Zdania celowe – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim zdania celowe, clauses of purpose, odpowiadają na pytania what for? (po co?), for what purpose? (w jakim celu?).

Są one wprowadzane za pomocą następujących spójników:

 • that – aby
 • so that – tak aby
 • in order that – aby

Zdania celowe – budowa

W angielskich zdaniach celowych (clauses of purpose) po spójniku that, so that, in order that występuje podmiot właściwy, do którego odnosi się konkretna czynność (cel działania), a następnie znajduje się czasownik modalny taki jak can, could, may, might lub should, np.:

 • Phone them today that they may know about our arrival. – Zadzwoń do nich dzisiaj, aby wiedzieli o naszym przyjeździe.
 • Mark brought himself alcohol-free beer in order that he could drive us back home. – Marek przyniósł sobie piwo bezalkoholowe, aby mógł nas odwieźć do domu.
 • I will email my sister so that she should remember about the party. – Wyślę maila mojej siostrze, aby pamiętała o imprezie.

Zdania celowe – zastosowanie

Zdania celowe (clauses of purpose) stosuje się do wyrażania celu, który odnosi się wyłącznie do innej osoby niż podmiot zdania głównego, czyli np.:

 • I have cooked a delicious meatless meal so that my vege guests should enjoy it. – Ugotowałam pyszny bezmięsny posiłek, aby sprawić przyjemność moim wegetariańskim gościom.
 • Philip brought his latest book so that everybody could see it. – Filip przyniósł swoją najnowszą książkę, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć.

Jeżeli natomiast zdanie celowe dotyczy jednej i tej samej osoby, czyli jednego podmiotu, to stosuje się wtedy bezokolicznik celu, czyli infinitive of purpose:

 • I went to the local bakery in order to get some fresh rolls. – Poszedłem do lokalnej piekarni, żeby kupić świeże bułeczki.

Lub:

 • I went to the local bakery to get some fresh rolls. – Poszedłem do lokalnej piekarni, żeby kupić świeże bułeczki.

Czy:

 • Peter ran quickly in order not to miss the bus. – Piotr pobiegł szybko, żeby nie spóźnić się na autobus.
 • Peter ran quickly not to miss the bus. – Piotr pobiegł szybko, żeby nie spóźnić się na autobus.