Konstrukcje pytające – angielski od podstaw

cover

Konstrukcje pytające, czyli questions, można w języku angielskim tworzyć na wiele sposobów, m.in. poprzez stosowanie inwersji, operatorów czy słów pytających. Pytania mogą być bezpośrednie, czyli zadane wprost, jak i pośrednie, czyli zawierać na początku jakiś uprzejmy zwrot lub wyrażenie, a dopiero potem pytanie właściwe.

Zdania pytające – rodzaje

Wyróżniamy następujące typy zdań pytających:

bezpośrednie, czyli direct questions, to zwykłe pytania zadane wprost, które mogą być ogólne (general questions) lub szczegółowe (detailed questions) i zawierają one inwersję, np.:

– pytania ogólne, na które zwykle odpowiadamy tak/nie:

 • Are you free on Friday afternoon? (Czy jesteś wolny w piątek po południu?) → Yes, I am./ No, I’m not.

– pytania szczegółowe, na które odpowiadamy podając konkretną informację:

 • What time is it? (Która jest godzina?) → It’s half past three./ It’s three thirty.

2. pośrednie, czyli indirect (embedded) questions, to pytania bardziej uprzejme, zawierające na początku wyrażenie grzecznościowe, po którym następuje dopiero pytanie właściwe; w takich pytaniach stosujemy szyk zdania twierdzącego, np.:

 • Can you tell me what you do for a living? – Czy możesz mi powiedzieć, czym się zajmujesz?
 • I would like to know whether you like me or not. – Chciałbym wiedzieć, czy mnie lubisz, czy nie.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

3. pytania o podmiot, które mają szyk zdania twierdzącego i w których nie występują czasowniki posiłkowe (do, does, did, itd.), np.:

 • Who won the race? – Kto wygrał wyścig?
 • Which team lost the match? – Która drużyna przegrała mecz?

4. z czasownikiem be i bezokolicznikiem z to, np.:

 • You are to do your homework now. – Masz teraz odrobić pracę domową.
 • Tell Sue she is not to be back late. – Powiedz Sue, że ma nie wrócić późno.

Zdania pytające – budowa

Konstrukcje pytające w języku angielskim, czyli questions, tworzy się na jeden z dwóch sposobów.

Konstrukcje pytające – budowa poprzez inwersję

Pierwszy sposób to utworzenie konstrukcji pytającej poprzez inwersję, czyli stosując szyk przestawny, który polega na przestawieniu podmiotu i orzeczenia (czasownika), np.:

– z czasownikiem be, w czasie teraźniejszym Present Simple lub przeszłym Past Simple:

 • Am I interested in your offer? – Czy jestem zainteresowana waszą ofertą?
 • Are you happy with the results? – Czy jesteś zadowolona z efektów?
 • Is Brian still a student? – Czy Brian jest nadal studentem?
 • Are they with you? – Czy oni są z wami?
 • Was I convincing? – Czy byłem przekonujący?
 • Was Agnes ready to go? – Czy Agnieszka była gotowa, żeby iść?
 • Were we good enough? – Czy byliśmy wystarczająco dobrzy?

– ze słowem posiłkowym np. have, do, does, did, will, itd.:

 • Have you got a regular or a family car? – Czy masz zwykły samochód, czy rodzinny?
 • Has Sam arrived yet? – Czy Sam już przybył?
 • Do you want a hamburger or a chicken wrap? – Czy chcesz hamburgera, czy wrapa z kurczakiem?
 • Does Sally understand German? – Czy Sally rozumie niemiecki?
 • Did they talk to the manager yesterday? – Czy oni wczoraj rozmawiali z kierownikiem?
 • Will we have time to grab something to eat? – Czy będziemy mieć czas, żeby coś zjeść?

– z czasownikami modalnymi np. can, should, would, may, itd.:

 • Can you repeat, please? – Czy możesz powtórzyć?
 • Should I stay or should I go? – Powinienem zostać czy iść?
 • Would the engine start if I tried again? – Czy silnik by odpalił, gdybym spróbował raz jeszcze?
 • May we have a word with you? – Czy możemy porozmawiać?

Pytania z zastosowaniem szyku przestawnego, czyli zawierające inwersję, mogą być zarówno ogólne, jak i szczegółowe. Umieszczenie dodatkowego słowa, tzw. wh-, czyli what, where, which, whose, why itd., nie zmienia ich konstrukcji, jak poniżej:

 • Are you sad? – Czy jesteś smutny?
 • Why are you sad? – Dlaczego jesteś smutny?
 • Were you at the cinema yesterday? – Czy byłaś wczoraj w kinie?
 • Where were you yesterday in the evening? – Gdzie byłaś wczoraj wieczorem?
 • Do you live here? – Czy ty tutaj mieszkasz?
 • Where do you live? – Gdzie ty mieszkasz?
 • Can you play the drums well? – Czy potrafisz dobrze grać na perkusji?
 • What instrument can you play very well? – Na jakim instrumencie potrafisz bardzo dobrze grać?
 • Have you been to Italy? – Czy byłeś we Włoszech?
 • Where have you been? – Gdzie byłeś?

Budowa za pomocą szyku zdania twierdzącego

Za pomocą szyku zdania twierdzącego, czyli bez inwersji, konstrukcję pytającą możemy stworzyć w poniższych sytuacjach:

– w pytaniach o podmiot, gdy podmiotem jest who, what, which, czasownik ma formę używaną w zdaniu twierdzącym i nie stosuje się operatorów, np.:

 • Who cooks in your family? – Kto gotuje w waszej rodzinie? (Our mum)
 • What happened? – Co się stało? (He slipped on the flooor and broke a leg)
 • Which costs more? – Który kosztuje więcej? (This one)

*Jeżeli who, what, which jest w funkcji dopełnienia, to stosujemy podstawowe zasady tworzenia pytań, np.:

 • Who likes me? – Kto mnie lubi?
 • Who do you like most? – Kogo ty lubisz najbardziej?

– w pytaniach pośrednich, które rozpoczynają się od zwrotu grzecznościowego, po którym występuje pytanie właściwe o szyku zdania twierdzącego oraz bez operatora, czyli:

  • pytanie bezpośrednie: Where are we staying tonight?; pytanie pośrednie: Can you remember where we are staying tonight?
  • pytanie bezpośrednie: How much does it cost?; pytanie pośrednie: Do you know how much it costs?
  • pytanie bezpośrednie: Why did you have to leave so early last time?; pytanie pośrednie: Could you tell me why you had to leave so early last time?
chatsimple