Konstrukcja used to do sth – angielski od podstaw

cover

Konstrukcja used to do something, czyli „mieć w zwyczaju robienie czegoś”, jest stosunkowo często używana w języku angielskim, a jej zastosowanie w praktyce jest dość powszechne. Struktura ta w niektórych sytuacjach może również stanowić alternatywę dla czynności zakończonych w przeszłości, a wyrażanych w czasie Past Simple, stąd też liczne podobieństwa w budowie poszczególnych rodzajów zdań.

Used to do sth – tworzenie zdań twierdzących

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją used to do sth, wystarczy trzymać się poniższego schematu:

OSOBA + USED TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

I + used to + collect + stamps in the past.

You + used to + collect + stamps in the past.

He/She/It + used to + collect + stamps in the past.

We/You/They + used to + collect + stamps in the past.

Used to do sth – tworzenie zdań przeczących

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją used to do sth, należy pamiętać o zastosowaniu operatora did (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej) i przeczenia not, o usunięciu końcówki -d przy czasowniku use oraz o pozostawieniu czasownika głównego (określającego konkretną czynność) w bezokoliczniku, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

OSOBA + DID + NOT + USE TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

I + did + not + use to + collect + stamps in the past.

You + did + not + use to + collect + stamps in the past.

He/She/It + did + not + use to + collect + stamps in the past.

We/You/They + did + not + use to + collect + stamps in the past.

Used to do sth – tworzenie zdań pytających

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją used to do sth, trzeba zastosować operator did we wszystkich osobach, use to w formie podstawowej oraz czasownik główny określający czynność w bezokoliczniku, dzięki czemu otrzymamy:

DID + OSOBA + USE TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

Did + I + use to + collect + stamps in the past?

Did + you + use to + collect + stamps in the past?

Did + he/she/it + use to + collect + stamps in the past?

Did + we/you/they + use to + collect + stamps in the past?

Udzielanie krótkiej odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora did, możemy udzielić krótkiej odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, np.:

Did you use to collect stamps in the past?Yes, I did./ No, I didn’t.

Did he use to collect stamps in the past?Yes, he did./ No, he didn’t.

Did they use to collect stamps in the past?Yes, they did./ No, they didn’t.

Konstrukcja used to do sth – zastosowanie

Konstrukcję used to do sth stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania przeszłych czynności, np.:

  • She used to practice yoga three times a week in the past. – Ona miała w zwyczaju ćwiczyć jogę trzy razy w tygodniu w przeszłości.
  • They used to go camping every summer. – Oni mieli zwyczaj jeździć pod namiot każdego lata.

Również jako alternatywa dla Past Simple:

  • She used to practice yoga three times a week in the past. = She practiced yoga three times a week in the past.
  • They used to go camping every summer. = They went camping every summer.

2. do wyrażania przeszłych stanów:

  • I used to love going to the theatre with my beloved mother. – Uwielbiałem chodzić do teatru z moją ukochaną mamą.

3. do wyrażania przeszłych nawyków czy zwyczajów, których już obecnie nie kontynuujemy, np.:

  • I used to wear baggy clothes when I was at high school. – Ja miałam zwyczaj nosić workowate ubrania kiedy byłam w liceum.
  • He used to ride a motorbike at university. – On miał w zwyczaju jeździć na motocyklu na studiach.