Jak opisać obrazek po angielsku?

zasady opisu obrazka, in the background, picture shows, in the picture
zasady opisu obrazka, in the background, picture shows, in the picture

Opis obrazka po angielsku jest jednym z zadań rozwijających umiejętność tworzenia spójnej i logicznej wypowiedzi ustnej, które może dotyczyć zarówno ilustracji, jak i zdjęcia. Ten rodzaj ćwiczenia językowego na mówienie często pojawia się w życiu codziennym, jak również stanowi jedno z najbardziej typowych ćwiczeń egzaminacyjnych, w tym także maturalnych. Dlatego też osoby przygotowujące się do części ustnej egzaminu najczęściej zadają nauczycielom następujące pytania: „Jak opisywać obrazek po angielsku na maturze?”, „Jak opisać zdjęcie po angielsku?”, „Jak zacząć opis obrazka po angielsku?” czy też: „Opis obrazka po angielsku: co powinien zawierać i jaki czas zastosować?”.

Postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania dotyczące opisu ilustracji po angielsku, podając niezbędne zwroty do opisu obrazka, jak również odniesiemy się do praktycznej strony tego zagadnienia.

Jakie są główne zasady opisywania ilustracji po angielsku?

Zaczynamy zawsze od informacji ogólnych, tzw. ogółu, a następnie kolejno przechodzimy do informacji bardziej szczegółowych, czyli tzw. szczegółu. Dzięki temu nasz opis będzie spójny i logiczny oraz oparty na konkretnym schemacie, co ułatwi formułowanie wypowiedzi i zachowanie porządku.

Jakie elementy należy zawrzeć w opisie obrazka po angielsku?

W opisie zdjęcia, ilustracji czy obrazka należy przede wszystkim uwzględnić trzy podstawowe elementy: osoby (i przedmioty), sytuację oraz uczucia (emocje). Im więcej informacji uwzględnimy, tym lepiej dla nas. Można pokusić się o doprecyzowanie pory dnia lub roku, jak również podać cechy wyglądu, ubioru czy charakteru, a także spróbować określić uczucia towarzyszące osobom widniejącym na fotografii. Na zakończenie wypowiedzi warto odnieść się także do własnych doświadczeń, które nasuwają się w trakcie dokonywania opisu.

in the picture, in this picture what are they doing, have the impression that
where are they, it seems that the woman is wearing a skirt
she is wearing, it might be, tle in the foreground

Opis obrazka po angielsku – jaki czas zastosować?

Do opisu powinniśmy wykorzystać czasy teraźniejsze, przede wszystkim Present Simple (czyli prosty) do powiedzenia, co widzimy na ilustracji, oraz Present Continuous (czyli ciągły) do wyrażenia czynności, które są wykonywane na obrazku.

Jakich zwrotów i wyrażeń użyć do opisu?

1. Do umiejscowienia osób i przedmiotów można wykorzystać np.:

In the picture I can see… — „Na obrazku widzę…” lub The picure shows/presents… — „Obrazek pokazuje/przedstawia…”

On the left/right there is… — „Po lewej/prawej jest/znajduje się…” lub In the left/right corner I see… — „W lewym/prawym rogu widzę…”

At the top/In the upper part… — „Na górze/W górnej części…” lub At the bottom/In the lower part… — „Na dole/W dolnej części…”

In the middle/center there are… — „Na środku/W centrum są/znajdują się…”

In the foreground/background… — „Z przodu/W tle…”

In the distance we can see… — „W oddali możemy zobaczyć…”

It’s probably… — „To najprawdopodobniej…”

2. Do opisu osób zastosujemy np.:

The man/woman is… (wearing a comfortable tracksuit). — „Mężczyzna/Kobieta… (ma ubrany wygodny dres)”.

He/She/It looks… (happy, sad, excited). — „On/Ona/Ono wygląda na… (szczęśliwego, smutną, podekscytowanego)”.

They seem to… (be having fun). — „Oni wydają się… (dobrze bawić)” lub They may… (be tired). — „Oni mogą… (być zmęczeni)”.

3. Do wyrażania naszych przypuszczeń czy opinii użyjemy np.:

I think/In my opinion… — „Myślę, że/ Moim zdaniem…” lub I’m positive/I believe… — „Jestem pewien/Wierzę, że…”

I have the feeling/impression that… — „W moim odczuciu/Odnoszę wrażenie, że…”

If I were to guess I’d say… — „Gdybym miał/miała zgadywać, to powiedziałbym/powiedziałabym, że…”

It seems to me that… — „Wydaje mi się, że…” lub Perhaps… — „Prawdopodobnie…”

They appear to… (be a bit nervous). — „Oni wyglądają… (na zdenerwowanych)”.

young woman, along with their bikes, has long
direction from the producer, maybe they just want
the woman is, the sky is, it looks like the left side

Opis obrazka po angielsku – przykłady

Przykład nr 1:

The photo shows two people jogging in the park, probably early in the afternoon, because the sun is still shining, but there are not many people walking there at that time of the day. The joggers are wearing comfortable tracksuits and sports shoes, or maybe trainers, and they appear to be enjoying their run together. The park is full of green trees and blooming flowers, so I guess it must be summer. In the background I can see a group of teenagers playing football and having fun, and on the left, on a wooden bench, there is a nice elderly couple sitting and chatting happily. They may be friends having a conversation about their grandchildren. They keep smiling all the time and they seem relaxed.

Przykład nr 2:

In the photograph I can see a family of four (parents and their two children — a boy and a girl) in their house, maybe somewhere in the countryside, sitting together at a round table and enjoying their meal. There are plates full of healthy food, including fish and fresh vegetables, in front of every single person, so I can assume that it’s dinner time. There are also glasses filled with orange juice, judging by the colour of the drink, and a bottle of water, probably for those who prefer sugar-free beverages. Everybody looks cheerful and they all seem to be in a really good mood. If I were to make a guess, I’d definitely say they are a happy family. In my opinion, the photograph has been taken in the evening, because it’s really dark outside.

Sprawdź naszą ofertę: angielski kurs Warszawa

Obrazy znajdujące się w tekście zostały wygenerowane przez AI.

chatsimple