Wyrażenie as if – angielski od podstaw

cover

Wyrażenie as if, czyli jakby, jest często używane w języku angielskim i spełnia funkcję porównania. Najczęściej występuje w konfiguracji z czasem Past Simple oraz Past Perfect.

As if – z czasem Past Simple

Jeżeli chcemy odnieść się do sytuacji obecnej, to wyrażenie as if połączymy z czasem Past Simple, np.:

  • He behaves as if he was a child. – On się zachowuje tak, jakby był dzieckiem.
  • She speaks as if she knew all the tricks of the trade. – Ona mówi tak, jakby znała wszystkie sekrety zawodowe.

As if – z czasem Past Perfect

Jeżeli chcemy odnieść się do sytuacji z przeszłości, to as if połączymy z czasem Past Perfect, np.:

  • You sound as if you had heard that before. – Brzmisz tak, jakbyś to wcześniej słyszał.
  • They play as if they had already won the match. – Oni grają tak, jakby już wygrali mecz.
chatsimple