Czasowniki angielskie – English verbs – angielski od podstaw

cover

Czasowniki angielskie, czyli English verbs, to części mowy obejmujące wyrazy oznaczające czynność lub stan, które odpowiadają na pytania: „co robi?” i „co się z nim dzieje?”.

W języku angielskim większość czasowników posiada pięć form:

 1. formę podstawową, czyli bezokolicznik, np. (to) go, (to) watch,
 2. formę III osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego Present Simple, którą tworzy się przez dodanie końcówki -s lub -es, np. he/she/it goes, he/she/it works,
 3. formę czasu przeszłego Past Simple, nieregularną (go – went) lub regularną w postaci końcówki -ed, np. work – worked,
 4. formę ciągłą z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego Present Participle, np. going, working,
 5. formę bierną, tzw. imiesłów bierny Past Participle, która jest dla czasowników regularnych identyczna z formą czasu przeszłego (worked), a dla nieregularnych stanowi tzw. III formę z tabelki, np. gogone.

Czasowniki angielskie – podział

Czasowniki angielskie, czyli English verbs, można podzielić na następujące grupy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Czasowniki regularne

Czasowniki regularne przyjmują charakterystyczne końcówki czasu Present Simple w III osobie liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – ono), czyli -s lub -es, oraz w Past Simple (-ed) w sposób typowy, czyli:

a) w Present Simple, dla czasowników zakończonych na:

 • spółgłoskę, dodajemy -s, np.: boilboils, looklooks, sailsails,
 • samogłoskę -e, dodajemy -s, np.: likelikes, smokesmokes,
 • samogłoskę -o, dodajemy -es, np.: gogoes,
 • spółgłoskę tzw. syczącą, czyli -ss, -ch, –sh, -x, dodajemy -es, np.: hisshisses, watchwatches, washwashes, box boxes,
 • -y dodajemy -s, jeżeli przed -y występuje samogłoska, np. playplays, lub -es, jeśli przed -y jest spółgłoska; wtedy też -y zamienia się na -i i dopiero wtedy dopisujemy końcówkę -es, np. carrycarries,

b) w Past Simple, dla czasowników zakończonych na:

 • samogłoskę, dodajemy -d, np.: arrivearrived, movemoved,
 • spółgłoskę, dodajemy -ed, np.: paintpainted, kickkicked,
 • -y, dodajemy -ed, jeśli przed -y stoi samogłoska (staystayed), a gdy -y jest poprzedzone spółgłoską, to najpierw -y zamienia się na -i, a potem przyjmuje końcówkę -ed, np.: studystudied.

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne mają różne formy w Past Simple (forma II) oraz Past Participle (forma III), np.:

a) forma II i III są całkowicie inne, np.:

 • be – was/were – been
 • go – went – gone
 • do – did – done
 • eat – ate – eaten

b) forma II i III są identyczne, np.:

 • have – had – had
 • keep – kept – kept
 • think – thought – thought
 • swing – swung – swung

c) forma II i III różnią się między sobą środkową samogłoską, np.:

 • ring – rang – rung
 • come – came – come
 • run – ran – run

d) forma I, II oraz III są identyczne, np.:

 • put – put – put
 • read – read – read
 • cut – cut – cut

e) forma II i III mogą mieć wariant regularny oraz nieregularny, np.:

 • burn – burnt/burned – burnt/burned
 • dream – dreamt/dreamed – dreamt/dreamed
 • learn – learnt/learned – learnt/learned

Lista podstawowych czasowników nieregularnych

 • bewas/werebeen → być
 • becomebecame become → stawać się
 • beginbeganbegun → zaczynać
 • breakbrokebroken → łamać
 • bringbroughtbrought → przynosić
 • buildbuiltbuilt → budować
 • buyboughtbought → kupować

 

 • catchcaughtcaught → łapać
 • choosechosechosen → wybierać
 • comecamecome → przychodzić
 • costcostcost → kosztować
 • cutcutcut → ciąć

 

 • dodiddone → robić
 • dreamdreamt/dreameddreamt/dreamed → marzyć, śnić
 • drinkdrankdrunk → pić
 • drivedrovedriven → jechać, kierować (np. samochodem)

