Czasownik modalny can – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny can w języku angielskim ma tylko formę czasu teraźniejszego can oraz przeszłego could, które są jednakowe dla wszystkich osób, niezależnie od liczby pojedynczej czy mnogiej. Oznacza on umiejętność lub możliwość wykonania czynności.

Can – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym can tworzymy według schematu:

OSOBA + CAN + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + can + speak English + very well.

You + can + speak English + very well.

He/She/It + can + speak English + very well.

We/You/They + can + speak English + very well.

Tworzenie zdania przeczącego

Zdanie przeczące z czasownikiem modalnym can tworzymy jak poniżej:

OSOBA + CAN + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + cannot* + speak English + very well.

You + cannot + speak English + very well.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

He/She/It + cannot + speak English + very well.

We/You/They + cannot + speak English + very well.

* forma przecząca czasownika can jest pisana łącznie cannot lub w wersji skróconej can’t:

I cannot dance the waltz. = I can’t dance the waltz.

Tworzenie zdania pytającego

Zdanie pytające z czasownikiem modalnym can tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

CAN + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Can + I + speak English + very well?

Can + you + speak English + very well?

Can + he/she/it + speak English + very well?

Can + we/you/they + speak English + very well?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od can można odpowiedzieć krótko, twierdząco lub przecząco:

Can + I + speak English + very well?Yes, I can./ No, I can’t.

Can + you + speak English + very well?Yes, you can./ No, you can’t.

Can + he/she/it + speak English + very well?Yes, he/she/it can./ No, he/she/it can’t.

Can + we/you/they + speak English + very well?Yes, we/you/they can./ No, we/you/they can’t.

can you help me, what can you, she can, he can
can not, can they, he can, czasowniki modalne
can it, can she can, czasownika modalnego

Can – zastosowanie

Czasownik modalny can stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania umiejętności wykonania czynności, np.:

 • Ann can sing but she can’t dance. – Ania potrafi śpiewać, ale ona nie potrafi tańczyć.

2. do wyrażania możliwości, np.:

 • You can park here. – Możesz zaparkować tutaj.

3. w uprzejmych zwrotach i wyrażeniach, np.:

 • Can I help you? – Czy mogę w czymś pomóc?
 • Can I get you something to drink? – Czy mogę ci przynieść coś do picia?

4. do wyrażania propozycji, np.:

 • I can give you a lift, no problem. – Ja mogę cię podwieźć, nie ma problemu.

5. do wyrażania zakazów, np.:

 • You can’t smoke in here. – Tutaj nie wolno palić.

6. do wyrażania sugestii, np.:

 • You can either stay at home or go with us. – Możesz albo zostać w domu, albo pójść z nami.

7. do wyrażania prawdopodobieństwa, np.:

 • It can be Michael, look! – To może być Michał, patrz!

8. do wyrażania pozwolenia, np.:

 • You can sit down and wait here. – Możesz usiąść i poczekać tutaj.

Can – formy zastępcze

Czasownik modalny can w czasie przeszłym ma jednakową dla wszystkich osób, niezależnie od liczby, formę could, która odnosi się do umiejętności posiadanych w przeszłości, tzn.:

 • I could ride a bike when I was 6. – Potrafiłam jeździć na rowerze w wieku sześciu lat.
 • He could run marathons when he was 22. – Potrafił biegać w maratonach, gdy miał 22 lata.

Natomiast do wyrażania pojedynczych możliwości w przeszłości zamiast can stosuje się wyrażenie be able to do sth – być w stanie coś zrobić, np.:

 • I was able to pay all my debts last year. – Byłem w stanie spłacić wszystkie swoje długi w zeszłym roku.
 • Last season she wasn’t able to take part in the tournament due to a knee injury. – W zeszłym sezonie ona nie była w stanie wziąć udziału w turnieju z powodu urazu kolana.
chatsimple