Bezokolicznik – angielski od podstaw

cover

Bezokolicznik to forma czasownika wyrażająca czynność lub stan, która nie wskazuje ani osoby, ani liczby, ani czasu. W języku angielskim bezokolicznik, czyli infinitive, jest najczęściej poprzedzony przez to (np. to do), ale może też występować jako tzw. bare infinitive, czyli bezokolicznik bazowy bez to.

Bezokolicznik – rodzaje

Bezokolicznik, czyli infinitive, może w języku angielskim mieć formę:

 1. podstawową/czynną, czyli np.: to do,
 2. bazową, czyli np.: do,
 3. ciągłą, czyli np.: to be doing,
 4. perfect, czyli np.: to have done, to have been doing,
 5. bierną, czyli np.: to be done, to have been done.

Bezokolicznik – funkcje w zdaniu

Bezokolicznik angielski, czyli infinitive, może w zdaniu spełniać następujące funkcje:

1. podmiotu lub być pierwszym elementem podmiotu, np.:

 • To err is human, to forgive divine. – Błądzenie jest rzeczą ludzką, przebaczanie boską.
 • Selling life insurance is a demanding task nowadays. – Sprzedawanie ubezpieczeń na życie jest obecnie bardzo wymagającym zajęciem.

2. orzecznika lub stanowić pierwszy element orzeczenia, np.:

 • To be or not to be? That is the question. – Być albo nie być? Oto jest pytanie.
 • To love means to sacrifice yourself. – Kochać oznacza poświęcać się.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

3. dopełnienia, np.:

 • I hope to see you again. – Mam nadzieję znowu się z tobą zobaczyć.
 • It’s easy to make mistakes. – Łatwo jest robić błędy.

4. przydawki, czyli elementem podmiotu, np.:

 • The key to unlock this door is in the top drawer. – Klucz do otwierania tych drzwi jest w górnej szufladzie.
 • His refusal to cooperate was surprizing. – Jego odmowa współpracy była zaskakująca.

5. okolicznika celu lub skutku, np.:

 • Sally went to the dry-cleaner’s to collect her laundry. – Sally poszła do pralni chemicznej, żeby odebrać pranie. (cel)
 • Tom was experienced enough to take up that position. – Tomek był wystarczająco doświadczony, żeby objąć to stanowisko. (skutek)
temat czasownika kończy się na s; nieosobowa forma czasownika języku polskim
w języku polskim okoliczności zdarzenia, jaką funkcję pełni bezokoliczni
konstrukcji modalnych, formie bezokolicznika, funkcję podmiotu

Bezokolicznik – konstrukcje zdaniowe

Do najczęściej stosowanych konstrukcji zdaniowych z bezokolicznikiem należą:

1. czasownik + dopełnienie + bezokolicznik, np.:

 • I want you to behave appropriately. – Chcę, żebyś zachowywał się odpowiednio.
 • The teacher made his students work harder. – Nauczyciel zmusił swoich uczniów, aby ciężej pracowali.
 • He saw his wife get into a taxi. – On widział, jak jego żona wsiadała do taksówki.
 • I expect you to help me. – Oczekuję, że mi pomożesz.
 • He didn’t mean to hurt her. – On nie zamierzał jej zranić.
 • She knows them to be warm-hearted. – Ona wie, że oni są życzliwi.

2. czasownik w stronie biernej + bezokolicznik, np.:

 • His wife was seen to get into a taxi. – Jego żona była widziana, jak wsiadała do taksówki.
 • You were not meant to hear that. – Nie było zamierzone, żebyś to usłyszał.
 • They are said to be very rich. – Mówi się, że oni są bardzo bogaci.
 • Students are requested to turn off their mobiles. – Uprasza się studentów o wyłączenie telefonów.
 • We are expected to negotiate the contract. – Oczekuje się, że będziemy negocjować kontrakt.

3. for + rzeczownik lub zaimek + bezokolicznik, np.:

 • It’s necessary for us to prepare all the documents. – Konieczne jest dla nas, abyśmy przygotowali wszystkie dokumenty.
 • The only thing for me to do is to finish university with flying colours. – Jedyna rzecz, którą powinienem zrobić, to skończyć studia na piątki.
 • It was too late for them to change their mind. – Było za późno dla nich, żeby zmienili zdanie.
chatsimple