Czasownik modalny must a forma have (got) to – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny must a forma have (got) to

Czasownik modalny must i czasownik zwykły have (got) to w języku angielskim stosowane są do wyrażania obowiązku, natomiast ich znaczenia nie są identyczne. Dodatkowo have to stanowi formę zastępczą dla must w czasach przyszłych i przeszłych.

Zarówno po must, jak i have (got) to stosuje się czasownik właściwy, określający konkretną czynność, w bezokoliczniku (bez to). Podobnie jak czasownik modalny must, have (got) to nie występuje w formie ciągłej.

Must/Have to – znaczenie

Czasownik modalny must zazwyczaj odnosi się do obowiązku, który zależy od osoby mówiącej lub słuchającej. Natomiast forma have (got) to jest używane do wyrażania obowiązku, który pochodzi „z zewnątrz”, czyli jest narzucony odgórnie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Czasownik modalny must

Przykłady użycia:

 • I must go on a diet. – Ja muszę przejść na dietę (konieczność bądź obowiązek wypływa z mojej potrzeby = ja chcę to zrobić).
 • You simply must see this film, you will love it. – Po prostu musisz zobaczyć ten film, spodoba ci się (wiem, że lubisz filmy tego typu, więc uważam, że powinieneś go obejrzeć i że ci się spodoba).
 • I have a terrible headache, so I must take a pain-killer. – Okropnie boli mnie głowa, więc muszę wziąć tabletkę przeciwbólową (na ból głowy pomaga mi tabletka, więc muszę ją wziąć, żeby pozbyć się bólu).
 • My best friend is in hospital. I must see him today. – Mój najlepszy przyjaciel jest w szpitalu. Muszę go dzisiaj odwiedzić (czuję potrzebę, żeby go odwiedzić w szpitalu).
 • We must leave now. – Musimy wyjść teraz (jest to konieczne z jakiegoś względu, w naszym odczuciu musimy to zrobić).
 • You must be more polite to our neighbours. – Musisz być bardziej uprzejmy w stosunku do naszych sąsiadów (ja tak uważam i chcę, żebyś był bardziej uprzejmy).

Forma have (got) to

Przykłady:

 • Students have to be punctual for classes. – Uczniowie muszą przychodzić punktualnie na zajęcia (obowiązek jest narzucony „z góry” i stanowi zasadę regulaminu).
 • Catholics have to attend a Sunday Mass every week. – Katolicy muszą uczęszczać na niedzielną mszę co tydzień (religia nakłada na nich taki obowiązek).
 • Residents have to clean after their pets. – Mieszkańcy muszą sprzątać po swoich zwierzętach (obowiązek sprzątania po czworonogach leży po stronie ich właścicieli, taka obowiązuje zasada).
 • You have to wear a swimming cap and flip-flops at the pool. – Na basenie obowiązuje czepek i klapki kąpielowe (zasady korzystania z basenu określają takie wymagania).
 • You have to register online to make an appointment. – Musisz się zarejestrować online, żeby umówić wizytę u lekarza (obowiązuje zasada rejestracji online do lekarza).
 • Members have to present their club cards at the front desk. – Członkowie muszą okazać kartę klubową na recepcji.

Have (got) to – tworzenie zdań twierdzących

Forma have got to jest częściej stosowana w mowie potocznej oraz chętniej używana w American English. Tworzenie zdań z have to w Present Simple (oraz w innych czasach prostych) podlega typowym zasadom, obowiązującym przy zwykłym czasowniku, czyli np. have to w III osobie liczby pojedynczej zamienia się na has to:

 • I have to wear a uniform at work. – Ja muszę nosić ubranie służbowe w pracy.
 • He has to wear a uniform at work. – On musi nosić ubranie służbowe w pracy.
 • She has to wear a uniform at work. – Ona musi nosić ubranie służbowe w pracy.
 • We/They have to wear uniforms at work. – My musimy/Oni/One muszą nosić ubrania służbowe w pracy.

Przeczenia z formą have (got) to

W przeczeniach stosuje się właściwy operator wraz ze słowem przeczącym not, czyli w Present Simple do/does not (w formie długiej lub krótkiej), np.:

 • I do not have to wear a uniform at work. – Ja nie muszę nosić ubrania służbowego w pracy.
 • He does not have to wear a uniform at work. – On nie musi nosić ubrania służbowego w pracy.
 • She does not have to wear a uniform at work. – Ona nie musi nosić ubrania służbowego w pracy.
 • We/They do not have to wear uniforms at work. – My nie musimy/Oni/One nie muszą nosić ubrań służbowych w pracy.

Forma have (got) to – pytania

W pytaniach stosuje się odpowiednie operatory, do lub does w Present Simple, np.:

 • Do you have to wear a uniform at work? – Czy ty musisz nosić ubranie służbowe w pracy?
 • Does he/she have to wear a uniform at work? – Czy on/ona musi nosić ubranie służbowe w pracy?
 • Do we/they have to wear uniforms at work? – Czy my musimy/oni/one muszą nosić ubrania służbowe w pracy?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora można odpowiedzieć krótko (twierdząco lub przecząco), np.:

 • Do you have to wear a uniform at work?Yes, I do./ No, I don’t.
 • Does he/she have to wear a uniform at work?Yes, he/she does./ No, he/she doesn’t.
 • Do we/they have to wear uniforms at work? → Yes, we/they do./ No, we/they don’t.

Have to w innych czasach

Have to w pozostałych czasach prostych, czyli w Past Simple i Future Simple zachowuje się analogicznie, zgodnie z regułami tworzenia zdań twierdzących, przeczących oraz pytających, np.:

Czas Past Simple:

 • I had to work from home last year. – Musiałam pracować z domu w zeszłym roku.
 • I didn’t have to work from home last year. – Nie musiałam pracować z domu w zeszłym roku.
 • Did you have to work from home last year? – Czy musiałaś pracować z domu w zeszłym roku?
 • Did you have to work from home last year?Yes, I did./ No, I didn’t.

Czas Future Simple:

 • I will have to work from home next month. – Ja będę musiała pracować z domu w przyszłym miesiącu.
 • I will not have to work from home next month. – Ja nie będę musiała pracować z domu w przyszłym miesiącu.
 • Will you have to work from home next month? – Czy będziesz musiała pracować z domu w przyszłym miesiącu?
 • Will you have to work from home next month? → Yes, I will./ No, I won’t.

Zdania twierdzące, przeczące I pytające z formą have (got) to

Forma have (got) to w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających zachowuje się w następujący sposób.

Twierdzenia:

 • I have got to go now. – Ja muszę już/teraz iść.
 • He/She has got to go now. – On/Ona musi już/teraz iść.
 • We/You/They have got to go now. – My musimy/Wy musicie/Oni/One muszą już/teraz iść.

Przeczenia:

 • I haven’t got to go now. – Ja nie muszę iść teraz.
 • He/She hasn’t got to go now. – On/Ona nie musi iść teraz.
 • We/You/They haven’t got to go now. – My nie musimy/Wy nie musicie/Oni/One nie muszą iść teraz.

Pytania:

 • Have you got to go now? – Czy musisz iść teraz?
 • Has he/she got to go now? – Czy on/ona musi iść teraz?
 • Have we/they got to go now? – Czy my musimy/oni/one muszą iść teraz?
 • Has he/she got to go now?Yes, he/she has./ No, he/she hasn’t.
 • Have we/you/they got to go now?Yes, we/you/they have./ No, we/you/they haven’t.
chatsimple