Czasownik modalny dare – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny dare w języku angielskim zaliczany jest zarówno do grupy czasowników modalnych, jak i zwykłych. Oznacza to, że w zależności od pełnionej funkcji, może przyjmować końcówki lub wymagać zastosowania operatora w przeczeniu i pytaniu, lub też sam sobą może tworzyć zdania przeczące i pytające. Na język polski tłumaczymy go jako „śmieć” lub „ośmielać się”.

Dare – budowa zdań twierdzących

Zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym dare tworzymy według schematu:

OSOBA + DARE + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + dare + mention + it.

You + dare + mention + it.

He/She/It + dare + mention + it.

We/You/They + dare + mention + it.

Tworzenie zdań przeczących

Zdanie przeczące z czasownikiem modalnym dare tworzymy jak poniżej:

OSOBA + DARE + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + dare + not + mention + it.

You + dare + not + mention + it.

He/She/It + dare + not + mention + it.

We/You/They + dare + not + mention + it.

Czasownik modalny dare – tworzenie pytań

Zdanie pytające z czasownikiem modalnym dare tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

DARE + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Dare + I + mention + it?

Dare + you + mention + it?

Dare + he/she/it + mention + it?

Dare + we/you/they + mention + it?

Krótka odpowiedź

Na pytania rozpoczynające się od dare można odpowiedzieć krótko, twierdząco lub przecząco:

Dare + you + say + something like that?Yes, you dare./ No, you daren’t.

Dare – zastosowanie

Czasownik modalny dare stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania śmiałości czy śmiałych wypowiedzi, np.:

  • I dare question your point of view. – Ja ośmielam się kwestionować twój punkt widzenia.

2. do wyrażania oburzenia, np.:

  • How dare you behave like that? – Jak śmiesz zachowywać się w taki sposób?

3. do wyrażania przypuszczenia, np.:

  • I dare say you can be wrong. – Ja przypuszczam, że możesz się mylić.

4. do wyrażania wyzwań rzucanych innym osobom, np.:

  • I dare you to stand on your hands for one minute. – Ja wyzywam cię do tego, byś ustał na rękach przez jedną minutę.
chatsimple