Zaimki angielskie – angielski od podstaw

cover

Zaimki angielskie, czyli English pronouns, to samodzielne części mowy, których główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu oraz wskazywanie na osoby, przedmioty i ich właściwości.

English Pronouns – podział

Zaimki angielskie (English pronouns) w języku angielskim możemy podzielić na następujące kategorie:

1. zaimki osobowe

Zazwyczaj występują w formie podmiotu lub dopełnienia, czyli:

– w formie podmiotu

Odpowiadają na pytanie kto/co?: liczba pojedyncza – I – ja, you – ty, he – on, she – ona, it – ono, liczba mnoga – we – my, you – wy, they – oni/one, np.:

 • I like vegetarian food but you don’t. – Ja lubię żywność wegetariańską, a ty nie.
 • He is keen on football but she isn’t. – On przepada za piłką nożną, a ona nie.
 • We often go jogging but they don’t. – My często chodzimy pobiegać, a oni nie.
– w formie dopełnienia

Odpowiadają na pytanie kogo/czego?: me – mnie/mi/mną, you – ciebie/tobą, him – jego/go/jemu/nim, her – jej/ją/nią, it – je/jego/jemu, us – nam/nas/nami, you – was/wam/wami, them – ich/im/nimi, np.:

 • I know you and you knows me. – Ja znam ciebie, a ty znasz mnie.
 • He loves her but she hates him. – On ją kocha, a ona go nienawidzi.
 • We usually visit them but they never come to us. – My zazwyczaj ich odwiedzamy, a oni nigdy nie przychodzą do nas.

2. zaimki dzierżawcze

W języku angielskim zaimki dzierżawcze określają posiadanie czy przynależność czegoś lub kogoś do danej osoby, czyli odpowiadają na pytanie czyje?; wyróżniamy w tej kategorii:

– zaimki dzierżawcze

To zaimki dzierżawcze samodzielnie występujące w zdaniu, czyli mine – moje, yours – twoje, his – jego, hers – jej, ours – nasze, yours – wasze, theirs – ich, np.:

 • It’s mine. – To jest moje.
– określniki dzierżawcze

Rodzajem zaimków dzierżawczych określniki dzierżawcze, które występują zawsze w połączeniu z rzeczownikiem, czyli: my – mój/moje, your – twój/twoje, his – jego, her – jej, its –  jego (od it), our – nasz, your – wasz, their – ich, np.:

 • my company – moja firma, np.: My company offers a lot of benefits. – Moja firma oferuje wiele dodatkowych świadczeń.
 • your friends – twoi/wasi przyjaciele, np.: Your friends are very talkative. – Twoi/Wasi przyjaciele są bardzo rozmowni.
 • her dog – jej pies, np.: Her dog is a real champion. – Jej pies to prawdziwy czempion.
 • his car – jego samochód, np.: His car was very expensive. – Jego samochód był bardzo drogi.
 • its toys – jego (np. dziecka) zabawki, np.: Its toys are made of wood. – Jego zabawki są zrobione z drewna.
 • our house – nasz dom, np.: Our house will be very spacious. – Nasz dom będzie bardzo przestronny.
 • their holidays – ich wakacje, np.: Their holdays were a complete failure. – Ich wakacje były całkowitą porażką.
zaimki angielskie
zaimki angielskie
zaimki angielskie

3. zaimki nieokreślone

W języku angielskim zaimki nieokreślone występują głównie w formie złożeń wyrazowych z some-, any- lub no-.

Some-

– somebody – ktoś, something – coś, somewhere – gdzieś, w zdaniach twierdzących, np.:

 • There is somebody in the house. – Ktoś jest w domu.
 • I need something to clean the table. – Potrzebuję czegoś, żeby sprzątnąć stół.
 • We can sit down somewhere here. – Możemy usiąść gdzieś tutaj.
Any-

– anybody – ktoś/ktokolwiek, anything – coś/cokolwiek, anywhere – gdzieś/gdziekolwiek, w zdaniach przeczących i pytających, np.:

 • I can’t see anybody inside. – Nie widzę nikogo w środku.
 • Can you hear anything? – Słyszysz cokolwiek?
 • They couldn’t find the keys anywhere. – Nie mogli nigdzie znaleźć kluczy.
No-

– nobody – nikt, nothing – nic, nowhere – nigdzie, przy czym przy złożeniach z no- orzeczenie jest twierdzące, np.:

 • Nobody asked about you yesterday. – Nikt wczoraj o ciebie nie pytał.
 • Nothing bad is going to happen. – Nic złego się nie stanie.
 • We have seen him nowhere. – Nigdzie go nie widzieliśmy.

4. zaimki zwrotne lub emfatyczne

Do zaimków zwrotnych (się, siebie, sobie, sobą) lub emfatycznych (sam, samodzielnie) należą: I – myself, you – yourself, he – himself, she – herself, it – itself, we – ourselves, you – yourselves, they – themselves. Przykłady:

 • I have cut myself. – Zacięłam się.
 • Help yourself to the biscuits. – Poczęstuj się herbatnikami.
 • He shot himself cleaning the gun. – Postrzelił się, czyszcząc pistolet.
 • She will tell you everything herself. – Ona ci wszystko sama powie.
 • We have painted the room ourselves. – Sami pomalowaliśmy pokój.
 • They will enjoy themselves. – Oni będą się dobrze bawili.

Zaimki dzierżawcze i inne – ćwiczenia

Uzupełnij zdania, wstawiając właściwy zaimek dzierżawczy lub inny w poprawnej formie:

 1. I am not really sure if you like ………….. (he/him) or not? It’s hard to say.
 2. As far as I know, ………….. (she/her) flat is situated on the second floor.
 3. Which is ………… (theirs/their) house? The one on the left or on the right?
 4. If you asked ……………. (I/me), I would have given you a lift to the railway station.
 5. Have you already met …………. (them/they)? They live next door.
 6. If you support ………… (we/us), you will not be disappointed. Believe me.
 7. Peter, are we taking my car or …………. (yours/your)? Which one?
 8. OMG, …………… (anybody/somebody) has stolen my bike from the driveway!
 9. Uuuppps, I have just cut ………… (mine/myself). It is such a sharp knife.
 10. We are extremely proud of ………. (ourselves/our) elder son Patric who works as a surgeon.

Klucz

 1. him
 2. her
 3. their
 4. me
 5. them
 6. us
 7. yours
 8. somebody
 9. myself
 10. our
chatsimple