Inwersja w angielskim – English inversion – angielski od podstaw

cover

Inwersja w angielskim, czyli inversion, oznacza umieszczenie czasownika przed podmiotem. Takie przestawienie podmiotu i orzeczenia stosuje się głównie przy tworzeniu zdań pytających. Istnieją także inne sytuacje, w których całe wyrażenie czasownikowe zostaje przesunięte w inne miejsce w zdaniu. Inwersja w angielskim rządzi się zatem swoimi własnymi prawami.

Inwersja w angielskim – rodzaje

Wyróżnia się następujące rodzaje inwersji w angielskim, czyli inversion:

1. typowa inwersja stosowana w zdaniach pytających, np.:

– z czasownikiem be:

 • Present Simple: Are you busy now?
 • Past Simple: Where were you yesterday in the afternoon?

– z czasownikiem have:

 • Have you got a minute?
 • Have you ever been to Japan?
 • Has Tom done the shopping yet?

– z operatorami, czyli słowami pomocniczymi typu do/does/did, itd.:

 • Do you order books online?
 • Does Agnes take a bus to school every day?
 • Did they enjoy the party last weekend?

– z czasownikami modalnymi, np.:

 • Can you hurry up?
 • Should we book a table in advance?
 • May I leave now?

– z question tags, czyli pytaniami typu „nieprawdaż?”, np.:

 • We aren’t late, are we?
 • You don’t eat any animal products, do you?
 • It could take a while, couldn’t it?
 • They would be surprised, wouldn’t they?

2. w wyrażeniach typu „’ja też” lub „ja też nie”, czyli:

 • I hate lazy people. – So do I.
 • I can’t cook. – Neither can I.
 • I don’t smoke. – Nor do I.

3. w zdaniach warunkowych II i III typu, w sytuacjach formalnych, np.:

 • If you should have any further questions, do not hesitate to contact me. → Should you have any further questions, do not hesitate to contact me.
 • If I had known earlier, I would have told you. – Had I known earlier, I would have told you.

4. z negatywnymi określeniami typu seldom, rarely, hardly, under no circumstances, itd.:

 • Seldom have I seen such a spectacular view.
 • Rarely do I meet such open-hearted people.
 • Under no circumstances can we postpone the talks.

5. po wyrażeniach zawierających w swej budowie wyraz only, np.:

 • Only then did I understand my mistake.
 • Only later did she think about the consequences.

6. po określeniach zawierających miejsce lub położenie przedmiotu, np.:

 • On a hill stood a huge castle.
 • Under the table was lying a cat.
 • Round the corner walked the thief.

7. w okrzykach czy wyrażeniach wykrzyknikowych, np.:

 • Here comes William!
 • How beautiful are those flowers!
 • What a nice surprise is it!
 • Little does he know about that!

Inwersja – zastosowanie

Inwersja w angielskim, czyli inversion, jest najczęściej stosowana w następujących sytuacjach:

1. w pytaniach ogólnych oraz szczegółowych, czyli:

 • Do you live in the neighbourhood? – Czy mieszkasz w okolicy?
 • Where did you meet? – Gdzie się spotkaliście?

2. w wyrażeniach wykrzyknikowych, np.:

 • Here comes the rain! – Nadciąga deszcz!
 • Isn’t it cold outside! – Czyż nie jest zimno na zewnątrz!

3. w stylu literackim, w opowiadaniach, w esejach, itd., np.:

 • Under a tree was sitting one of the most beautiful girls I have ever seen. – Pod drzewem siedziała jedna z najpiękniejszych dziewczyn, jakie kiedykolwiek widziałem.
 • Not only does he admire French paintings but he also adores French wines. – On nie tylko podziwia francuskie obrazy, ale także uwielbia francuskie wina.

4. w oficjalnych sytuacjach zamiast if, np.:

 • Should you make up your mind, please let me know immediately. – Jeśli podejmie pan decyzję, proszę natychmiast dać mi znać
 • Had I been eligible, I would have voted. – Gdybym był uprawniony, to bym głosował.

5. w stylu formalnym dla podkreślenia tego, co jest naszym zdaniem ważne, np.:

 • As soon as he was promoted, he started behaving arrogantly. – Jak tylko dostał awans, to zaczął się arogancko zachowywać.
 • Were I in your position, I would never accept it. – Gdybym był na twoim miejscu, to nigdy bym tego nie zaakceptował.