Szkoła językowa Skrivanek – kursy i szkolenia
językowe dla firm

Poznaj kursy językowe, które są odpowiedzią
na wyzwania i potrzeby Twojej firmy.

ISO 14001          ISO 9001

Skontaktuj
się z nami!

1

Szkoła językowa
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
E-mail: szkola@skrivanek.pl
Kom.: +48 693 975 300

Kursy
dla firm

1

Wspólnie z Tobą wybierzemy
i wdrożymy kurs językowy,
który będzie odpowiedzią na
potrzeby Twojej firmy

Audyty
i egzaminy

1

Sprawdź rozwiązania, które pozwolą
Ci skutecznie zarządzać kompetencjami językowymi Twoich pracowników i oszczędzić czas

Kursy
indywidualne

1

Pomożemy Ci doskonalić znajomość
języków obcych oraz swobodnie
komunikować się na gruncie
prywatnym i zawodowym

cover

Zapisz się do szkoły językowej Skrivanek!

1

Nauka i doskonalenie znajomości języków stwarza wiele możliwości, zarówno w międzynarodowym środowisku biznesowym, jak i w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Coraz częściej znajomość języka angielskiego staje się oczekiwanym standardem podczas poszukiwania zatrudnienia, a pracodawcy szczególnie cenią specjalistów i konsultantów, którzy znają przynajmniej dwa języki obce. Posługiwanie się językiem wymaga znajomości słownictwa i gramatyki, jednak w praktyce nie wystarczy wyłącznie uzyskanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka na wskazanym poziomie, a obie te umiejętności wymagają stałego doskonalenia.

Kluczem do sukcesu jest komunikacja!

1

Komunikowanie się w obcym języku (takim jak język angielski, język hiszpański, język norweski itd.) jest oparte na umiejętności mówienia, rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej. Ponadto, biegłe posługiwanie się językiem to także zdolność do prawidłowego rozpoznawania kontekstu społecznego i kulturowego (edukacja, praca, sytuacje z życia codziennego). Niezbędna jest również znajomość konwencji społecznych, czy aspektów kulturowych kraju bądź narodu, którego językiem się posługujemy.

Umiejętność porozumiewania się w językach obcych obejmuje w szczególności:

 • rozumienie komunikatów mówionych;
 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy;
 • czytanie, rozumienie i tworzenie tekstów odpowiednich dla odbiorcy.

Wspieramy działania HR

1

Pracownicy HR często poruszają się w międzynarodowym środowisku i są odpowiedzialni za wybór kursów językowych dopasowanych do potrzeb pracowników danej firmy.

Zapewniamy:

 • Opiekę dedykowanego koordynatora projektu, który nie tylko dobiera kadrę prowadzącą kursy, ale także na bieżąco monitoruje przebieg szkolenia i zajmuje się optymalizacją kosztów szkolenia;
 • Porady metodyka, który dba o dopasowanie planów nauczania oraz wszystkie kwestie merytoryczne dotyczące szkoleń;
 • Doświadczoną kadrę lektorską, która oprócz prowadzenia zajęć także na bieżąco konsultuje przebieg szkolenia z koordynatorem projektu.
język angielski
nauka języka
język polski

Kursy językowe i szkolenia dla firm

1

Naukę języków obcych w formie kursów tworzymy z myślą o firmach działających globalnie, gdzie poprawność komunikacji odgrywa ważną rolę.

Osoby pracujące w międzynarodowym środowisku wykorzystują języki obce w codziennej komunikacji ze współpracownikami, partnerami i klientami, zarówno na spotkaniach biznesowych, jak i podczas rozmów telefonicznych oraz wymieniając e-maile.

Kursy języka angielskiego, niemieckiego lub innego obcego języka obcego dopasowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb kursantów. Dostępne są zarówno kursy ogólne, jak i te skupione na języku biznesowym czy branżowym, niezbędnym na rynku pracy. Kursanci mogą wybrać zajęcia indywidualne lub grupowe.

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy

1

Potrzeba prawidłowej komunikacji z zagranicznym klientem stale rośnie, dlatego firmy działające na poziomie międzynarodowym dbają o to, aby ich pracownicy podnosili swoje kompetencje językowe.

Każda gałąź biznesu charakteryzuje się specyficzną dla niej terminologią, co sprawia, że komunikacja w języku obcym wymaga od pracowników gruntownej znajomości konkretnego słownictwa.

W celu maksymalizacji efektywności podczas organizacji szkoleń językowych dla firm koncentrujemy się na potrzebach i specyfice danej grupy pracowników, dostosowując do niej program nauczania.

Potrzebujesz szkolenia indywidualnego?

1

Nasz zespół tworzy ponad 100 lektorów i audytorów języków obcych, którzy są doświadczeni w nauczaniu języków obcych i dzięki temu w profesjonalny sposób pomogą opanować odpowiednie słownictwo, terminologię oraz gramatykę dopasowane do indywidualnych preferencji każdego kursanta.

Indywidualny kurs języka obcego może być realizowany w Warszawie lub innym mieście na terenie całej Polski. Wychodzimy także naprzeciw osobom żyjącym aktywnie i dynamicznie, proponując spotkania online w wybranej przez kursanta formie:

 • kursu semestralnego;
 • kursu intensywnego;
 • szkolenia o indywidualnie ustalonej liczbie godzin.

Rocznie szkolimy ponad 3000 kursantów, koncentrując się na rozwijaniu podstawowych umiejętności komunikacyjnych, które z powodzeniem wykorzystywane są później w działalności zawodowej. Nabyte umiejętności pomogą odnaleźć się w każdej sytuacji:

 • podczas spotkań biznesowych i prywatnych;
 • w trakcie połączeń konferencyjnych;
 • w czasie prezentacji;
 • podczas negocjacji handlowych;
 • w korespondencji mailowej;
 • w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

Komunikacja w języku obcym, w szczególności w sytuacjach formalnych i zawodowych, może sprawiać trudności, ponieważ należy zdobyć umiejętność posługiwania się nim w sposób dopasowany do kontekstu i okoliczności. Próba przekazania treści, które są zrozumiałe, ale nie sformułowane w odpowiedni sposób może nie przynieść oczekiwanego rezultatu i skutkować brakiem porozumienia z rozmówcą.

  Firma (wymagane) Numer telefonu Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności Skrivanek sp. z o.o.
  Czekamy na wiadomość od Ciebie!

  Jeżeli poszukujesz specjalistycznego kursu językowego, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom firmy, bądź jej poszczególnych pracowników – zapraszamy do współpracy. Naszym głównym celem jest pomaganie kursantom w jak najlepszym wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia, dlatego lektorzy prowadzący kursy to wyłącznie doświadczeni profesjonaliści.

  Komunikuj się skutecznie, rozwijaj swoje kompetencje, awansuj, wzmacniaj relacje oraz buduj zaufanie wśród współpracowników zagranicznych dzięki nauce języka obcego ze szkołą językową Skrivanek!

  Masz jakieś pytania?!
  Napisz do nas lub zadzwoń.

  szkola@skrivanek.pl

  +48 693 975 300