Czasownik would – angielski od podstaw

cover

Czasownik would

Czasownik would w języku angielskim należy do grupy czasowników modalnych, czyli specjalnych – takich, które rządzą się swoimi własnymi regułami gramatycznymi i których znaczenie zależy od czasownika głównego oznaczającego konkretną czynność lub stan, który po nich występuje.

Wyraz would niewiele znaczy w pojedynkę, ale w połączeniu z innym, zwykłym czasownikiem zyskuje znaczenie – np. razem z like w wyrażeniu would like oznacza „chciałbym”. W zależności od kontekstu sytuacyjnego would może wyrażać stosunek osoby mówiącej do wypowiadanej treści lub danej czynności. Jako typowy modalny posiada on tylko jedną formę, niezależnie od osoby i liczby (pojedynczej czy mnogiej), która służy także do tworzenia pytań oraz przeczeń, a występujący po nim zwykły czasownik jest zawsze w formie podstawowej, czyli w bezokoliczniku.

Would – budowa zdań twierdzących

OSOBA + WOULD + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + would + go dancing + one day.

You + would + go dancing + one day.

He/She/It + would + go dancing + one day.

We/You/They + would + go dancing + one day.

Zdanie przeczące

OSOBA + WOULD + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + would + not + go dancing + one day.

You + would + not + go dancing + one day.

He/She/It + would + not + go dancing + one day.

We/You/They + would + not + go dancing + one day.

Wouldn’t

Formę przeczącą would not można skrócić do wouldn’t:

I/You would not go dancing one day. → I/You wouldn’t go dancing one day.

He/She/It would not go dancing one day. → He/She/It wouldn’t go dancing one day.

We/You/They would not go dancing one day. → We/You/They wouldn’t go dancing one day.

Budowa zdań pytających

WOULD + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Would + I + go dancing + one day?

Would + you + go dancing + one day?

Would + he/she/it + go dancing + one day?

Would + we/you/they + go dancing + one day?

Odpowiedź

Na pytania rozpoczynające się od would można odpowiedzieć krótko, twierdząco lub przecząco:

Would + I + go dancing + one day?Yes, I would./ No, I wouldn’t.

Would + you + go dancing + one day?Yes, you would./ No, you wouldn’t.

Would + he/she/it + go dancing + one day?Yes, he/she/it would./ No, he/she/it wouldn’t.

Would + we/you/they + go dancing + one day?Yes, we/you/they would./ No, we/you/they wouldn’t.

Would – zastosowanie

Would stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. jako odpowiednik will w czasie przeszłym oraz w mowie zależnej:

  • He said he would solve the problem. – On powiedział, że rozwiąże problem.

2. do tworzenia okresu warunkowego typu drugiego:

  • If I won the lottery, I would travel around the world. – Gdybym wygrał na loterii, to bym podróżował dookoła świata.

3. do wyrażania przeszłych nawyków lub czynności zwyczajowych:

  • I would get up early and go jogging every day when I was a teenager. – Wstawałem wcześnie rano i biegałem każdego dnia, gdy byłem nastolatkiem.

4. do wyrażania przypuszczenia lub udzielania rad:

  • I wouldn’t do it. – Nie robiłbym tego.

5. do wyrażania tzw. złośliwości rzeczy martwych:

  • This car wouldn’t start. – Ten samochód nie działał.

6. w wyrażeniu would like:

  • I would like to become a lawyer like my father. – Chciałbym zostać prawnikiem jak mój ojciec.

7. w uprzejmych zwrotach i wyrażeniach:

  • I would love to see you again. – Bardzo chciałbym się z tobą znowu zobaczyć.
  • Would you mind passing me the salt? – Czy mógłbyś podać mi sól?
  • Would you go swimming with me? – Czy poszłabyś ze mną popływać?

8. do wyrażania preferencji – wyrażenie would rather:

  • I would rather stay at home today. – Wolałbym zostać dzisiaj w domu.