Konstrukcja used to do sth – angielski od podstaw

cover

Konstrukcja used to do something, czyli „mieć w zwyczaju robienie czegoś”, jest stosunkowo często używana w języku angielskim, a jej zastosowanie w praktyce jest dość powszechne. Struktura ta w niektórych sytuacjach może również stanowić alternatywę dla czynności zakończonych w przeszłości, a wyrażanych w czasie Past Simple, stąd też liczne podobieństwa w budowie poszczególnych rodzajów zdań.

Konstrukcja Used to do sth – tworzenie zdań twierdzących

Aby w języku angielskim utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją used to do sth, wystarczy trzymać się poniższego schematu:

OSOBA + USED TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

Przykłady zdań

I + used to + collect + stamps in the past.

You + used to + collect + stamps in the past.

He/She/It + used to + collect + stamps in the past.

We/You/They + used to + collect + stamps in the past.

Used to do sth – tworzenie zdań przeczących

Aby w języku angielskim utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją used to do sth, należy pamiętać o zastosowaniu operatora did (we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej) i przeczenia not, o usunięciu końcówki -d przy czasowniku use oraz o pozostawieniu czasownika głównego (określającego konkretną czynność) w bezokoliczniku, a otrzymany schemat będzie wyglądał następująco:

OSOBA + DID + NOT + USE TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

Przykłady zdań

I + did + not + use to + collect + stamps in the past.

You + did + not + use to + collect + stamps in the past.

He/She/It + did + not + use to + collect + stamps in the past.

We/You/They + did + not + use to + collect + stamps in the past.

Konstrukcja Used to do sth – tworzenie zdań pytających

Aby w języku angielskim utworzyć zdanie pytające z konstrukcją used to do sth, trzeba zastosować operator did we wszystkich osobach, use to w formie podstawowej oraz czasownik główny określający czynność w bezokoliczniku, dzięki czemu otrzymamy:

DID + OSOBA + USE TO + CZASOWNIK w formie podstawowej + RESZTA zdania

Przykłady zdań

Did + I + use to + collect + stamps in the past?

Did + you + use to + collect + stamps in the past?

Did + he/she/it + use to + collect + stamps in the past?

Did + we/you/they + use to + collect + stamps in the past?

Udzielanie krótkiej odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora did, możemy udzielić krótkiej odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, np.:

Did you use to collect stamps in the past?Yes, I did./ No, I didn’t.

Did he use to collect stamps in the past?Yes, he did./ No, he didn’t.

Did they use to collect stamps in the past?Yes, they did./ No, they didn’t.

Konstrukcja used to do sth
Konstrukcja used to do sth
Konstrukcja used to do sth

Konstrukcja used to do sth – zastosowanie

Konstrukcję used to do sth stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach.

1. do wyrażania przeszłych czynności
 • She used to practice yoga three times a week in the past. – Ona miała w zwyczaju ćwiczyć jogę trzy razy w tygodniu w przeszłości.
 • They used to go camping every summer. – Oni mieli zwyczaj jeździć pod namiot każdego lata.

Również jako alternatywa dla Past Simple:

 • She used to practice yoga three times a week in the past. = She practiced yoga three times a week in the past.
 • They used to go camping every summer. = They went camping every summer.
2. do wyrażania przeszłych stanów
 • I used to love going to the theatre with my beloved mother. – Uwielbiałem chodzić do teatru z moją ukochaną mamą.
3. do wyrażania przeszłych nawyków czy zwyczajów, których już obecnie nie kontynuujemy
 • I used to wear baggy clothes when I was at high school. – Ja miałam zwyczaj nosić workowate ubrania kiedy byłam w liceum.
 • He used to ride a motorbike at university. – On miał w zwyczaju jeździć na motocyklu na studiach.

Used to do something – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika podanego w nawiasie:

 1. I ………………. (use/get) top marks when I was in a secondary school.
 2. My father ………..……. (use/be) a very good swimmer at university.
 3. …………… you ……………… (use/study) a lot when you were a student?
 4. My mother …..……….. (use/bake) delicious cakes at weekends when we were kids.
 5. They …………………… (use/train) a lot, but now they are not that fit any more.
 6. We …………………………. (not/use/wear) uniforms at work, but now we have them.
 7. You …………………… (use/ride) a motorbike, but now you drive a car.
 8. It …………….. (use/be) a playground here in the past.
 9. My parents ……………….. (use/work) in this factory in the eighties.
 10. There ……………….. (not/use/be) a cinema over there when we were teenagers.

Klucz

 1. used to get
 2. used to be
 3. Did you use to study
 4. used to bake
 5. used to train
 6. did not use to wear/didn’t use to wear
 7. used to ride
 8. used to be
 9. used to work
 10. did not use to be/didn’t use to be
chatsimple