Czasownik być (to be) – angielski od podstaw

cover

Czasownik to be (być) w języku angielskim odmienia się przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. W czasie teraźniejszym Present Simple to be posiada trzy różne formy: am, is, are, w zależności od osoby i liczby, a w przeszłym Past Simple występuje w dwóch wariantach: was lub were.

Czasownik „być” sam sobą tworzy zdania pytające, poprzez inwersję, czyli przestawienie podmiotu z orzeczeniem, jak również przeczenia, w których do odpowiedniej formy czasownika to be wystarczy dodać tylko słowo przeczące not.

Czasownik to be (być) – odmiana, czas teraźniejszy

Zdania twierdzące

Czasownik być (to be) w czasie Present Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada trzy różne formy am, is lub are. W zdaniu twierdzącym więc otrzymamy:

– liczba pojedyncza:

I am busy today. – Ja jestem zajęta/zajęty dzisiaj.

You are busy today. – Ty jesteś zajęty/zajęta dzisiaj.

He is busy today. – On jest zajęty dzisiaj.

She is busy today. – Ona jest zajęta dzisiaj.

It is busy today. – Ono jest zajęte dzisiaj.

– liczba mnoga:

We are busy today. – My jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj.

You are busy today. – Wy jesteście zajęci/zajęte dzisiaj.

They are busy today. – Oni są zajęci dzisiaj./ One są zajęte dzisiaj.

przeczenia

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Present Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy am, is, are i otrzymujemy am not, is not, are not, jak poniżej:

– liczba pojedyncza:

I am not busy today. – Ja nie jestem zajęty/zajęta dzisiaj.

You are not busy today. – Ty nie jesteś zajęty/zajęta dzisiaj.

He is not busy today. – On nie jest zajęty dzisiaj.

She is not busy today. – Ona nie jest zajęta dzisiaj.

It is not busy today. – Ono nie jest zajęte dzisiaj.

– liczba mnoga:

We are not busy today. – My nie jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj.

You are not busy today. – Wy nie jesteście zajęci/zajęte dzisiaj.

They are not busy today. – Oni nie są zajęci dzisiaj./ One nie są zajęte dzisiaj.

zdania pytające

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Present Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (am, is, are):

– liczba pojedyncza:

I am busy today. → Am I busy today? – Czy ja jestem zajęty/zajęta dzisiaj?

You are busy today. → Are you busy today? – Czy ty jesteś zajęty/zajęta dzisiaj?

He is busy today. → Is he busy today? – Czy on jest zajęty dzisiaj?

She is busy today. → Is she busy today? – Czy ona jest zajęta dzisiaj?

It is busy today. → Is it busy today? – Czy ono jest zajęte dzisiaj?

– liczba mnoga:

We are busy today. → Are we busy today? – Czy my jesteśmy zajęci/zajęte dzisiaj?

You are busy today. → Are you busy today? – Czy wy jesteście zajęci/zajęte dzisiaj?

They are busy today. → Are they busy today? – Czy oni są zajęci dzisiaj?/ Czy one są zajęte dzisiaj?

Odpowiedzi

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

– liczba pojedyncza:

Am I busy today?Yes, I am. / No, I am not.

Are you busy today?Yes, you are. / No, you are not.

Is he busy today?Yes, he is./ No, he is not.

Is she busy today?Yes, she is./ No, she is not.

Is it busy today?Yes, it is. / No, it is not.

– liczba mnoga:

Are we busy today?Yes, we are. / No, we are not.

Are you busy today?Yes, you are. / No, you are not.

Are they busy today?Yes, they are. / No, they are not.

