Czasownik być (to be) – angielski od podstaw

cover

Czasownik to be (być)

Czasownik to be (być) w języku angielskim odmienia się przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. W czasie teraźniejszym Present Simple czasownik to be posiada trzy różne formy: am, is, are, w zależności od osoby i liczby, a w przeszłym Past Simple występuje w dwóch wariantach: was lub were.

Czasownik „być” sam sobą tworzy zdania pytające, poprzez inwersję, czyli przestawienie podmiotu z orzeczeniem, jak również przeczenia, w których do odpowiedniej formy czasownika to be wystarczy dodać tylko słowo przeczące not.

they are not, is he, it is not, she is not
is he is not, who is she, how are you, she is beautiful

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Czasownik to be (być) – odmiana, czas teraźniejszy

Zdania twierdzące

Czasownik być (to be) w czasie Present Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada trzy różne formy am, is lub are.

Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym – liczba pojedyncza:

 • I am busy today. – Ja jestem zajęta/zajęty dzisiaj.
 • You are busy today. – Ty jesteś zajęty/zajęta dzisiaj.
 • He is busy today. – On jest zajęty dzisiaj.
 • She is busy today. – Ona jest zajęta dzisiaj.
 • It is busy today. – Ono jest zajęte dzisiaj.

Odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym – liczba mnoga:

 • We are busy today. – My jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj.
 • You are busy today. – Wy jesteście zajęci/zajęte dzisiaj.
 • They are busy today. – Oni są zajęci dzisiaj./ One są zajęte dzisiaj.

Przeczenia

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Present Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy am, is, are i otrzymujemy am not, is not, are not, jak poniżej.

Liczba pojedyncza:

 • I am not busy today. – Ja nie jestem zajęty/zajęta dzisiaj.
 • You are not busy today. – Ty nie jesteś zajęty/zajęta dzisiaj.
 • He is not busy today. – On nie jest zajęty dzisiaj.
 • She is not busy today. – Ona nie jest zajęta dzisiaj.
 • It is not busy today. – Ono nie jest zajęte dzisiaj.

Liczba mnoga:

 • We are not busy today. – My nie jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj.
 • You are not busy today. – Wy nie jesteście zajęci/zajęte dzisiaj.
 • They are not busy today. – Oni nie są zajęci dzisiaj./ One nie są zajęte dzisiaj.

zdania pytające

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Present Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (am, is, are).

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I am busy today. → Am I busy today? – Czy ja jestem zajęty/zajęta dzisiaj?
 • You are busy today. → Are you busy today? – Czy ty jesteś zajęty/zajęta dzisiaj?
 • He is busy today. → Is he busy today? – Czy on jest zajęty dzisiaj?
 • She is busy today. → Is she busy today? – Czy ona jest zajęta dzisiaj?
 • It is busy today. → Is it busy today? – Czy ono jest zajęte dzisiaj?

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We are busy today. → Are we busy today? – Czy my jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj?
 • You are busy today. → Are you busy today? – Czy wy jesteście zajęci/zajęte dzisiaj?
 • They are busy today. → Are they busy today? – Czy oni są zajęci dzisiaj?/ Czy one są zajęte dzisiaj?

Odpowiedzi

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • Am I busy today?Yes, I am. / No, I am not.
 • Are you busy today?Yes, you are. / No, you are not.
 • Is he busy today?Yes, he is./ No, he is not.
 • Is she busy today?Yes, she is./ No, she is not.
 • Is it busy today?Yes, it is. / No, it is not.

Liczba mnoga:

 • Are we busy today?Yes, we are. / No, we are not.
 • Are you busy today?Yes, you are. / No, you are not.
 • Are they busy today?Yes, they are. / No, they are not.

