Czasownik modalny need – angielski od podstaw

cover

Czasownik modalny need

Czasownik need w języku angielskim zaliczany jest zarówno do grupy czasowników modalnych, jak i zwykłych. Oznacza to, że może zachowywać się w zdaniu jako typowy czasownik lub jako modalny.

Jeśli need występuje jako czasownik zwykły, to przyjmuje różnorodne końcówki (np. -s lub -ed), a do tworzenia pytań i przeczeń wymaga właściwego słowa posiłkowego (np. do, does czy did). Jeśli natomiast need jest w funkcji modalnej, to posiada jedną niezmienną formę dla wszystkich osób, jak również sam sobą buduje zdania przeczące i pytające. Czasownik need tłumaczymy na polski jako „potrzebować”.

Need – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikiem modalnym need tworzymy według schematu:

OSOBA + NEED + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + need + try + it again.

You + need + try + it again.

He/She/It + need + try + it again.

We/You/They + need + try + it again.

Tworzenie zdania przeczącego

Zdanie przeczące z czasownikiem modalnym need tworzymy jak poniżej:

OSOBA + NEED + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + need + not + try + it again.

You + need + not + try + it again.

He/She/It + need + not + try + it again.

We/You/They + need + not + try + it again.

Wariant skrócony

Forma przecząca czasownika need może być skrócona do needn’t:

You needn’t come here. – Ty nie potrzebujesz przychodzić tutaj.

Tworzenie zdań pytających z need

Zdanie pytające z czasownikiem modalnym need tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

NEED + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Need + I + try + it again?

Need + you + try + it again?

Need + he/she/it + try + it again?

Need + we/you/they + try + it again?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od need można odpowiedzieć krótko, twierdząco lub przecząco:

Need + you + try + it again?Yes, you need./ No, you needn’t.

Need + he/she/it + try + it again?Yes, he/she/it need./ No, he/she/it needn’t.

Need – zastosowanie

Czasownik modalny need stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania potrzeb, np.:

  • I need go and talk to him immediately. – Ja potrzebuję pójść i porozmawiać z nim natychmiast.

2. do wyrażania czynności niepotrzebnie wykonanych w przeszłości, np.:

  • You needn’t have waited for me. – Niepotrzebnie na mnie czekaliście.
  • They needn’t have booked the tickets in advance. – Niepotrzebnie zarezerwowali bilety z wyprzedzeniem.