaniesz szlaban. (najgorzej!)

  A Obietnice: Pamiętacie piosenkę Whintey Houston? I will always love you – Zawsze będę Cię kochać. (tutaj idealnie się wpasowuje!)

  Albo wracając do naszego przykładu groźby, I promise I will behave from now on– obiecuję, że będę się zachowywać już od teraz. (bo nie chce szlabanu, to już Cię posłucham).

  Mam nadzieję, że już teraz wszystko wiesz i rozumiesz!

  A więcej ciekawych treści  i darmowej wiedzy znajdziesz na naszym kanale, ale Odwiedź również naszą stronę (link w opisie) i koniecznie sprawdź kursy, które oferujemy, bo to one pomogą Ci korzystać z języka z łatwością. Tak na maxa!

  A my widzimy się już niebawem z koleją dozą wiedzy, CZEŚĆ!