Czasownik to be (być) – formy skrócone

Formy czasownika być (am, is, are), zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących (am not, is not, are not) mogą mieć także warianty skrócone, czyli:

– liczba pojedyncza:

I amI’m lub I’m not

You areYou’re lub You aren’t

He isHe’s lub He isn’t

She isShe’s lub She isn’t

It isIt’s lub It isn’t

– liczba mnoga:

We areWe’re lub We aren’t

You areYou’re lub You aren’t

They areThey’re lub They aren’t

Czasownik to be (być) – odmiana, czas przeszły

Zdania twierdzące

Czasownik być (to be) w czasie Past Simple odmienia się przez poszczególne osoby (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i w zależności od liczby pojedynczej lub mnogiej posiada dwie różne formy was lub were, czyli w zdaniu twierdzącym otrzymamy:

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. – Ja byłam/byłem zajęta/zajęty wczoraj.

You were busy yesterday. – Ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was busy yesterday. – On był zajęty wczoraj.

She was busy yesterday. – Ona była zajęta wczoraj.

It was busy yesterday. – Ono było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We were busy yesterday. – My byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You were busy yesterday. – Wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They were busy yesterday. – Oni byli zajęci wczoraj./ One były zajęte wczoraj.

przeczenia w czasie przeszłym

Zdania przeczące z czasownikiem być (to be) w Past Simple tworzymy poprzez dodanie przeczenia not do określonej formy was, were i otrzymujemy was not, were not, jak poniżej:

– liczba pojedyncza:

I was not busy yesterday. – Ja nie byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj.

You were not busy yesterday. – Ty nie byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj.

He was not busy yesterday. – On nie był zajęty wczoraj.

She was not busy yesterday. – Ona nie była zajęta wczoraj.

It was not busy yesterday. – Ono nie było zajęte wczoraj.

– liczba mnoga:

We are not busy yesterday. – My nie byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj.

You are not busy yesterday. – Wy nie byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj.

They are not busy yesterday. – Oni nie byli zajęci wczoraj./ One nie były zajęte wczoraj.

Czasownik to be (być) – pytania w past simple

Jeśli chodzi o tworzenie pytań z czasownikiem to be (być) w Past Simple, to wystarczy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, czyli zamienić miejscem osobę (ja – I, ty – you, on – he, ona – she, ono – it, my – we, wy – you, oni/one – they) i formę czasownika (was, were):

– liczba pojedyncza:

I was busy yesterday. → Was I busy yesterday? – Czy ja byłem/byłam zajęty/zajęta wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy ty byłeś/byłaś zajęty/zajęta wczoraj?

He was busy yesterday. → Was he busy yesterday? – Czy on był zajęty wczoraj?

She was busy yesterday. → Was she busy yesterday? – Czy ona była zajęta wczoraj?

It was busy yesterday. → Was it busy yesterday? – Czy ono było zajęte wczoraj?

– liczba mnoga:

We were busy yesterday. → Were we busy yesterday? – Czy my byliśmy/byłyśmy zajęci/zajęte wczoraj?

You were busy yesterday. → Were you busy yesterday? – Czy wy byliście/byłyście zajęci/zajęte wczoraj?

They were busy yesterday. → Were they busy yesterday? – Czy oni byli zajęci wczoraj?/ Czy one były zajęte wczoraj?

Odpowiedź

Udzielając krótkiej odpowiedzi, tak – yes lub nie – no, wystarczy powiedzieć:

– liczba pojedyncza:

Was I busy yesterday?Yes, I was. / No, I was not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Was he busy yesterday?Yes, he was./ No, he was not.

Was she busy yesterday?Yes, she was./ No, she was not.

Was it busy yesterday?Yes, it was. / No, it was not.

– liczba mnoga:

Were we busy yesterday?Yes, we were. / No, we were not.

Were you busy yesterday?Yes, you were. / No, you were not.

Were they busy yesterday?Yes, they were. / No, they were not.

Czasownik to be (być) w czasie przeszłym – formy skrócone

Formy czasownika być (was, were), w zdaniach przeczących (was not, were not), mogą mieć także warianty skrócone, czyli:

– liczba pojedyncza:

I was notI wasn’t

You were notYou weren’t

He was notHe wasn’t

She was notShe wasn’t

It was notIt wasn’t

– liczba mnoga:

We were notWe weren’t

You were notYou weren’t

They were notThey weren’t