Wyrażenie have got – angielski od podstaw

cover

Wyrażenie have got

Have got, czyli „mieć, posiadać”, jest angielskim wyrażeniem czasownikowym określającym posiadanie. Składa się ono z dwóch elementów, które stanowią jedną spójną całość.

Wyrażenie have got jest bardzo często używane w mowie oraz w piśmie, w różnych sytuacjach, zarówno tych bardziej, jak i mniej oficjalnych.

Have got – budowa zdania twierdzącego

Aby utworzyć zdanie twierdzące z wyrażeniem have got w czasie Present Simple, wystarczy użyć właściwej formy have w zależności od osoby i liczby, tj. have lub has (tylko w III osobie l. poj. czyli he/she/it), a drugi element got pozostawić bez zmian, czyli:

OSOBA + HAVE/HAS  + GOT + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + have + got + a new computer. – Ja mam nowy komputer.

You + have + got + a new computer. – Ty masz nowy komputer.

He + has + got + a new computer. – On ma nowy komputer.

She + has + got + a new computer. – Ona ma nowy komputer.

It + has + got + a new computer. – Ono ma nowy komputer.

Liczba mnoga

We + have + got + a new computer. – My mamy nowy komputer.

You + have + got + a new computer. – Wy macie nowy komputer.

They + have + got + a new computer. – Oni/One mają nowy komputer.

Zdanie przeczące z wyrażeniem have got

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have got w czasie Present Simple, wystarczy użyć właściwej formy have w zależności od osoby i liczby, tj. have lub has (tylko w III osobie l. poj.), dodać następnie słowo przeczące not, natomiast got pozostawić bez zmian, czyli:

OSOBA + HAVE/HAS +NOT + GOT + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + have + not + got + a new computer. – Ja nie mam nowego komputera.

You + have + not + got + a new computer. – Ty nie masz nowego komputera.

He + has + not + got + a new computer. – On nie ma nowego komputera.

She + has + not + got + a new computer. – Ona nie ma nowego komputera.

It + has + not + got + a new computer. – Ono nie ma nowego komputera.

Liczba mnoga

We + have + not + got + a new computer. – My nie mamy nowego komputera.

You + have + not + got + a new computer. – Wy nie macie nowego komputera.

They + have + not + got  + a new computer. – Oni/One nie mają nowego komputera.

Warianty skrócone

Formy przeczące have not got oraz has not got można skrócić do: haven’t got i hasn’t got:

I/You have not got a new computer. → I/You haven’t got a new computer.

He/She/It has not got a new computer. → He/She/It hasn’t got a new computer.

We/You/They have not got a new computer. → We/You/They haven’t got a new computer.

Wyrażenie have got – zdanie pytające

Aby utworzyć zdanie pytające z wyrażeniem have got w czasie Present Simple, wystarczy zamienić miejscem osobę z odpowiednią formą have, tj. have lub has (tylko dla he/she/it), zaś got umieścić za podmiotem, a przed resztą zdania, czyli:

HAVE/HAS + OSOBA +GOT + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

Have + I + got + a new computer? – Czy ja mam nowy komputer?

Have + you + got + a new computer? – Czy ty masz nowy komputer?

Has + he + got + a new computer? – Czy on ma nowy komputer?

Has + she + got + a new computer? – Czy ona ma nowy komputer?

Has + it + got + a new computer? – Czy ono ma nowy komputer?

Liczba mnoga

Have + we + got + a new computer? – Czy my mamy nowy komputer?

Have + you + got + a new computer? – Czy wy macie nowy komputer?

Have + they + got  + a new computer? – Czy oni/one mają nowy komputer?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od have/has można udzielić krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących, ale wtedy stosujemy samo have lub has – nie używamy już got, czyli:

Have I got a new computer?Yes, I have./ No, I haven’t.

Has he/she/it got a new computer?Yes, he/she/it has./ No, he/she/it hasn’t.

Have we/you/they got a new computer?Yes, we/you/they have./ No, we/you/they haven’t.

Have got – zastosowanie

Wyrażenie have got stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania posiadania, przede wszystkim rzeczy materialnych*, czyli takich, które „można kupić lub sprzedać”, np:

 • I have got a sports car. – Ja mam/posiadam sportowy samochód.
 • Tom has got a big flat in the city center. – Tomasz ma/posiada duże mieszkanie w centrum miasta.
 • The Scotts have got two houses: a small one in the mountains and a big one at the seaside. – Państwo Scott mają/posiadają dwa domy: mały w górach i duży nad morzem.

*Zazwyczaj do rzeczowników niematerialnych stosuje się sam czasownik have, np.:

 • I have a big family abroad. – Mam dużą rodzinę za granicą.
 • Sandra has a flair for cooking. – Sandra ma talent do gotowania.
 • The kids have a lot of friends in the neighbourhood. – Dzieci mają dużo przyjaciół w sąsiedztwie.

2. do opisu wyglądu zewnętrznego lub charakterystyki postaci, np.:

 • I have got long fair hair. – Mam długie, jasne włosy.
 • The man has got a beard. – Mężczyzna ma brodę.
 • The woman has got full lips. – Kobieta ma pełne usta.
 • They have got blue eyes. – Oni mają niebieskie oczy.

3. do opisywania symptomów i chorób, np.:

 • I have got a terrible headache. – Mam okropny ból głowy.
 • The child has got a high fever. – Dziecko ma wysoką gorączkę.
 • We have got the flu. – Mamy grypę.
 • They have got a cold. – Oni są przeziębieni.

4. w American English wyrażenie have got/has got jest używane zarówno do rzeczy materialnych, jak i niematerialnych, np.:

 • I have got a husband and two children. – Mam męża i dwoje dzieci.
 • You have got a beautiful rose garden. – Masz piękny ogród różany.
 • Sally has got a lot of work today. – Sally ma dzisiaj dużo pracy.
 • The kid has got plenty of toys. – Dziecko ma mnóstwo zabawek.
 • Have you got any brothers or sisters? – Masz jakieś rodzeństwo?

Have got – pozostałe czasy

Wyrażenie have/has got stosuje się przeważnie w odniesieniu do teraźniejszości, czyli głównie w Present Simple. Natomiast w pozostałych czasach (prostych i ciągłych) używa się zamiennie czasownika have we właściwej formie, np.:

czas Present Continuous:

 • Betty is having a business meeting now. – Beata ma teraz spotkanie biznesowe.
 • We are having an appointment with dr. Ashley today. – Dzisiaj mamy wizytę u dr Ashley.

czas Present Perfect:

 • I have had a lovely evening, thank you. – Miałam cudowny wieczór, dziękuję.
 • Andy has had an awful car crash. – Andrzej miał paskudny wypadek samochodowy.

czas Past Continuous:

 • I was having guests for dinner when the phone rang. – Miałam gości na obiedzie, kiedy zadzwonił telefon.
 • They were having a lot of fun last weekend. – Oni się świetnie bawili w zeszły weekend.

czas Future Simple:

 • I will have some spare time for you tomorrow. – Jutro będę miała dla ciebie trochę wolnego czasu.
 • It will have a huge impact on my life. – To będzie miało ogromny wpływ na moje życie.
chatsimple