 

 • eat ateeaten → jeść

 

 • fall fellfallen → upadać
 • feedfedfed → karmić
 • feel feltfelt → czuć
 • fightfoughtfought → walczyć
 • findfoundfound → znaleźć
 • flyflewflown → lecieć
 • forgetforgotforgotten → zapominać
 • forgiveforgaveforgiven → wybaczać

 

 • getgotgot → dostać
 • givegavegiven → dawać
 • gowentgone → iść

 

 • havehadhad → mieć
 • hearheardheard → słyszeć
 • hithithit → uderzać
 • holdheldheld → trzymać
 • hurthurthurt → ranić, kaleczyć

 

 • keepkeptkept → trzymać
 • knowknewknown → znać, wiedzieć

 

 • learnlearnt/learnedlearnt/learned → uczyć się
 • leaveleftleft → opuszczać, wyjeżdżać
 • let letlet → pozwalać

 

 • makemademade → robić
 • meanmeantmeant → znaczyć, mieć na myśli
 • meetmetmet → spotykać

 

 • paypaidpaid → płacić
 • putputput → kłaść

 

 • readreadread → czytać
 • rideroderidden → jechać (np. rowerem)
 • ringrangrung → dzwonić
 • runranrun → biec

 

 • saysaidsaid → powiedzieć
 • seesawseen → widzieć
 • sellsoldsold → sprzedawać
 • sendsentsent → wysyłać
 • singsangsung → śpiewać
 • sitsatsat → siedzieć
 • sleepsleptslept → spać
 • smellsmelt/smelledsmelt/smelled → wąchać, pachnieć
 • speakspokespoken → mówić
 • standstoodstood → stać
 • swimswamswum → pływać

 

 • taketooktaken → brać
 • teachtaughttaught → uczyć (kogoś)
 • telltoldtold → powiedzieć, opowiadać
 • thinkthoughtthought → myśleć

 

 • wearworeworn → nosić (na sobie), ubierać
 • winwonwon → wygrywać
 • writewrotewritten → pisać

Czasowniki zwykłe

Czasowniki zwykłe, czyli leksykalne, nazywają czynności, o których mowa, np.:

 • (to) cook oznacza „gotować”
 • (to) sing oznacza „śpiewać”
 • (to) write oznacza „pisać”

Czasowniki specjalne

Służą do tworzenia zdań pytających i przeczących oraz czasów gramatycznych, np.:

a) be/do/does/did w funkcji operatorów czasu Present Simple czy Past Simple, np.:

 • Are you allergic to nuts? – Czy jesteś uczulony na orzechy?
 • Was Rob present at school last week? – Czy Robert był obecny w szkole w zeszłym tygodniu?
 • Do they keep any pets? – Czy oni trzymają jakieś zwierzątka domowe?
 • Does Martin check his Facebook account every day? – Czy Marcin sprawdza codziennie swoje konto na Facebooku?
 • Did Betty catch the plane yesterday? – Czy Beata złapała wczoraj samolot?

b) czasownik be w funkcji operatora czasu Present/Past Continuous, np.:

 • Are you having a night shift this week? – Czy masz nocną zmianę w tym tygodniu?
 • Were they sleeping then? – Czy oni wtedy spali?

c) czasownik have w funkcji operatora czasów typu Perfect (Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect), np.:

 • I have just returned from Greece. – Właśnie wróciłam z Grecji.
 • Stella has won the first prize. – Stella wygrała pierwszą nagrodę.
 • We have been waiting for you for 2 hours. – Czekaliśmy na ciebie 2 godziny.
 • The train had left before they got to the station. – Pociąg odjechał, zanim dotarli na dworzec.

Czasowniki modalne

Nie określają żadnych konkretnych czynności lub stanów, ale wyrażają możliwość, prawdopodobieństwo, konieczność, zakaz, itd, np.:

 • I can take care of it if you wish. – Mogę się tym zająć, jeśli sobie życzysz.
 • We might fly to Spain this year. – Moglibyśmy polecieć do Hiszpanii w tym roku.
chatsimple