Infinitive – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim infinitive to podstawowa forma czasownika, która może występować w dwóch wersjach bezokolicznika, albo z to, albo bez to.

Oznacza to, że niektóre czasowniki angielskie wymagają użycia to, a niektóre nie, np.:

 • czasownik want występuje w połączeniu z bezokolicznikiem z to, czyli: I want to be a doctor in the future – W przyszłości chcę zostać lekarzem.
 • czasowniki modalne (w większości przypadków) występują w połączeniu z bezokolicznikiem bez to, czyli: I can dance very well – Potrafię bardzo dobrze tańczyć.

Infinitive – funkcja w zdaniu

Forma infinitive może spełniać następujące funkcje:

orzeczenia, czyli określać główną czynność zdania, np.:

 • I go to work by car – Jeżdżę do pracy samochodem.
 • Kate works in an office – Kasia pracuje w biurze.

2. podmiotu i być umieszczany na początku zdania, np.:

 • To err is human, to forgive is divine – Błądzić jest rzeczą ludzką, przebaczać boską.
 • To be, or not to be, that is the question – Być albo nie być, oto jest pytanie.

3. dopełnienia, po niektórych czasownikach, np.: hope – mieć nadzieję, promise – obiecać, appear – wydawać się, learn – uczyć się, offer – oferować, expect – oczekiwać, choose – wybrać itd.

 • I hope to see you soon – Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.
 • They expect to have a lot of guests – Oni oczekują, że będą mieli wielu gości.

Infinitive – pozostałe zastosowania

Forma infinitive jest również tą formą, której używamy w następujących sytuacjach:

1. po niektórych przymiotnikach, np.:

 • He was glad to see you again – Cieszył się, że cię widział.
 • She was brave to tell the truth – Była odważna, by powiedzieć prawdę.

2. po niektórych wyrażeniach z it is oraz przymiotnikiem, np.:

 • It’s lovely to be here again – Uroczo jest znowu być tutaj.
 • It’s difficult to find a good nanny – Trudno jest znaleźć dobrą nianię.

3. po pewnych rzeczownikach, np.:

 • It’s time to take a break – Najwyższy czas zrobić sobie przerwę.
 • They made a decision to start jogging – Podjęli decyzję, żeby zacząć biegać.

4. w połączeniu z too oraz enough, np.:

 • You are too young to drive a car – Ty jesteś za młody, żeby prowadzić samochód.
 • You are not old enough to drive a car – Ty nie jesteś wystarczająco dorosły, aby prowadzić samochód.
chatsimple