Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – angielski od podstaw

cover

Rzeczowniki policzalne, czyli countable nouns, to, jak sama nazwa wskazuje, rzeczowniki, które da się policzyć, czyli takie, które posiadają zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą. Natomiast uncountable nouns, czyli rzeczowniki niepoliczalne, to te, które aby policzyć, trzeba przeliczyć na odpowiednie miary lub wagi.

Countable nouns – charakterystyka rzeczowników policzalnych

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) charakteryzują się następującymi cechami:

 • posiadają liczbę pojedynczą i mnogą (regularną lub nieregularną), np.:

a catcats, a dressdresses, a familyfamilies, a scarfscarves, a manmen, a childchildren, a sheepsheep, an oxoxen

 • stosujemy przed nimi przedimki (nieokreślony lub określony) a, an lub the, np.:

This is a table. The table is made of wood and glass. – To jest stół. Stół jest zrobiony z drewna i szkła.

 • w liczbie mnogiej mogą występować w połączeniu z some w zdaniach twierdzących (+) lub z any w przeczących (-) i pytających (?), np.:

There are some kids in the play room. – W bawialni są jakieś dzieci.

Are there any kids in the garden? – Czy w ogrodzie są jakieś dzieci?

There are not any kids in the dining room. – W jadalni nie ma żadnych dzieci.

 • pytając o ilość stosujemy wyrażenie how many, a w odpowiedzi możemy podać konkretną liczbę, czyli liczebnik, np.:

How many patients do we have today? – Ilu pacjentów mamy dzisiaj?

About 30 I guess. – Około trzydziestu chyba.

 • mówiąc o dużej, ale nieokreślonej, ilości, stosujemy a lot of, a przy niewielkiej liczbie używamy a few, np.:

We will have a lot of guests at the party. – Będziemy mieć wielu gości na przyjęciu.

We will have a few guests at the party. – Będziemy mieć kilku gości na przyjęciu.

 • do wyrażania posiadania używamy ‘s przy osobach lub wyrażenia the… of… przy przedmiotach, np.:

Mark’s car – samochód Marka

the leg of the table – noga od krzesła

Uncountable nouns – charakterystyka rzeczowników niepoliczalnych

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) charakteryzują się następującymi cechami:

 • występują przeważnie w liczbie pojedynczej, np.:

bread – chleb, water – woda, cheese – ser, furniture – meble, news – informacje, information – informacja,

 • nie posiadają liczby mnogiej, ale można je przeliczyć na konkretne miary lub wagi, np.:

breada loaf of bread (bochenek chleba)

ham2 slices of ham (dwa plasterki szynki)

cake3 pieces of cake (trzy kawałi ciasta)

water4 bottles of water (cztery butelki wody)

 • nie stosujemy przed nimi żadnych przedimków, np.:

I do not need advice from you. – Nie potrzebuję twojej rady.

 • w zdaniach twierdzących (+) stosujemy some, a w pytaniach (?) i przeczeniach (-) any, np.:

There is some butter in the fridge. – W lodówce jest jakieś masło.

Is there any butter in the fridge? – Czy w lodówce jest jakieś masło?

There is not any butter in the fridge. – W lodówce nie ma żadnego masła.

 • mówiąc o dużej, ale nieokreślonej, ilości, stosujemy a lot of, a przy niewielkiej ilości używamy a little, np.:

I have got a lot of petrol in the gas tank. – Mam dużo paliwa w baku.

I have got a little petrol in the gas tank. – Mam niewiele paliwa w baku.

 • pytając o ilość, stosujemy wyrażenie how much, a w odpowiedzi możemy podać konkretną liczbę przelicznika, np.:

How much sugar do you take in your coffee? – Ile cukru używasz do kawy?/ Ile słodzisz kawę?

Just 1 teaspoon. – Jedną łyżeczkę.

Uncountable nouns – najbardziej typowe przeliczniki

Do popularnych przeliczników stosowanych przy uncountable nouns należą między innymi:

1. dla płynów i substancji: litry (a litre of water – litr wody), szklanki (a glass of beer – szklanka piwa), kubki (a mug of tea – kubek herbaty), butelki (a bottle of juice – butelka soku), puszki (a can of cola – puszka koli), karton (a carton of milk – karton mleka), filiżanka (a cup of coffee – filiżanka kawy),

2. dla produktów sypkich: kilogramy (a kilo of flour – kilogram mąki), paczki (a packet of pasta – paczka makaronu), szczypta (a pinch of salt – szczypta soli), łyżki (a spoon of soup – łyżka zupy), torebka (a bag of tea/a teabag – torebka herbaty),

3. dla produktów stałych: porcje (a portion of chicken – porcja kurczaka), kilogramy (a kilo of meat – kilogram mięsa), opakowanie (a package of rice – opakowanie ryżu), tabliczka (a bar of chocolate – tabliczka czekolady), kostka (a lump of sugar – kostka cukru), pudełko (a tub of margarine – pudełko margaryny), plaster (a slice of salami – plaster salami), kawałek (a piece of cake – kawałek ciasta),

4. inne:

 • a loaf of… – bochenek (a loaf of banana bread)
 • a tube of… – tubka (a tube of toothpaste)
 • a jar of… – słoik (a jar of honey)
 • a head of… – główka (a head of lettuce)
 • a tin of… – puszka (a tin of salmon)
 • a box of… – pudełko (a box of washing powder)
 • a scoop of… – gałka (a scoop of chocolate ice cream)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – Countable and Uncountable Nouns

W języku angielskim istnieją rzeczowniki, które są jednocześnie policzalne (countable), jak i niepoliczalne (uncountable), czyli w pewnych kontekstach występują tylko w liczbie pojedynczej, a w innych sytuacjach przyjmują liczbę mnogą. Należą do nich między innymi:

 • czekolada: chocolate jako substancja, czyli np. hot chocolate – gorąca czekolada do picia, a chocolate box – bombonierka, a chocolate jako pojedyncza czekoladka czy chocolates jako czekoladki, np. hand made chocolates – ręcznie robione czekoladki,
 • pizza: pizza jako substancja, czyli np. kawałek – a slice/piece of pizza, lub gdy zamawiamy two family size pizzas – dwie „rodzinne” pizze,
 • kawa/herbata/piwo: coffee/tea/beer jako substancje lub a white coffee, one black tea lub two beers, gdy zamawiamy te napoje w restauracji,
 • lody: ice cream jako substancja, czyli a cone of vanilla ice cream – rożek lodów waniliowych czy two small ice creams – dwa małe lody, gdy kupujemy na sztuki.