Strona bierna – angielski od podstaw

cover

Strona bierna, czyli passive voice, w języku angielskim odzwierciedla w pełni naturalny sposób formułowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, zarówno tych nieformalnych, jak i bardziej oficjalnych. Co więcej, angielska strona bierna często jest możliwa tam, gdzie w języku polskim jest niemożliwa, zatem warto ją znać i stosować na co dzień, w życiu codziennym oraz zawodowym.

Strona bierna – zasady tworzenia

Podstawową zasadą, którą należy się kierować przy tworzeniu zdań w stronie biernej passive voice, jest zastosowanie właściwej, w zależności od czasu, formy czasownika to be (być) oraz imiesłowu czasu przeszłego (past participle), czyli albo czasownika nieregularnego w III formie, albo regularnego z końcówką -ed.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Czas Present Simple – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Simple, należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli am, is lub are, a następnie past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + paid + once a month. – Mam płacone raz na miesiąc.

You + are + paid + once a month. – Tobie płacą raz na miesiąc.

He + is + paid + once a month. – Jemu płacą raz na miesiąc.

She + is + paid + once a month. – Jej płacą raz na miesiąc.

It + is + paid + once a month. – To jest płacone raz na miesiąc.

We + are + paid + once a month. – Nam płacą raz na miesiąc.

You + are + paid + once a month. – Wam płacą raz na miesiąc.

They + are + paid + once a month. – Im płacą raz na miesiąc.

Strona bierna – Przeczenie lub pytanie

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Simple, wystarczy:

1. w przeczeniu dodać do formy czasownika „być” słowo przeczące not, czyli:

 • I am not paid once a month. – Nie płacą mi raz w miesiącu.
 • They are not paid once a month. – Im nie płacą raz w miesiącu.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika „być” z podmiotem, czyli:

 • Is he paid once a month? – Czy jemu płacą raz w miesiącu?
 • Are you paid once a month? – Czy wam płacą raz w miesiącu?

Odpowiedź

Na pytania rozpoczynające się od czasownika „być” – to be (am, is, are) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Is he paid once a month?Yes, he is./ No, he isn’t.

Are you paid once a month?Yes, we are./ No, we aren’t.

Czas Past Simple – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Past Simple, należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli was lub were, a następnie past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + WAS/WERE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + was + paid + once a month last year. – Miałam/Miałem płacone raz na miesiąc w zeszłym roku.

You + were + paid + once a month last year. – Tobie płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

He + was + paid + once a month last year. – Jemu płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

She + was + paid + once a month last year. – Jej płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

It + was + paid + once a month last year. – To było płacone raz na miesiąc w zeszłym roku.

We + were + paid + once a month last year. – Nam płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

You + were + paid + once a month last year. – Wam płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

They + were + paid + once a month last year. – Im płacono raz na miesiąc w zeszłym roku.

Przeczenie lub pytanie

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Past Simple, wystarczy:

1. w przeczeniu dodać do formy czasownika być słowo przeczące not, czyli:

 • I was not paid once a month last year. – Nie płacono mi raz w miesiącu w zeszłym roku.
 • They were not paid once a month last year. – Im nie płacono raz w miesiącu w zeszłym roku.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika być z podmiotem, czyli:

 • Was he paid once a month last year? – Czy jemu płacono raz w miesiącu w zeszłym roku?
 • Were you paid once a month last year? – Czy wam płacono raz w miesiącu w zeszłym roku?

Strona bierna – Odpowiedź

Na pytania rozpoczynające się od czasownika „być” – to be (was, ware) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Was he paid once a month last year?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Were you paid once a month last year?Yes, we were./ No, we weren’t.

Czas Paresent Perfect – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Perfect, należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to have, czyli have lub has, następnie wspólną dla wszystkich osób formę czasownika to be, czyli been, a potem past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + HAVE/HAS + BEEN + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + have + been + paid + half so far. – Mnie zapłacono połowę jak dotąd.

You + have + been + paid + half so far. – Tobie zapłacono połowę jak dotąd.

He + has + been + paid + half so far. – Jemu zapłacono połowę jak dotąd.

She + has + been + paid + half so far. – Jej zapłacono połowę jak dotąd.

It + has + been + paid + half so far. – To zostało zapłacone w połowie.

We + have + been + paid + half so far. – Nam zapłacono połowę jak dotąd.

You + have + been + paid + half so far. – Wam zapłacono połowę jak dotąd.

They + have + been + paid + half so far. – Im zapłacono połowę jak dotąd.

