Czasownik modalny may – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny may w języku angielskim ma tylko formę czasu teraźniejszego may oraz przeszłego might, które są jednakowe dla wszystkich osób, niezależnie od liczby pojedynczej czy mnogiej. Oznacza on zezwolenie wykonania czynności.

May – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym may tworzymy według schematu:

OSOBA + MAY + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + may + open the present + now.

You + may + open the present + now.

He/She/It + may + open the present + now.

We/You/They + may + open the present + now.

Tworzenie zdań przeczących z may

Zdanie przeczące z czasownikiem modalnym may tworzymy jak poniżej:

OSOBA + MAY + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + may + not + open the present + now.

You + may + not + open the present + now.

He/She/It + may + not + open the present + now.

We/You/They + may + not + open the present + now.

Tworzenie pytań

Zdanie pytające z czasownikiem modalnym may tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

MAY + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

May + I + open the present + now?

May + you + open the present + now?

May + he/she/it + open the present + now?

May + we/you/they + open the present + now?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od may można odpowiedzieć krótko, twierdząco lub przecząco:

May + I + open the present + now?Yes, I may./ No, I may not.

May + you + open the present + now?Yes, you may./ No, you may not.

May + he/she/it + open the present + now?Yes, he/she/it may./ No, he/she/it may not.

May + we/you/they + open the present + now?Yes, we/you/they may./ No, we/you/they may not.

May – zastosowanie

Czasownik modalny may stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania zezwolenia wykonania czynności, np.:

  • You may leave now. – Możesz już iść.

2. do wyrażania przypuszczenia, np.:

  • It may snow today. – Może dzisiaj padać śnieg.

3. do wyrażania życzeń, np.:

  • May he be always happy! – Oby był zawsze szczęśliwy!

May – formy do stosowania w innych czasach

Czasownik modalny may w czasie przeszłym posiada formę might, jednakową dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej, a którą stosujemy:

1. jako typową alternatywę dla may, np.:

  • He said he might be late. – On powiedział, że może się spóźnić.

2. do wyrażania przypuszczenia, gdy jesteśmy bardzo niepewni danej sytuacji, np.:

  • It might be really dangerous to swim in this lake. – Pływanie w tym jeziorze mogłoby być naprawdę niebezpieczne.

Czasownik may – odpowiedniki

Czasownik modalny may posiada także dwa inne odpowiedniki, które stosujemy zamiennie w innych czasach gramatycznych, czyli be allowed to do sth oraz be permitted to do sth. Oba tłumaczymy na polski jako „mieć pozwolenie do robienia czegoś”, jak poniżej:

  • I was allowed to retake my driving test. – Pozwolono mi ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.
  • They have been permitted to enter the country without valid visas. – Pozwolono im wjechać do kraju bez aktualnych wiz.