Mowa niezależna – angielski od podstaw

cover

Mowa niezależna w języku angielskim, czyli direct speech, w przeciwieństwie do mowy zależnej, polega na dosłownym przytoczeniu własnych lub czyichś słów, przy czym zdanie takie jest zapisane lub przytoczone ustnie dokładnie tak, jak zostało wypowiedziane przez nadawcę.

Zazwyczaj mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi, czyli zdania wprowadzającego oraz zdania wprowadzanego.

Przykład z użyciem mowy niezależnej

Tom asked: “Will you lend me some money?”

I replied: “Yes, I will. How much do you need?”

Zdanie wprowadzające to w powyższym przypadku Tom asked oraz I replied. Natomiast zdanie wprowadzane to Will you lend me some money? oraz Yes, I will. How much do you need?.

kultura, warszawa, synonimy
kultura, wiemy, że się zgadzasz, zaczyna obowiązywać
kultura, synonimy, dzięki za informacje

DIRECT SPEECH – zastosowanie

Mowę niezależną, czyli direct speech, stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. mowy niezależnej używamy w utworach literackich, gdy narrator oddaje głos postaciom utworu, nie ingerując w ich wypowiedzi.

Przykłady

The wolf asked: “Where are you going to?” – Wilk zapytał: „Gdzie idziesz?”

Little Red Riding Hood said: “I’m going to see my grandma because she is not very well” – Czerwony Kapturek powiedział: „Idę odwiedzić moją babcię, ponieważ ona nie czuje się dobrze”.

2. mowy niezależnej używamy w dialogach sytuacyjnych w celu oddania cech charakterystycznych czyjejś wypowiedzi, żywiołowości dyskusji czy stanu emocjonalnego osób mówiących.

Przykład

Alice: “Sue, look at that online catalogue. I think I like that red blouse. I’m desperate to get it.”

Sue: “Don’t you have a similar one in green?”

Alice: “Yeh, maybe, but I love that one too. And green suits me perfectly, I guess.”

Sue (staring at her friend dumbly): “Don’t you have too much money?”

Alice (shaking her head with disappointment): “Come on! Are you going to lecture me or what?”

Tłumaczenie

Alice: „Sue, spójrz na ten katalog online. Chyba podoba mi się ta czerwona bluzka. Jestem zdesperowana, żeby ją mieć”.

Sue: „Nie masz podobnej zielonej?”

Alice: „Tak, może, ale ta też mi się okropnie podoba. Poza tym świetnie mi w zielonym, no nie?”

Sue (wpatrując się głupawo w przyjaciółkę): „Nie masz czasem zbyt dużo pieniędzy?”

Alice (potrząsając głową z rozczarowaniem): „No dalej! Zrobisz mi wykład czy co”.

mowa niezależna; synonimy, warszawa, źródło, strona na twitterze
mowa niezależna; warszawa, kultura
mowa niezależna; warszawa, kultura; lekcje z native speakerem, pracownicy uczą się szybko business English od native speakerów

Mowa niezależna – ćwiczenia

Czasowniki podane w nawiasach zastosuj w odpowiednich czasach:

A: Good morning Filip, I hope you (1) …. (have) a great weekend.

B: Yes, in fact I (2) ….. (do). I (3) …… (go) skiing with my family last weekend.

A: Great to hear that. As you probably (4) ………… (know) our company (5) ……….. (experience) some delivery problems and I’d like to arrange a meeting to discuss the matter. (6) ………. (be) you available on Friday morning?

B: I’m afraid, I (7) ………….. (not can) make it then but I’m free around noon.

A: Fine with me. How about 12.30?

B: It (8) …………… (sound) perfect.

A: So, I (9) ……………. (meet) you in the conference room.

B: So, (10) …………. (see) you on Friday, half past 12.

Klucz:

  1. had
  2. did
  3. went
  4. know
  5. is experiencing
  6. Are
  7. cannot/can’t
  8. sounds
  9. will meet
  10. see
chatsimple