Tworzenie przeczenia lub pytania

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Perfect, wystarczy:

1. w przeczeniu dodać do formy have lub has słowo przeczące not, oraz pozostawić been w pozycji wyjściowej, czyli:

 • I have not been paid half so far. – Nie zapłacono mi połowy jak dotąd.
 • They have not been paid half so far. – Im nie zapłacono połowy jak dotąd.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem have/has z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • Has he been paid half so far? – Czy jemu zapłacono połowę jak dotąd?
 • Have you been paid half so far? – Czy wam zapłacono połowę jak dotąd?

Strona bierna – Odpowiadanie na pytania

Na pytania rozpoczynające się od have lub has odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Has he been paid half so far?Yes, he has./ No, he hasn’t.

Have you been paid half so far?Yes, we have./ No, we haven’t.

Czas Future Simple – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Future Simple, należy po podmiocie umieścić will be, we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, a następnie past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + WILL BE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + will + be + paid + next week. – Mi zapłacą w przyszłym tygodniu.

You + will + be + paid + next week. – Tobie zapłacą w przyszłym tygodniu.

He + will + be + paid + next week. – Jemu zapłacą w przyszłym tygodniu.

She + will + be + paid + next week. – Jej zapłacą w przyszłym tygodniu.

It + will + be + paid + next week. – To będzie zapłacone w przyszłym tygodniu.

We + will + be + paid + next week. – Nam zapłacą w przyszłym tygodniu.

You + will + be + paid + next week. – Wam zapłacą w przyszłym tygodniu.

They + will + be + paid + next week. – Im zapłacą w przyszłym tygodniu.

Tworzenie zdania przeczącego lub pytającego

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Future Simple, wystarczy:

1. w przeczeniu po will dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • I will not be paid next week. – Nie zapłacą mi w przyszłym tygodniu.
 • They will not be paid next week. – Im nie zapłacą w przyszłym tygodniu.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem will z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • Will he be paid next week? – Czy jemu zapłacą w przyszłym tygodniu?
 • Will you be paid next week? – Czy wam zapłacą w przyszłym tygodniu?

Odpowiadanie

Na pytania rozpoczynające się od czasownika will odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Will he be paid next week?Yes, he will./ No, he won’t.

Will you be paid next week?Yes, we will./ No, we won’t.

strona bierna występuje, strony czynnej, zastosowanie strony biernej, it can be done
Strona bierna, strony czynnej, wykonawca czynności, zastosowanie strony biernej, active voice
Strona bierna, active voice, czasownika głównego, it can be done

Czas Present Continuous – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie Present Continuous, należy po podmiocie umieścić odpowiednią formę czasownika to be, czyli am, is lub are, potem formę being (jedną dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej), a następnie past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + AM/IS/ARE + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + am + being + paid + just now. – Ja mam płacone właśnie teraz.

You + are + being + paid + just now. – Ty masz płacone właśnie teraz.

He + is + being + paid + just now. – On ma płacone właśnie teraz.

She + is + being + paid + just now. – Ona ma płacone właśnie teraz.

It + is + being + paid + just now. – To jest płacone właśnie teraz.

We + are + being + paid + just now. – My mamy płacone właśnie teraz.

You + are + being + paid + just now. – Wy macie płacone właśnie teraz.

They + are + being + paid + just now. – Oni mają płacone właśnie teraz.

Strona bierna – tworzenie przeczenia lub pytania

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej w czasie Present Continuous, wystarczy:

1. w przeczeniu do formy czasownika „być” (am, is lub are) dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • I am not being paid just now. – Nie płacą mi właśnie teraz.
 • They are not being paid just now. – Im nie płacą właśnie teraz.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem formę czasownika być, czyli am, is lub are z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • Is he being paid just now? – Czy jemu płacą właśnie teraz?
 • Are you being paid just now? – Czy wam płacą właśnie teraz?

Odpowiedź na pytanie

Na pytania rozpoczynające się od czasownika „być” – to be (am, is, are) odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Is he being paid just now?Yes, he is./ No, he isn’t.

Are you being paid just now?Yes, we are./ No, we aren’t.

Czasowniki modalne – tworzenie strony biernej

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej z wykorzystaniem czasownika modalnego, należy po podmiocie umieścić wybrany czasownik modalny (np. can, must, should, may, itd.), następnie użyć czasownika be w formie bezokolicznika (bez to), a następnie past participle, czyli czasownik w III formie lub z końcówką -ed, np.:

PODMIOT (osoba) + MODALNY czasownik + ORZECZENIE (czasownik właściwy w III formie lub z -ed) + DOPEŁNIENIE (reszta zdania).

I + can + be + paid + in cash. – Ja mogę mieć płacone gotówką.

You + can + be + paid + in cash. – Ty możesz mieć płacone gotówką.

He + can + be + paid + in cash. – On może mieć płacone gotówką.

She + can + be + paid + in cash. – Ona może mieć płacone gotówką.

