Przymiotniki – angielski od podstaw

cover

Angielskie przymiotniki – adjectives

Angielskie przymiotniki, czyli adjectives, odpowiadają na pytanie „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i określają rzeczowniki, stąd też umieszczamy je zawsze przed osobą, przedmiotem lub zjawiskiem. Mają one jedną niezmienną formę, bez względu na liczbę czy rodzaj rzeczownika, do którego się odnoszą.

Przymiotniki – typowe końcówki

Angielskie przymiotniki, czyli English adjectives, przyjmują różne końcówki, np.:

 • -able: capable – kompetentny; usable – użyteczny; memorable – pamiętny
 • -ous: dangerous – niebezpieczny; humorous – żartobliwy; meticulous – drobiazgowy
 • -y: happy – szczęśliwy; funny – zabawny; merry – wesoły
 • -ful: powerful – potężny, silny; joyful – radosny; careful – uważny, ostrożny
 • -al: virtual – wirtualny; legal – prawny, sądowy; physical – fizyczny
 • -ic: magnetic – magnetyczny; scientific – naukowy; Catholic – katolicki
 • -ive: massive – masywny; compulsive – nałogowy; impressive – imponujący
 • -ant: extravagant – ekstrawagancki; tolerant – tolerancyjny; flagrant – jaskrawy
 • -ile: mobile – mobilny; textile – tekstylny; hostile – wrogi
 • -ory: mandatory – obowiązkowy; compulsory – przymusowy; obligatory – obligatoryjny
 • -ate: ornate – ozdobny; articulate – elokwentny; adequate – adekwatny
 • -less: helpless – bezradny; meatless – bezmięsny; careless – nieostrożny
 • -ible: responsible – odpowiedzialny; visible – widoczny; edible – jadalny
 • -ing: interesting – interesujący; amusing – zabawny; motivating – motywujący
 • -ed: disappointed – rozczarowany; bored – znudzony; surprised – zaskoczony

Przymiotniki – miejsce w zdaniu

Angielskie przymiotniki, czyli English adjectives, zawsze poprzedzają rzeczowniki, które określają, ale ich kolejność nie jest przypadkowa i podlega ona określonym regułom, np.:

 • an expensive laptop – kosztowny laptop
 • a black and white movie – biało-czarny film
 • long black hair – długie czarne włosy

Reguła OSASCOMP

Kolejność przymiotników w zdaniu określa reguła znana jako OSASCOMP + rzeczownik, czyli:

O (opinion = opinia): ugly – brzydki

S (size = rozmiar): small – mały

A (age = wiek): old – stary

S (shape = kształt): round – okrągły

C (colour = kolor): yellow – żółty

O (origin = pochodzenie): Greek – grecki

M (material = materiał): cotton – bawełniany

P (purpose = przeznaczenie/cel): teacher’s – nauczycielska

Oczywiście można użyć tylko jednego przymiotnika, ale można zastosować kilka na raz, jak np.:

 • a beautiful leather doctor’s handbag – piękna skórzana torba lekarska
 • a beautiful big old square brown Turkish leather doctor’s handbag – piękna, duża, stara, kwadratowa, brązowa, turecka, skórzana torba lekarska

Regułę OSASCOMP można poszerzyć o przymiotniki określające ciężar i wzór, a wtedy otrzymamy:

O (opinion) S (size) W (weight = ciężar) A (age) S (shape) P (pattern=wzór) C (colour) O (origin) M (material) P (purpose):

 • a beautiful big heavy old square plain brown Turkish leather doctor’s handbag

Angielskie przymiotniki – zastosowanie

English adjectives, czyli angielskie przymiotniki, stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do opisywania cech rzeczowników żywotnych i nieżywotnych, np.:

 • These are wonderful people. – To są cudowni ludzie.
 • We have a spacious living room. – Mamy przestronny salon.
 • They have had terrible weather. – Oni mieli okropną pogodę.

2. do nazywania grup społecznych w połączeniu z the, jako rzeczownik osobowy w liczbie mnogiej, np.:

the rich – bogaci (bogaci ludzie)

 • The rich are happier than the poor. – Bogaci są szczęśliwsi niż biedni.

the unemployed – bezrobotni (osoby bezrobotne)

 • The unemployed need to be offered new forms of job seeking. – Bezrobotnym powinno się zaproponować nowe formy poszukiwania pracy.

3. w połączeniu z so, such oraz w wyrażeniach wykrzyknikowych z How, What, np.:

 • I feel so optimistic today that I could move mountains. – Czuję się dzisiaj tak optymistycznie, że mógłbym przenosić góry.
 • We rarely have such bad weather in the summer. – Rzadko mamy tak brzydką pogodę w lecie.
 • How interesting! – Jakie interesujący!
 • What an amazing story! – Jaka niesamowita historia!