Czasownik modalny must – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny must w języku angielskim ma tylko formę czasu teraźniejszego must, jednakową dla wszystkich osób, niezależnie od liczby pojedynczej czy mnogiej. Oznacza on konieczność wykonania czynności.

Must – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym must tworzymy według schematu:

OSOBA + MUST + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + must + go + there. → Ja muszę tam pójść.

You + must + go + there. → Ty musisz tam pójść.

He/She/It + must + go + there. → On/Ona/Ono musi tam pójść.

We/You/They + must + go + there. → My musimy/Wy musicie/Oni/One muszą tam pójść.

Tworzenie i tłumaczenie zdania przeczącego

Zdanie przeczące z czasownikiem modalnym must tworzymy jak poniżej, ale tłumaczymy na polski jako zakaz („nie wolno”):

OSOBA + MUST + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + must + not + go + there. → Nie wolno mi tam iść.

You + must + not + go + there. → Nie wolno tobie tam iść.

He/She/It + must + not + go + there. → Jemy/Jej nie wolno tam iść.

We/You/They + must + not + go + there. → Wam/Im nie wolno tam iść.

Tworzenie zdania pytającego z must

Zdanie pytające z czasownikiem modalnym must tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

MUST + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Must + I + go + there?

Must + you + go + there?

Must + he/she/it + go + there?

Must + we/you/they + go + there?

Must – zastosowanie

Czasownik modalny must stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania konieczności wykonania czynności, np.:

 • You must visit me one day. – Musisz mnie odwiedzić któregoś dnia.

2. do wyrażania przypuszczenia na temat sytuacji obecnej, np.:

 • It must be Simon, the neighbours’ kid. – To musi być Szymon, dzieciak sąsiadów.

3. do wyrażenia przypuszczenia na temat przeszłości, np.:

 • Fred must have been quite disappointed with his son’s results. – Fred z pewnością był dosyć rozczarowany wynikami swojego syna.

4. do wyrażania zakazu, np.:

 • You mustn’t take photographs in the museum. – Nie wolno robić zdjęć w muzeum.

5. do udzielania rad, np.:

 • You must see this movie. You will love it. – Musisz zobaczyć ten film. Spodoba ci się.

6. do wyrażania zdziwienia, np.:

 • You must be joking! – Chyba żartujesz!

Must – forma do wyrażania przyszłości i przeszłości

Do wyrażania przyszłości oraz przeszłości zamiast czasownika modalnego must stosuje się wyrażenie have to, jak poniżej:

 • I will have to buy a new smartphone soon. – Będę musiał kupić nowy telefon wkrótce.
 • You will not have to babysit your little brother this weekend. – Nie będziesz musiała opiekować się swoim małym braciszkiem w ten weekend.
 • Will we have to get a referral to a specialist? – Czy będziemy musieli dostać skierowanie do specjalisty?
 • Yesterday they had to change their plans. – Wczoraj oni musieli zmienić swoje plany.
 • Last year she did not have to take out an extra insurance. – W zeszłym roku ona nie musiała wykupić dodatkowego ubezpieczenia.
 • Did he have to apply to university online? – Czy on musiał składać podanie na uniwersytet drogą elektroniczną?