It + can + be + paid + in cash. – To może być płacone gotówką.

We + can + be + paid + in cash. – My możemy mieć płacone gotówką.

You + can  + be + paid + in cash. – Wy możecie mieć płacone gotówką.

They + are + be + paid + in cash. – Oni mogą mieć płacone gotówką.

Tworzenie przeczenia lub pytania z czasownikiem modalnym

Aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w stronie biernej z czasownikiem modalnym, wystarczy:

1. w przeczeniu do formy czasownika modalnego dodać słowo przeczące not, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • I can not be paid in cash. – Ja nie mogę mieć płacone gotówką.
 • They can not be paid in cash. – Oni nie mogą mieć płacone gotówką.

2. w pytaniu zastosować inwersję, czyli zamienić miejscem czasownik modalny z podmiotem, a resztę pozostawić bez zmian, czyli:

 • Can he be paid in cash? – Czy on może mieć płacone gotówką?
 • Can you be paid in cash? – Czy wy możecie mieć płacone gotówką?

Odpowiadanie

Na pytania rozpoczynające się od czasownika modalnego odpowiadamy krótko, twierdząco lub przecząco, np.:

Can he be paid in cash?Yes, he can./ No, he can’t.

Can you be paid in cash?Yes, we can./ No, we can’t.

Strona bierna – zastosowanie

Stronę bierną, czyli passive voice, stosuje się w języku angielskim przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. strona bierna zostanie użyta, gdy interesuje nas wykonanie czynności, a nie jej wykonawca, czy pomijamy wykonawcę czynności, np.:

 • The report has been submitted. – Raport został złożony.
 • They have been transferred abraod. – Przeniesiono ich za granicę.

2. strona bierna jest używana, gdy sprawca danej czynności jest nieznany, np.:

 • My car has been stolen from a car park. – Mój samochód został skradziony z parkingu.
 • We have been robbed last night. – Zostaliśmy obrabowani zeszłej nocy.

3. strona bierna jest używana, gdy wykonawca czynności jest nieokreślony, np.:

 • A new supermarket is being built in the city center. – W centrum miasta budują nowy supermarket.
 • Coffee is grown in Brazil. – Kawę uprawia się w Brazylii.

4. strona bierna jest używana w oficjalnych ogłoszeniach, komunikatach i instrukcjach, np.:

 • Hand luggage should be stored in overhead compartments. – Bagaż podręczny powinien być przechowywany w schowkach.
 • No children can be left unattended in the park. – Dzieci nie mogą być pozostawiane bez opieki w parku.

5. strona bierna może zostać użyta, gdy interesuje nas wykonawca danej czynności i chcemy go podkreślić lub wyeksponować, np.:

 • The Sunflowers were painted by* Van Gogh. – Słoneczniki zostały namalowane przez Van Goga.
 • The meting will be conducted by our senior manager, Mrs Japp. – Spotkanie poprowadzi nasz starszy kierownik, Pani Japp.
 • The new book will be written by the author and his son. – Nowa książka zostanie napisana przez autora i jego syna.
 • Dinner will be cooked by a famous chef. – Obiad zostanie ugotowany przez słynnego szefa kuchni.

*by określa wykonawcę czynności, natomiast with wskazuje instrument (narzędzie), np.:

 • The robber was caught by a passer-by. – Rabuś został schwytany przez przechodnia.
 • The money box has been opened with a screwdriver. – Skarbonka została otwarta śrubokrętem.

6. strona bierna jest używana w zdaniach typu „mówi się” czy „ogłoszono”, np.:

 • It is said that the government will raise taxes. – Mówi się, że rząd podniesie podatki.
 • It has been announced that the CEO has resigned. – Ogłoszono, że prezes firmy zrezygnował.

Strona bierna – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. I ……………. (inform) by the doctor about all the possible side effects of this new drug.
 2. Your job application …………… (accept) and you will start work next month.
 3. This block of flats ………………. (convert) into an office building right now.
 4. As far as I know, the report needs to …………….. (do) immediately.
 5. Hundreds of vege burgers …………… (sell) every day in our fast food restaurant.
 6. …….. his first book ………………… (publish) as a paperback in 1986 ?
 7. I’m afraid that we …………… (not introduce) yet. My name is Burt Flint.
 8. ……….. this smartphone model …………….. (sell) in Europe too or only in America?
 9. This piece of information ………. (not make) public and only a few people are aware of it now.
 10. …. the patients ………… (transfer) to the new hospital wing at the moment?

Klucz

 1. have been informed
 2. has been accepted
 3. is being converted
 4. be done
 5. are sold
 6. Was … published
 7. have not been introduced
 8. Is … sold
 9. has not been made
 10. Are … being transferred
chatsimple