Przedimek nieokreślony a/an – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim przedimek, czyli article, to określnik funkcyjny, który ma za zadanie wyłącznie wskazanie, identyfikację czy zaklasyfikowanie rzeczownika do określonej grupy osób lub przedmiotów.

Oznacza to, że np. do kategorii „stół” zaliczamy zazwyczaj przedmiot o określonych cechach, czyli taki mebel, który posiada blat (powierzchnię poziomą) podtrzymywany przez podstawę, zazwyczaj z 4 nogami, służący do spożywania na nim posiłków. Taki rodzaj mebla nazwiemy a table. Natomiast przedmiot o kształcie wielokąta foremnego, chroniący przed deszczem lub słońcem, który składa się z dwóch części: rączki oraz usztywnionego kawałka materiału, określimy jako „parasol”, czyli an umbrella. Analogicznie jest w przypadku osób i zwierząt, ponieważ lekarzem (a doctor) nazwiemy osobę posiadającą wiedzę i uprawnienia do leczenia czy ptakiem (a bird) określimy zwierzę o ciele pokrytym piórami, mające dwie nogi i dziób oraz skrzydła, dzięki którym potrafi latać.

A/an – występowanie

Przedimek nieokreślony a/an (indefinite article) występuje z rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej. W zależności od tego, czy wyraz zaczyna się od samogłoski, czy spółgłoski, to stawiamy przed nim albo a, albo an, jak poniżej:

1. przedimek a umieszcza się przed słowem, które rozpoczyna się na spółgłoskę (np. b, c, d, f, g, m, n, itd.), np.:

 • a boy – chłopiec; a book – książka, a bird – ptak
 • a poet – poeta; a painting – obraz; a parrot – papuga
 • a salesman – sprzedawca; a school – szkoła; a seal – foka
 • a miner – górnik; a mirror – lustro; a mole – kret
 • a teacher – nauczyciel; a TV set – telewizor; a tiger – tygrys, itd.

2. przedimek an umieszcza się przed słowem, które rozpoczyna się od samogłoski, np.:

 • an accountant – księgowy; an apple – jabłko
 • an egg – jajko; an eagle – orzeł
 • an umpire – sędzia; an umbrella – parasol
 • an idiot – idiota; an igloo – iglo
 • an observer – obserwator; an orange – pomarańcza.

A/an – zastosowanie

Przedimek nieokreślony a/an stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy nazywamy osoby, zwierzęta, zjawiska, przedmioty, np.:

 • a postman: There is a postman at the doorstep. – Listonosz jest przy drzwiach.
 • a dog: I will get a dog for my kids. – Kupię moim dzieciom psa.
 • a car: We have just bought a car. – Kupiliśmy właśnie samochód.
 • a film: Yesterday I watched a film on DVD. – Wczoraj oglądałem film na DVD.

2. przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, gdy przyporządkowujemy je do określonej grupy, np.:

 • zawody: Kate is a nurse. – Kasia jest pielęgniarką. Andy is a manager. – Andrzej jest menadżerem.
 • miejsca pracy: She works in a hospital. – Ona pracuje w szpitalu. He works in a bank. – On pracuje w banku.
 • budynki: a house (dom), a shop (sklep), a skyscraper (drapacz chmur),
 • kamienie szlachetne: An emerald is green – Szmaragd jest zielony. A ruby is red. – Rubin jest czerwony.
 • meble: This is a sofa. – To jest kanapa. That is a cupboard. – Tamto to kredens.
 • przybory szkolne: It is a ruler. – To jest linijka. It is a sharpener. – To jest temperówka.
 • ubrania: a dress (sukienka), a shirt (koszula), a hat (kapelusz)
 • środki transportu: a car (samochód), a plane (samolot), a train (pociąg)
 • zwierzęta domowe: a cat (kot), a dog (pies), a guinea pig (świnka morska)
 • książki i czasopisma: a book (książka), a newspaper (gazeta), a guide (przewodnik), itp.

3. gdy mówimy o kimś albo o czymś po raz pierwszy lub bardzo ogólnie, np.:

 • I am an opera singer. – Jestem śpiewakiem operowym.
 • We live in a block of flats. – Mieszkamy w bloku mieszkalnym.
 • A baby elephant can weigh more than 100 kilograms. – Słoniątko może ważyć ponad 100 kilogramów.
 • He wants an apple, not a pear. – On chce jabłko, a nie gruszkę.
 • Gold is a precious metal. – Złoto jest metalem szlachetnym.

4. z niektórymi symptomami chorobowymi, np.:

 • She has got a headache. – Boli ją głowa.
 • He has got a cough. – On ma kaszel.

5. w pewnych zwrotach i wyrażeniach, np.:

 • a kind/sort/type of: A smart home is a kind of home which is equipped with electronic devices that can be controlled remotely. – Inteligentny dom to rodzaj domu wyposażonego w elektroniczne urządzenia, którymi można zdalnie sterować.
 • an example of: It is an example of modern art. – To jest przykład sztuki nowoczesnej.
 • a lot of: I can see a lot of stars in the sky. – Na niebie widzę dużo gwiazd.
 • a few: I need a few minutes to finish it. – Potrzebuję kilku minut, żeby to skończyć
 • once/twice a day/week: Take these pills twice a day. – Bierz te tabletki dwa razy dziennie.
 • an hour: The speed limit is 50 km an hour. – Limit prędkości to 50 km na godzinę.
chatsimple