Zdania czasowe – angielski od podstaw

cover

Zdania czasowe w języku angielskim, czyli time clauses, to stwierdzenia, które odpowiadają na pytania when? (kiedy?), since when? (odkąd?, od kiedy?), how long? (jak długo?).

Są one wprowadzane za pomocą następujących spójników:

 • when – kiedy
 • while – podczas gdy
 • till/until – dopóki
 • by the time – do czasu kiedy
 • after – potem gdy
 • as – kiedy
 • as soon as – jak tylko
 • as long as – tak długo jak
 • since – od
 • before – zanim

Zdania czasowe – budowa

W zależności od zastosowanego spójnika angielskie zdania czasowe, czyli time clauses, wymagają użycia odpowiedniego czasu gramatycznego. I tak :

1. po spójnikach when, before, as soon as, as long as, till, until, by the time w odniesieniu do przyszłości stosujemy czasy teraźniejsze, np.:

czas Present Simple:

 • I will give you a call as soon as I arrive. – Zadzwonię do ciebie, jak tylko przyjadę.
 • Give him my regards when you see him. – Przekaż mu moje ukłony, gdy go zobaczysz.
 • You have to wait till/until Frank finishes the meeting. – Musisz poczekać, aż Franek skończy spotkanie.
 • We will be ready by the time you come to pick us up. – Będziemy gotowi do czasu, gdy przyjedziesz po nas.

czas Present Perfect:

 • The dinner will be ready before you have returned home. – Obiad będzie gotowy, zanim wrócisz do domu.
 • You can go outside after you have done your homework. – Możesz wyjść na zewnątrz po odrobieniu pracy domowej.
 • The flat will be refurbished by the time you have fully recovered. – Mieszkanie będzie odnowione do czasu, gdy w pełni wrócisz do zdrowia.

2. po spójniku when w odniesieniu do przeszłości stosuje się odpowiedni czas przeszły, np.:

czas Past Simple/Past Continuous:

 • When I entered the room, my son was playing on the floor. – Kiedy wszedłem do pokoju, mój syn bawił się na podłodze.
 • We were having a party when the lights went out in the house. – Robiliśmy imprezę, gdy zgasły światła w domu.

3. po spójniku while w odniesieniu do czynności odbywających się równolegle lub jednocześnie w przeszłości używa się czas Past Continuous, np.:

 • While I was chopping onions, my husband was peeling carrots. – Podczas gdy ja siekałam cebule, mój mąż obierał marchewki.
 • We were preparing the barbecue while Ann was setting the table. – Przygotowywaliśmy grill, podczas gdy Ania nakrywała do stołu.

4. ze spójnikami before, after w odniesieniu do przeszłości, zwłaszcza gdy jedna czynność odbyła się przed drugą lub po niej, stosuje się Past Perfect, np.:

 • They had known each other for 5 years before they got married. – Znali się przez 5 lat, zanim się pobrali.
 • They left the house after they had locked all the windows. – Opuścili dom po tym, jak pozamykali wszystkie okna.

5. ze spójnikami when, before, after, until w odniesieniu do planów na przyszłość używa się czasu teraźniejszego, np.:

 • When I grow up, I want to be a famous dancer. – Kiedy dorosnę, chcę być sławnym tancerzem.
 • Before he applies, Tom will check various universities. – Zanim złoży podanie, Tomek sprawdzi różne uniwersytety.
 • Kate is going to work part-time after she graduates. – Kasia zamierza pracować na pół etatu, po tym jak skończy szkołę.
 • I will stay at home until I find an interesting job. – Zostanę w domu, zanim znajdę interesującą pracę.

Zdania czasowe – zastosowanie

Angielskie zdania czasowe (time clauses) wykorzystuje się przede wszystkim do wyrażania zależności czasowych pomiędzy poszczególnymi zdaniami za pomocą odpowiednich spójników. Należy pamiętać o zasadzie, która mówi, że po wymienionych powyżej łącznikach nie stosuje się czasów przyszłych, a jedynie teraźniejsze lub przeszłe, np.:

 • I will help you when I come back home. – Pomogę ci, kiedy wrócę do domu.
 • She had left before the show ended. – Wyszła, zanim widowisko się skończyło.