Opinie naszych klientów

cover
KURSY STACJONARNE

„Szkoła językowa Skrivanek bardzo dobrze zrozumiała wyzwania naszej firmy w obszarze szkoleń językowych oraz przygotowała różnorodną i atrakcyjną ofertę odpowiadającą naszym potrzebom. Współpracując z firmą Skrivanek mogliśmy zapewnić szkolenia językowe dla większej liczby pracowników, także pracującym w systemie zmianowym. Wybrane przez nas i zespół szkoły językowej Skrivanek rozwiązania pomogły nam zminimalizować ograniczenia czasowe. Cele dla kursantów były jasne – sami widzą, jakie robią postępy oraz na jakie obszary językowe poświęcić więcej czasu. Pracownicy stają się odpowiedzialni za rozwój swoich kompetencji językowych, co znacząco wpływa na ich motywację. Menedżerowie zaś mają wgląd w obiektywne i rzetelne analizy wyników, testów swoich pracowników i sami mogą oceniać efekty ich nauki”.

Bronisław Reddig – Kierownik Działu Szkoleń Michelin Polska S.A.

kursy dla firm

„Otrzymaliśmy nowoczesne rozwiązania, bardzo dobrze odpowiadające określonemu zapotrzebowaniu. Cel, który założyliśmy został osiągnięty. Obecnie możemy pochwalić się wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrą, profesjonalnie wykonującą swoje obowiązki”.

Jadwiga Szabat – Prezes Zarządu ECOVIS System Rewident

kursy dla firm

„Cel podjęcia szkoleń językowych został osiągnięty – mamy wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, profesjonalnie wykonujących swoje obowiązki. Dzięki podjętym rozwiązaniom i wspólnie dobranej formie szkolenia online wyeliminowaliśmy ryzyko związane z niską frekwencją, brakiem motywacji do nauki wśród pracowników, a także wszelkie trudności logistyczne i organizacyjne, z którymi dotychczas borykaliśmy się przy prowadzeniu projektów szkoleń językowych. Szkolenie dało naszym pracownikom możliwość rozwoju osobistego, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowych umiejętności”.

Sandra Wilczewska – Analityk biznesowy w Wakacje.pl

KURSY STACJONARNE

„Niewątpliwą zaletą realizacji projektu dostarczenia kursów językowych przez Szkołę Skrivanek była wysoka jakość realizowanego projektu od momentu określenia potrzeb, poprzez wybór odpowiednich lektorów, tempa realizacji projektu, a na koniec monitoring efektów i wprowadzanie działań rozwijających współpracę. Stosowany system oceny postępów pozwolił na systematyczną weryfikację wiedzy oraz poziomu zaangażowania w naukę kursów językowych wśród kursantów. Realizowany projekt rozwoju kompetencji z języka angielskiego i niemieckiego we współpracy z firmą Skrivanek przyczynił się do rozwoju naszych pracowników, co pozwoliło nam na podniesienie poziomu komunikacji z Klientem, dostawcami, a także z innymi współpracownikami organizacji MAHLE”.

Katarzyna Pałat – Training Specialist w Grupie MAHLE.