Inwersja w angielskim – English inversion – angielski od podstaw

cover

Inwersja w angielskim, czyli inversion, oznacza umieszczenie czasownika przed podmiotem. Takie przestawienie podmiotu i orzeczenia stosuje się głównie przy tworzeniu zdań pytających. Istnieją także inne sytuacje, w których całe wyrażenie czasownikowe zostaje przesunięte w inne miejsce w zdaniu. Inwersja w angielskim rządzi się zatem swoimi własnymi prawami.

Inwersja w angielskim – rodzaje

Wyróżnia się następujące rodzaje inwersji w angielskim, czyli inversion:

1. typowa inwersja stosowana w zdaniach pytających, np.:

inwersja z czasownikiem be:

 • czas Present Simple: Are you busy now?
 • czas Past Simple: Where were you yesterday in the afternoon?

inwersja z czasownikiem have:

 • Have you got a minute?
 • Have you ever been to Japan?
 • Has Tom done the shopping yet?

inwersja z operatorami, czyli słowami pomocniczymi typu do/does/did, itd.:

 • Do you order books online?
 • Does Agnes take a bus to school every day?
 • Did they enjoy the party last weekend?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

inwersja z czasownikami modalnymi, np.:

 • Can you hurry up?
 • Should we book a table in advance?
 • May I leave now?

inwersja z question tags, czyli pytaniami typu „nieprawdaż?”, np.:

 • We aren’t late, are we?
 • You don’t eat any animal products, do you?
 • It could take a while, couldn’t it?
 • They would be surprised, wouldn’t they?

2. inwersja w wyrażeniach typu „ja też” lub „ja też nie”, czyli:

 • I hate lazy people. – So do I.
 • I can’t cook. – Neither can I.
 • I don’t smoke. – Nor do I.

3. inwersja w zdaniach warunkowych II i III typu, w sytuacjach formalnych, np.:

 • If you should have any further questions, do not hesitate to contact me. → Should you have any further questions, do not hesitate to contact me.
 • If I had known earlier, I would have told you. – Had I known earlier, I would have told you.

4. inwersja z negatywnymi określeniami typu seldom, rarely, hardly, under no circumstances, itd.:

 • Seldom have I seen such a spectacular view.
 • Rarely do I meet such open-hearted people.
 • Under no circumstances can we postpone the talks.

5. inwersja po wyrażeniach zawierających w swej budowie wyraz only, np.:

 • Only then did I understand my mistake.
 • Only later did she think about the consequences.

6. inwersja po określeniach zawierających miejsce lub położenie przedmiotu, np.:

 • On a hill stood a huge castle.
 • Under the table was lying a cat.
 • Round the corner walked the thief.

7. inwersja w okrzykach czy wyrażeniach wykrzyknikowych, np.:

 • Here comes William!
 • How beautiful are those flowers!
 • What a nice surprise is it!
 • Little does he know about that!
inwersja
inwersja
inwersja

Inwersja – zastosowanie

Inwersja w angielskim, czyli inversion, jest najczęściej stosowana w następujących sytuacjach:

1. inwersji używa się w pytaniach ogólnych oraz szczegółowych, czyli:

 • Do you live in the neighbourhood? – Czy mieszkasz w okolicy?
 • Where did you meet? – Gdzie się spotkaliście?

2. inwersji używa się w wyrażeniach wykrzyknikowych, np.:

 • Here comes the rain! – Nadciąga deszcz!
 • Isn’t it cold outside! – Czyż nie jest zimno na zewnątrz!

3. inwersji używa się w stylu literackim, w opowiadaniach, w esejach, itd., np.:

 • Under a tree was sitting one of the most beautiful girls I have ever seen. – Pod drzewem siedziała jedna z najpiękniejszych dziewczyn, jakie kiedykolwiek widziałem.
 • Not only does he admire French paintings but he also adores French wines. – On nie tylko podziwia francuskie obrazy, ale także uwielbia francuskie wina.

4. inwersji używa się w oficjalnych sytuacjach zamiast if, np.:

 • Should you make up your mind, please let me know immediately. – Jeśli podejmie pan decyzję, proszę natychmiast dać mi znać
 • Had I been eligible, I would have voted. – Gdybym był uprawniony, to bym głosował.

5. inwersji używa się w stylu formalnym dla podkreślenia tego, co jest naszym zdaniem ważne, np.:

 • As soon as he was promoted, he started behaving arrogantly. – Jak tylko dostał awans, to zaczął się arogancko zachowywać.
 • Were I in your position, I would never accept it. – Gdybym był na twoim miejscu, to nigdy bym tego nie zaakceptował.

Angielska inwersja – ćwiczenia

Zastosuj inwersję do podanego zdania głównego:

1. I have never seen such a beautiful view in my life.

Never in my life ………………………………………………………………………………..

2. We rarely see each other these days.

Rarely ……………………………………………………………… these days.

3. Gordon didn’t know much about the car accident last week.

Little ………………………………………………………………… last week.

4. Sandra is my best friend as well as yours.

Not only …………………………………………………………………………………………..

5. The cat was lying on the window sill.

On the window sill …………………………………………………………………………..

6. If you need any further details, please contact me on my mobile phone.

Should ……………………………………, please contact me on my mobile phone.

7. He could help you if he wasn’t away on business today.

Were ………………………………………………………………………………………………..

8. Amy was so exhausted after the flight that she fell asleep immediately.

So ………………………………………………………………. that she fell asleep immediately.

9. I do not believe him and I don’t trust him either.

Neither …………………………………………………………………………………………………

10. We do not want to be associated with this project in any way.

In no way …………………………………………………………………. with this project.

Klucz:

 1. …. have I seen such a beautiful view.
 2. ……. do we see each other ………
 3. … did Gordon know about the car accident ….
 4. … is Sandra my best friend but also yours.
 5. ….. was lying a cat.
 6. ….. you need any further details, …
 7. … he not away on business today, he could help you.
 8. … exhausted was she after the flight …
 9. ….do I believe him, nor do I trust him.
 10. … do we want to be associated ……
chatsimple