Czasownik to be (być) – formy skrócone

Formy czasownika być (am, is, are), zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących (am not, is not, are not) mogą mieć także warianty skrócone.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

I amI’m lub I’m not

You areYou’re lub You aren’t

He isHe’s lub He isn’t

She isShe’s lub She isn’t

It isIt’s lub It isn’t

Czasownik to be – liczba mnoga:

We areWe’re lub We aren’t

You areYou’re lub You aren’t

They areThey’re lub They aren’t

to be, is he is not, who are they are happy, am not
to be, you are not are happy, she is happy, am not
to be, are happy, where are you, what is this

Czasownik to be (być) – odmiana, czas przeszły

Zdania twierdzące

Czasownik być (to be) w czasie Past Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada dwie różne formy was lub were.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym – liczba pojedyncza:

 • I was busy yesterday. – Ja byłam/byłem zajęta/zajęty wczoraj.
 • You were busy yesterday. – Ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.
 • He was busy yesterday. – On był zajęty wczoraj.
 • She was busy yesterday. – Ona była zajęta wczoraj.
 • It was busy yesterday. – Ono było zajęte wczoraj.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym – liczba mnoga:

 • We were busy yesterday. – My byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.
 • You were busy yesterday. – Wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.
 • They were busy yesterday. – Oni byli zajęci wczoraj./ One były zajęte wczoraj.

Przeczenia w czasie przeszłym

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Past Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy was, were i otrzymujemy was not, were not, jak poniżej.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I was not busy yesterday. – Ja nie byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj.
 • You were not busy yesterday. – Ty nie byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.
 • He was not busy yesterday. – On nie był zajęty wczoraj.
 • She was not busy yesterday. – Ona nie była zajęta wczoraj.
 • It was not busy yesterday. – Ono nie było zajęte wczoraj.

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We are not busy yesterday. – My nie byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.
 • You are not busy yesterday. – Wy nie byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.
 • They are not busy yesterday. – Oni nie byli zajęci wczoraj./ One nie były zajęte wczoraj.

Czasownik to be (być) – pytania w past simple

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Past Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (was, were).

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

 • I was busy yesterday. → Was I busy yesterday? – Czy ja byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj?
 • You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj?
 • He was busy yesterday. → Was he busy yesterday? – Czy on był zajęty wczoraj?
 • She was busy yesterday. → Was she busy yesterday? – Czy ona była zajęta wczoraj?
 • It was busy yesterday. → Was it busy yesterday? – Czy ono było zajęte wczoraj?

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • We were busy yesterday. → Were we busy yesterday? – Czy my byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj?
 • You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj?
 • They were busy yesterday. → Were they busy yesterday? – Czy oni byli zajęci wczoraj?/ Czy one były zajęte wczoraj?

Odpowiedź

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

Czasownik to be – liczba pojedyncza

 • Was I busy yesterday?Yes, I was. / No, I was not.
 • Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.
 • Was he busy yesterday?Yes, he was./ No, he was not.
 • Was she busy yesterday?Yes, she was./ No, she was not.
 • Was it busy yesterday?Yes, it was. / No, it was not.

Czasownik to be – liczba mnoga:

 • Were we busy yesterday?Yes, we were. / No, we were not.
 • Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.
 • Were they busy yesterday?Yes, they were. / No, they were not.

Czasownik to be (być) w czasie przeszłym – formy skrócone

Formy czasownika być (was, were), w zdaniach przeczących (was not, were not), mogą mieć także warianty skrócone.

Czasownik to be – liczba pojedyncza:

I was notI wasn’t

You were notYou weren’t

He was notHe wasn’t

She was notShe wasn’t

It was notIt wasn’t

Czasownik to be – liczba mnoga:

We were notWe weren’t

You were notYou weren’t

They were notThey weren’t

Czasownik to be (Być) – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. Who ……….. (be) you and what do you do for a living?
 2. Melinda, you ………. (not be) serious about moving to Warsaw, are you?
 3. Where ……… (be) they now? In Washington or in New York?
 4. ………. (be) she a well known writer or a poet? Do you know?
 5. Why ………. (be) he here today? I have no clue, sorry.
 6. Actually, I ……… (not be) Canadian, I’m Australian but I live in London.
 7. Karen ……….. (not be) interested in politics at all.
 8. Luck …………. (not be) keen on playing football, he prefers cycling.
 9. ……… (be) they absent from school yesterday?
 10. I …….. (be) a very good swimmer in the past but I no loger train.

Klucz:

 1. are
 2. are not/ aren’t
 3. are
 4. Is
 5. is
 6. am not
 7. is not/ isn’t
 8. is not/ isn’t
 9. Were
 10. was
chatsimple