Przymiotniki po angielsku – angielski od podstaw

cover

Przymiotniki po angielsku – adjectives

Angielskie przymiotniki, czyli adjectives, odpowiadają na pytanie „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i określają rzeczowniki, stąd też umieszczamy je zawsze przed osobą, przedmiotem lub zjawiskiem. Przymiotniki angielskie mają jedną niezmienną formę, bez względu na liczbę czy rodzaj rzeczownika, do którego się odnoszą.

Przymiotniki po angielsku – typowe końcówki

W języku angielskim przymiotniki, czyli English adjectives, przyjmują różne końcówki, np.:

 • -able: capable – kompetentny; usable – użyteczny; memorable – pamiętny
 • -ous: dangerous – niebezpieczny; humorous – żartobliwy; meticulous – drobiazgowy
 • -y: happy – szczęśliwy; funny – zabawny; merry – wesoły
 • -ful: powerful – potężny, silny; joyful – radosny; careful – uważny, ostrożny
 • -al: virtual – wirtualny; legal – prawny, sądowy; physical – fizyczny
 • -ic: magnetic – magnetyczny; scientific – naukowy; Catholic – katolicki
 • -ive: massive – masywny; compulsive – nałogowy; impressive – imponujący
 • -ant: extravagant – ekstrawagancki; tolerant – tolerancyjny; flagrant – jaskrawy
 • -ile: mobile – mobilny; textile – tekstylny; hostile – wrogi
 • -ory: mandatory – obowiązkowy; compulsory – przymusowy; obligatory – obligatoryjny
 • -ate: ornate – ozdobny; articulate – elokwentny; adequate – adekwatny
 • -less: helpless – bezradny; meatless – bezmięsny; careless – nieostrożny
 • -ible: responsible – odpowiedzialny; visible – widoczny; edible – jadalny
 • -ing: interesting – interesujący; amusing – zabawny; motivating – motywujący
 • -ed: disappointed – rozczarowany; bored – znudzony; surprised – zaskoczony

Przymiotniki po angielsku – miejsce w zdaniu

Angielskie przymiotniki, czyli English adjectives, zawsze poprzedzają rzeczowniki, które określają, ale ich kolejność nie jest przypadkowa i podlega ona określonym regułom, np.:

an expensive laptop – kosztowny laptop

a black and white movie – biało-czarny film

long black hair – długie czarne włosy

Reguła OSASCOMP

W zdaniu kolejność przymiotników w języku angielskim określa reguła znana jako OSASCOMP + rzeczownik, czyli:

O (opinion = opinia): ugly – brzydki

S (size = rozmiar): small – mały

A (age = wiek): old – stary

S (shape = kształt): round – okrągły

C (colour = kolor): yellow – żółty

O (origin = pochodzenie): Greek – grecki

M (material = materiał): cotton – bawełniany

P (purpose = przeznaczenie/cel): teacher’s – nauczycielska

Przykłady

Oczywiście można użyć tylko jednego przymiotnika, ale można zastosować kilka na raz, jak np.:

a beautiful leather doctor’s handbag – piękna skórzana torba lekarska

a beautiful big old square brown Turkish leather doctor’s handbag – piękna, duża, stara, kwadratowa, brązowa, turecka, skórzana torba lekarska

Poszerzenie reguły

Regułę OSASCOMP dotyczącą przymiotników w języku angielskim można poszerzyć o przymiotniki określające ciężar i wzór, a wtedy otrzymamy:

O (opinion) S (size) W (weight = ciężar) A (age) S (shape) P (pattern=wzór) C (colour) O (origin) M (material) P (purpose):

a beautiful big heavy old square plain brown Turkish leather doctor’s handbag

przymiotniki po angielsku
przymiotniki po angielsku; najlepsze kursy angielskiego na rynku szkoleń językowych, kursy indywidualne, komunikacja z zagranicznymi klientami
przymiotniki po angielsku

Angielskie przymiotniki – zastosowanie

English adjectives, czyli angielskie przymiotniki, stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. przymiotniki angielskie wykorzystujemy do opisywania cech rzeczowników żywotnych i nieżywotnych, np.:

 • These are wonderful people. – To są cudowni ludzie.
 • We have a spacious living room. – Mamy przestronny salon.
 • They have had terrible weather. – Oni mieli okropną pogodę.

2. przymiotniki angielskie wykorzystujemy do nazywania grup społecznych w połączeniu z the, jako rzeczownik osobowy w liczbie mnogiej, np.:

the rich – bogaci (bogaci ludzie)

 • The rich are happier than the poor. – Bogaci są szczęśliwsi niż biedni.

the unemployed – bezrobotni (osoby bezrobotne)

 • The unemployed need to be offered new forms of job seeking. – Bezrobotnym powinno się zaproponować nowe formy poszukiwania pracy.

3. przymiotniki angielskie wykorzystujemy w połączeniu z so, such oraz w wyrażeniach wykrzyknikowych z How, What, np.:

 • I feel so optimistic today that I could move mountains. – Czuję się dzisiaj tak optymistycznie, że mógłbym przenosić góry.
 • We rarely have such bad weather in the summer. – Rzadko mamy tak brzydką pogodę w lecie.
 • How interesting! – Jakie interesujący!
 • What an amazing story! – Jaka niesamowita historia!

Przymiotniki po angielsku – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą przymiotnika po angielsku:

 1. Look at that sofa over there, it is very ……………… (fluffy/comfortable).
 2. Mark is a very …………….. (careless/careful) driver, you will feel safe with him.
 3. Sue is a vegetarian, so I will prepare a ………….. (meatless/usable) dish for dinner.
 4. Yesterday I was ……………… (boring/bored) with the afternoon lecture on social studies.
 5. I am …….……. (interesting/interested) in modern dance and I practice twice a week.
 6. You shouldn’t eat those wild mushrooms, they are not ………………… (edible/soft).
 7. Brian is quite tall and he has got …………… (flat/spiky) hair.
 8. The autumn brings us lots of …………….. (brownie/brownish) tree leaves.
 9. (Responsive/Responsible) …………………. people are usually dutiful and care for others.
 10. Last weekend we watched an …………………. (amazing/amusing) comedy on TV.

Klucz

 1. comfortable
 2. careful
 3. meatless
 4. bored
 5. interested
 6. edible
 7. spiky
 8. brownish
 9. Responsible
 10. amusing

Ucz się z nami języka angielskiego online!

Zobacz też: polskie przymiotniki.

chatsimple